Berounský medvídek

Ocenění Dětské poroty za audiovizuální dílo pro dětského diváka.

Cena Ferdinanda Vaňka

Cena je udílena audiovizuálním dílům či jejich tvůrcům za přínos rozvoji občanské společnosti jako nástupce původní Ceny Václava Havla.

Cena TRILOBIT 2018

Jednu ze tří cen TRILOBIT 2018 mohou získat audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména díla vzniklá v české produkci nebo v koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců.

Zlatý citrón

Tato „Zcela zvláštní cena poroty“ je udílena jednotlivcům, organizacím či institucím za nepřispění k rozvoji tuzemské audiovizuální scény.

Cena Vladislava Vančury

Cenu Vladislava Vančury uděluje porota za výjimečný počin v české audiovizuální kultuře či za přispění k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

Cena Josefa Škvoreckého

Tuto cenu získává takové dílo, které dokáže originálním způsobem přeložit jazyk díla literárního do řeči filmového či televizního obrazu.

Hlavní cena TRILOBIT 2018

O Hlavní cenu TRILOBIT 2018 se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zpravidla vzniklá v české produkci nebo v koprodukci za většinové účasti českých tvůrců.

Pořadatelé

fites-modre-text-cesky-filmovy-a-televizni-svaz       logo-beroun_s140         2016184134517