12.2.2019 | Svátek má Slavěna


12.2.2019 ARCHITEKTURA: Lodě na pevnině

Zdeněk Lukeš
Jsou architekti známí a pak taky takoví, na něž se jaksi zapomnělo. Přitom byli autory mnoha dodnes ceněných staveb. Mezi takové osobnosti patří František Sander.
více


5.2.2019 ARCHITEKTURA: Knížky, přednášky, rozhlasová pásma, televize…

Zdeněk Lukeš
Po čase přináším přehled mých aktivit na poli propagace moderní architektury v prvním pololetí letošního roku.
více


29.1.2019 ARCHITEKTURA: 1929 - mimořádný rok

Zdeněk Lukeš
Před týdnem jsme se podívali na dění na naší scéně před sto lety, především na doznívání českého fenoménu: architektonického kubismu. Dnes se opět vypravíme do minulosti, tentokrát o 90 let zpět.
více


22.1.2019 ARCHITEKTURA: 1919 - doznívání kubismu

Zdeněk Lukeš
Jak vypadala architektura nově založené Československé republiky právě před sto lety – tedy v roce 1919? Samozřejmě se dále stavělo ve stylu předválečné tvorby, tedy pozdního historismu, secese i moderny.
více


8.1.2019 ARCHITEKTURA: Předmostí Hlávkova mostu zbourat!

Zdeněk Lukeš
Takzvanou Severojižní magistrálu, budovanou dle zastaralého schématu v sedmdesátých letech minulého století, byl Praze čert dlužen. Rozřízla centrum, z kdysi velkoměstských tříd se stromy – Sokolské a Legerovy – udělala dopravní stoku.
více


18.12.2018 ARCHITEKTURA: Neznámá Kotěrova stavba

Zdeněk Lukeš
Architekt, urbanista, designér, scénograf a pedagog Jan Kotěra (1871 – 1923), označovaný za zakladatele české moderní architektury, přišel na sklonku XIX. století do Prahy z vídeňských studií u prof. Otta Wagnera a stipendijní cestě do Itálie.
více


11.12.2018 ARCHITEKTURA: Česká architektura dnes

Zdeněk Lukeš
Dnes nás čeká poslední článek stopující naši architekturu po roce 1918 (minulý text viz zde). Jaká je vlastně česká architektura po roce 1989? Snese srovnání s vyspělými zeměmi Evropy?
více


4.12.2018 ARCHITEKTURA: Šedé roky normalizace

Zdeněk Lukeš
Pokračujeme v našem seriálu o vývoji české architektury od roku 1918 (minulý díl viz zde). Po sovětské okupaci v srpnu 1968 se poměry na československé architektonické scéně počaly pomalu měnit.
více


20.11.2018 ARCHITEKTURA: Návrat do Evropy

Zdeněk Lukeš
Jak jsme si řekli na konci minulého dílu (viz zde), neoblíbená stalinská architektura, zvaná sorela, končí na sklonku padesátých let. Světová výstava v Bruselu v roce 1958 byla pro naše umělce, samozřejmě nejen architekty, ale také výtvarníky, designéry, hudební skladatele, divadelníky i filmaře...
více


13.11.2018 ARCHITEKTURA: Staliniáda

Zdeněk Lukeš
Pokračujeme v našem seriálu o architektonických stylech po roce 1918 v našich zemích (minulý díl viz zde). Nástup stalinismu po únorovém komunistickém puči v roce 1948 znamenal současně i konec československého avantgardního umění.
více


6.11.2018 ARCHITEKTURA: Ze života avantgardy 2

Zdeněk Lukeš
V minulém dílu našeho seriálu, věnovaného vývoji architektonických stylů po vzniku Československé republiky, jsme se zabývali nástupem avantgardní architektury, nejprve purismu a o něco později konstruktivismu a jeho Le Corbusierem definované verze: funkcionalismu. Dnes se podíváme na další vývoj...
více


30.10.2018 ARCHITEKTURA: Psí vycházka do Holešovic

Zdeněk Lukeš
Čtvrtou letošní Psí vycházku (předchozí viz zde) jsem směřoval do Holešovic. Vyšli jsme za sychravého počasí (leč nepršelo!) od stanice Vltavské, nyní právě zbavené tramvajové dopravy, neboť všude kolem padají mosty.
více


23.10.2018 ARCHITEKTURA: Ve znamení avantgardy + PV

Zdeněk Lukeš
Meziválečné Československo se stalo po roce 1925 jedním z center avantgardní architektury ve stylu konstruktivismu a funkcionalismu v Evropě. Podmínky k tomu byly u nás ideální – demokratický režim, investoři, kteří se nebáli moderních trendů, schopní stavitelé a talentovaní projektanti, to byl...
více


16.10.2018 ARCHITEKTURA: Holandsko v Čechách

Zdeněk Lukeš
Vedle národního slohu a neoklasicismu, s nimiž jsme se již seznámili v předchozích dvou dílech našeho seriálu (viz zde a zde), věnovaného architektonickým stylům po roce 1918, se v Československu uplatnil v letech 1922-1926 ještě jeden trend, nazývaný dnes holandský racionalismus.
více


2.10.2018 ARCHITEKTURA: Moderní antika

Zdeněk Lukeš
V prvním dílu našeho nového seriálu věnovaného architektonickým stylům první republiky jsme si představili art deco neboli národní dekorativismus - jakousi módní vlnu první poloviny třetí dekády minulého století (viz zde).
více


25.9.2018 ARCHITEKTURA: Styl mladé republiky

Zdeněk Lukeš
Blíží se výročí vzniku republiky, a tak otevíráme nový seriál, v němž si představíme styly v architektuře, které v tomto období dominovaly.
více


18.9.2018 ARCHITEKTURA: Podivuhodný Richard Klenka

Zdeněk Lukeš
Byli architekti, kteří sledovali dobové trendy a ve své tvorbě nevybočovali z kánonů dané éry. A pak byli také takoví, kteří šli svou vlastní cestou. Často sklidili posměch nebo přinejmenším byli přehlíženi. K těm patřil i Richard Klenka rytíř z Vlastimilu.
více


11.9.2018 ARCHITEKTURA: Psí vyjížďka ze Stromovky do Podbaby

Zdeněk Lukeš
Letošní Psí vyjížďka odstartovala z jižního okraje Stromovky v sobotu 8. září za hezkého počasí. Na rozdíl od té loňské (viz zde), která vedla taky přes Stromovku, ale na jejím konci uhnula podél řeky na východ do Holešovic, ta letošní směřovala na druhou stranu směrem k Dejvicím.
více


4.9.2018 ARCHITEKTURA: Exodus 1968 a Psí vyjížďka

Zdeněk Lukeš
Připomněli jsme si 50. výročí okupace a to je důvod zastavit se u faktu, že se tehdy rozhodla řada občanů této země navždy odejít. Byla to jistě vždy těžká volba, ale touha žít ve svobodném světě byla silnější.
více


28.8.2018 ARCHITEKTURA: Podivíni v Kaštanu a Psí vyjížďka

Zdeněk Lukeš
Dnes zvu na další pokračování přednáškového cyklu v břevnovském Kaštanu. Každé první úterý v měsíci od září až do prosince od 18:30 hodin tam představím zajímavé a podivínské zjevy české moderní architektury.
více


31.7.2018 ARCHITEKTURA: Berlín 3 - Le Corbusier

Zdeněk Lukeš
Dnes se opět vrátíme do německé metropole, kde jsme v rámci naší cesty po architektuře navšívili tzv. Corbusierhaus (minulý díl viz zde). Slavný švýcarský architekt Le Corbusier (vlastním jménem Charles-Édouard Jeanneret; 1887-1965), propagátor purismu a funkcionalismu v architektuře a po válce...
více


24.7.2018 ARCHITEKTURA: Psí vycházka

Zdeněk Lukeš
Třetí letošní Psí vycházka se konala v sobotu 21. července od 10 hodin (minulá PV viz zde) za účasti asi 40 vycházníků, vč. jednoho psa.
více


17.7.2018 ARCHITEKTURA: Berlín 2 a pozvánka na PV

Zdeněk Lukeš
Minule jsme navštívili Einsteinovu věž v Postupimi (viz zde), k čemuž došlo v rámci zájezdu po moderní architektuře s JL touristem letos v červnu. Nyní už cíl naší cesty – Berlín.
více


3.7.2018 ARCHITEKTURA: Berlín 1 – Einsteinova věž

Zdeněk Lukeš
Minule (viz zde) jsem tu psal o naší výpravě s JL tourist po moderní architektuře s cílem v Berlíně. U Berlína leží Postupim a tam jsme se byli podívat na Einsteinovu věž. Dnes si tedy prohlédneme podivuhodnou stavbu, jejíž idea se zrodila právě před sto lety a která se na počátku dvacátých let...
více


