Vítejte na stránkách Biotechnologické společnosti

Biotechnologická společnost je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující všechny zájemce o biotechnologie, včetně výzkumných pracovníků, pracovníků různých institucí, výrobců a distributorů biotechnologických produktů. Členství je individuální i institucionální. Vítání jsou též partneři spolupracující na dohodnutých společných aktivitách. Společnost vytváří prostor pro odborné kontakty, výměnu zkušeností, konzultace a expertizy.

Bioprospect č.4 2019

bioprospect

Nové číslo Bioprospectu obsahuje články Vanek P., Kupcová Skalníková H.: Extracelulární váčky a jejich biomedicínský potenciál, Levinská B.: Génová terapia Huntingtonovej choroby (HCH) uskutočnená na TgHD miniprasatách v Liběchove s Holandskou firmou UniQure - predklinické štúdie a Buša M.: Makromolekulární inhibitory proteolytických enzymů.

BioTech 2020

biotech 2020

BioTech 2020 and 8th Czech-Swiss Symposium (June 17-20, 2020) with exhibition will cover all important aspects of advanced biotechnologies. The main scope of the symposium is to promote the exchange of information among academic and industrial researchers regarding technologies utilizing life-based systems to produce useful products and services. Lectures will be organized in following sessions:

  • Medical and Pharmaceutical Biotechnology
  • Food and Agriculture Biotechnology
  • Industrial Biotechnology
  • Microalgae Biotechnology
  • Environmental Biotechnology
  • Plant Biotechnology

The conference will take place at the University of Chemistry and Technology in Prague, located centrally in the university campus in Prague 6. The famous city of Prague lies in the heart of Europe and, due to its abundance of cultural attractions and rich historic architecture, is one of the most popular European tourist destinations.
More info at www.biotech2020.cz.

Bioprospect č.3, 2019

Bioprospect

V novém čísle Bioprospectu naleznete články: Šaradínová M.: Zpráva z konference; Benýšek J.: Parazitární cysteinové proteasy a jejich funkce v lidských patologiích; Rayová D., Zídková J., Svoboda P.: Role nikotinamidfosforibosyltransferasy v rakovinném bujení; Palánová A., Kupcová Skalníková H.: Nekódující RNA a maligní melanom; Levinská B.: Od zvieracích modelov neurodegeneratívnych chorôb ku génovým terapiám ľudských neurodegeneratívnych ochorení.

Bioprospect č.2 2019

Bioprospect č.2 2019 obsahuje gratulaci k životnímu jubileu prof. Káše (Králová B.: Životní jubileum profesora Káše) a články: Barchánková L., Magdolenová A., Hájek M.: 3D buněčné sféroidy jako modely solidních nádorů, Benýšek J.: Cysteinové proteasy jako cílové molekuly v biomedicíně, Kozák J.: Role G‑kvadruplexů v buněčné biologii, a Leontovyč A.: Proteolytické enzymy motolice jaterní (Fasciola hepatica) jako cílové molekuly pro antiparazitární vakcíny.

Bioprospect č.1 2019

Bioprospect č.1 2019 obsahuje články: Úvodem, Vrublevskaya M.: Možnost využití vinařského odpadu jako zdroje polyfenolových sloučenin, Zavřel M.: Ulcerózní kolitida – současné poznání, Landová B., Bouřa E.: Oprava poškozené DNA pomocí NEIL3 glykosylasy, Knoblochová L., Šolc P.: Biosenzory pro monitorování buněčného cyklu v živých buňkách, Bulvas O., Pichová I.: Alarmon (p)ppGpp: Klíčová signální molekula regulující stresovou obranu bakterií a Lencová S., Zdeňková K., Stiborová H., Demnerová K.: Využití antimikrobiálních 26nanovlákenných materiálů při léčbě kožních poranění.

Bioprospect č.4 2018

Bioprospect č. 4 obsahuje následující články: Úvodem, Nobelova cena za chemii pro rok 2018, Pytelková J.: Proteasy jako alergeny, Petrová A.: Standard „Bez GMO“, Pěknicová J., Margaryan H., Kubátová A., Dostálova P., Hylmarová S., Bohuslavová R., Pavlínková G.: Využití protilátek proti vybraným proteinům testes a spermií k testování jejich kvality a patologie v prostředí diabetes mellitus, Kašparová, P.: Složení, význam a možnosti kvantifikace extracelulární matrix biofilmu podmíněně patogenních mikroorganismů, Houštecká R.: Aspartátové proteasy a jejich funkce u parazitů a Herkommerová K., Pichová I.: Imobilizace enzymů a mikroorganismů pro biotechnologické účely.

Bioprospect č.3 2018

bioprospect

Třetí číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje články Benešová L.: Rekreační genetika, Drbohlavová J.: Přehled látek s antimikrobiální a anti­‐biofilmovou aktivitou obsažených ve vinné révě, Chlumský O., Demnerová K.: Antibiofilmová aktivita nanočástic a Paldrychová M., Michailidu J.: Působení nízkoteplotního plazmatu na mikroorganismy.

Bioprospect č.2 2018

bioprospect

Druhé číslo Bioprospectu roku 2018 obsahuje články Rumlová M.: Mikroskopy odhalující 3D-struktury proteinů v téměř atomárním rozlišení - Science fiction nebo realita? Pluskalová M.: Pohled do nitra živých buněk bez invazivní chemie pomocí holo-tomografie, Ulrychová L.: Serinové proteasy helmintů napadajících člověka, Barchánková L., Mertlíková-Kaiserová H., Hájek M.: Mitochondriální toxicita indukovaná léčivy a Smola M., Bouřa E.: cGAS-cGAMP-STING: signalizační cesta neadaptivního imunitního systému.

Předání Medaile ČSVTS Christiana J. Willenberga prof. Ing. Janě Zábranské, CSc., prof. Ing. Michalu Dohányosovi, CSc. a Ing. Josefu Proškovcovi, CSc. in memoriam

http://www.csvts.cz/index.php/cs/16-aktualne-z-csvts/28-predani-medaile-...

Valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. na svém zasedání dne 30.11.2017 schválila udělení nejvyššího vyznamenání Českého svazu vědeckotechnických společností „Medaile Christiana Josefa Willenberga“

prof. Ing. Janě Zábranské, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za permanentní funkcionářskou činnost v Biotechnologické společnosti z.s.,

prof. Ing. Michalu Dohányosovi, CSc. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti vědy a techniky, dále za činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků a za permanentní funkcionářskou činnost v Biotechnologické společnosti z.s. a

Ing. Josefu Proškovcovi, CSc. za dlouholetou činnost v oblasti vědy a techniky, rozvoje průmyslového výzkumu a za dlouholetou činnost v Československé i České vědeckotechnické společnosti, konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a odborných pracovníků na základě doporučení Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z.s.

Předání nejvyššího vyznamenání proběhlo dne 10.5.2018 v rámci zasedání valné hromady Svazu. Prof. Zábranská, prof. Dohányos a Ing. Kuna, zástupce Vědeckotechnické společnosti ŠKODA, z.s. převzali „Medaile Christiana Josefa Willenberga“ z rukou předsedy Svazu doc.Ing. Daniela Hanuse, CSc., Ing. Kuna převzal vyznamenání in memoriam za Ing. Proškovce.

V Praze dne 10.5.20108

Stránky

Subscribe to Biotechnologická společnost RSS