Hledáme šikovné stážisty Hledáme nové kolegy Pokusná základna Výzkumná infrastruktura CATPRO Nové knihy Akreditovaná laboratoř Chemická olympiáda

Hledáme šikovné stážisty

Jste vysokoškolsky vzdělaný chemik nebo doktorand? Potom se určitě podívejte na naši nabídku.
Podrobnosti

Hledáme nové kolegy

Podívejte se, jaká volná místa nabízíme. Možná hledáme právě Vás.
Volná místa

Pokusná základna

Klíčovým pracovištěm UniCRE je pokusná základna umožňující testovat chemické procesy za čtvrtprovozních podmínek.
Podrobnosti

Výzkumná infrastruktura CATPRO

Seznamte se s naší unikátní výzkumnou infrastrukturou CATPRO.
Podrobnosti

Nové knihy

Naši kolegové vydali dvě skvělé knihy o dekoračních kamenech, vápencích a píscích v České republice. Stahujte v přehledu publikací.
Publikace

Akreditovaná laboratoř

Na práci naší akreditované laboratoře se můžete vždy spolehnout.
Podrobnosti

Chemická olympiáda

Laboratorní část národního kola 53. ročníku Chemické olympiády se konala ve studentské laboratoři UniCRE.
Podrobnosti

Poslání a cíle

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech našich hlavních výzkumných aktivit.

Mezi hlavní cíle UniCRE patří:

  • Získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE.
  • Zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech výzkumu UniCRE.
  • Prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i..
  • Aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum i spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.

Nabídka spolupráce s průmyslem

Společnost UniCRE nabízí kvalitní vědomostní i instrumentální základnu pro rafinérsko petrochemický průmysl, stejně tak i pro zavádění nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí, zahrnující špičkové vybavené experimentální centrum i vysoce kvalifikované analytického zázemí.

Nabídka spolupráce s výzkumnými institucemi

Společnost UniCRE spolupracuje a nabízí spolupráci ostatním výzkumným organizacím na řešení projektů v rámci národních i mezinárodních grantů a smluvních zakázek.

Nabídka spolupráce se studenty

Společnost UniCRE nabízí velmi výhodnou spolupráci s českými i zahraničními studenty magisterských a doktorských studijních programů. V současné době spolupracuje s vysokými školami (např. VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice) a předními pracovišti Akademie věd ČR (např. UCHP, UFCH JH).

Pronájem konferenčních prostor Nabídka pronájmu konferenčních prostor

Nabízíme k pronájmu konferenční prostory UniCRE v Chemparku Záluží i v Ústí nad Labem. Všechny místnosti jsou vybaveny prezentační technikou. Uspořádání stolů a židlí v jednotlivých místnostech lze měnit podle potřeb zákazníka. Na požádání zajistíme flipchart či prezentéry.