19.6.2018 ARCHITEKTURA: Moderní Drážďany

Zdeněk Lukeš
Tak jako každý rok, i letos jsme na počátku června strávili prodloužený víkend na zájezdu za moderní architekturou se společností JL tourist. Loni jsme byli v Darmstadtu, letos jsme zamířili rovněž do Německa, nejdřív do Drážďan a pak do Berlína.
více


5.6.2018 ARCHITEKTURA: Psí vycházka na Barrandov

Zdeněk Lukeš
V sobotu 2. června jsme se vydali poprvé na Barrandov. Ač předpověď počasí slibovala zataženo a dešť, bylo nádherné letní počasí. Prostě, když se koná Psí vycházka, musí být vždy krásně.
více


29.5.2018 ARCHITEKTURA: Krásná Poldi poněkud vadne a PV

Zdeněk Lukeš
Tytam jsou časy, kdy se v areálu Poldiny hutě na Kladně tavila železná ruda a vyráběla kvalitní ocel. Zmizela nejen Poldovka éry jejich zakladatelů Wittgensteinů, ale i časů Bohumila Hrabala, jak na ně vzpomíná ve své povídkové knížce Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet z poloviny šedesátých...
více


15.5.2018 ARCHITEKTURA: Vadnoucí krása v betonu

Zdeněk Lukeš
Tématem dnešních dnů je, zda zbourat nebo zachovat a opravit společné dílo architekta Pavla Janáka a konstruktéra Františka Mencla – tedy Libeňský most v Praze. Dnes se podíváme na další práci obou projektantů.
více


1.5.2018 ARCHITEKTURA: Psí vycházka na rozhraní Bubenče a Dejvic

Zdeněk Lukeš
První letošní Psí vycházka vedla v sobotu 28. dubna za krásného, téměř letního počasí z Vítězného náměstí do Podbaby ulicí Jugoslávských partyzánů (dříve Krále Alexandra, poté maršála Tita), která tvoří hranici mezi Bubenčí a Dejvicemi a leží v katastru Prahy 6.
více


24.4.2018 ARCHITEKTURA: Zapomenutý Wagnerián - a Psí vycházka

Zdeněk Lukeš
Na sklonku minulého roku uplynulo 130 let od narození a také 45 let od úmrtí architekta Karla Ernstbergera. I on patřil k mnoha projektantům, narozeným a působícím na území Čech, Moravy a Slezska, kteří absolvovali studia na vídeňské umělecké akademii u profesora Otto Wagnera.
více


17.4.2018 ARCHITEKTURA: Otto Wagner – 100 let od smrti

Zdeněk Lukeš
11. dubna uplynulo 100 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších architektů pozdního historismu, secese a moderny - urbanisty, designéra a pedagoga Otto Wagnera (nar. 1841 v Penzingu u Vídně).
více


27.3.2018 ARCHITEKTURA: Drn

Zdeněk Lukeš
V minulých textech jsme se zabývali architekturou starších epoch. Pojďme se dnes podívat naopak na budovu zcela novou, ale svým způsobem výjimečnou. Mám na mysli novostavbu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy.
více


20.3.2018 ARCHITEKTURA: Dvakrát Rosemary na Manhattanu

Zdeněk Lukeš
Dlouhé a studené zimní večery přímo vyzývají k četbě napínavých knížek – a ovšem i horrorů. Autor těchto řádek po letech sáhl do knihovny pro oblíbenou knihu amerického spisovatele Iry Marvina Levina (1929-2007) Rosemary má děťátko.
více


13.3.2018 ARCHITEKTURA: Jaromír Krejcar - geniální dítě své doby

Zdeněk Lukeš
Únor 1948 znamenal také zásadní mezník v československé architektuře. Skončila velkolepá éra funkcionalismu a jediným povoleným stylem se stal v totalitní éře tzv. socialistický realismus neboli sorela.
více


6.3.2018 ARCHITEKTURA: Češi na Slovensku naposled

Zdeněk Lukeš
Náš seriál, věnovaný Slovákům, kteří projektovali své stavby v českých zemích, a pak naopak architektům z Čech, Moravy a Slezska, kteří zanechali své stopy na území Slovenska v meziválečném období, se chýlí ke konci.
více


27.2.2018 ARCHITEKTURA: „Česká“ slovenská sanatoria

Zdeněk Lukeš
Pokračuje náš seriál, který představuje práce českých architektů na Slovensku v meziválečné éře. Dnes se podíváme na velmi oblíbené prvorepublikové téma: budovy moderních sanatorií, kterých je u našich východních sousedů řada, byť bohužel ne všechny jsou dnes v uspokojivém stavu.
více