mojebrno.jecool.net

- počasí - ankety - IDSJMK - iVysílání ČT - ulozto.cz - WIKI - ČSFD

jízdní řády iDOS - letiště Brno - Student agency - live - Fire/Zásahy - dopravní informace JmK

Historie Brna, města moravských Lucemburků, dvojnásobné královny Elišky Rejčky, moravského hejtmana Karla staršího ze Žerotína, či hrdinného velitele obránců města v době třicetileté války, Jean Louis Raduita de Souchese, je velice bohatá.

Basilika minor na Starém Brně

Basilika Minor na Starém Brně - Mendlovo náměstí (klik na 3D mapu Google)

Strategická poloha města ležícího uprostřed Evropy vybízela k vybudování sítě nejvýznamnějších obchodních stezek vedoucích přes jeho území. Současně však byla příčinou, že v průběhu staletí bylo město zataženo do mnoha válečných konfliktů; ať už šlo o pravidelné nájezdy Turků, válečná tažení Habsburků, nebo Maďarů. Muselo se také bránit před švédskými vojsky, opakovaně před pruskými vojsky, a jeho ulicemi procházela hned nadvakrát Napoleonova Velká armáda.

Historii města od roku 1611 výrazně ovlivňovala i přítomnost habsburského císařského dvora ve Vídni, protože Brno se pro Habsburky stalo hlavní vojenskou pevností, která měla chránit císařské sídlo ze severu. Ale vraťme se proti proudu času o šest století zpět...

Po zániku Velkomoravské říše, někdy kolem roku 1000, vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, která dala městu jeho jméno. Vznik osady nejspíš souvisel s přesídlením obyvatel ze slovanského hradiska Staré Zámky, které bylo jedním z někdejších center Velké Moravy. Pozůstatky hradiska lze dodnes nalézt v lese nad Mariánským údolím v Brně - Staré Líšni.

Jiné zdroje dávají vznik Brna do souvislosti s přesídlením obyvatel hradišť nalézajících se v okolí Rajhradu.

Ať už to bylo jakkoliv, první doložená písemná zmínka o Brně je až z roku 1091 a objevuje se v Kosmově kronice v souvislosti s obléháním Brna Vratislavem II., prvním českým králem z rodu Přemyslovců.

- přejít na celý článek -

BONUS: Čeští panovníci s odkazy na WIKIPEDII

mojeBrno

roztahovač

Návštěvní kniha


Google Analytics
toplist
sKlik - afP - news

Copyright © 2007-2018 mojeBrno

sdílet stránky na sociálních sítích Facebook - Twitter - Google Plus

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain