O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

PF 2018

PF 2018

Přejeme Vám i Vašim blízkým poklidné svátky vánoční a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. Rada APES

HN REFERUJÍ O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVEBNICTVÍ

HN REFERUJÍ O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVEBNICTVÍ

V Olomouci vzniká první zdravotnický objekt v pasivním energetickém standardu. Pro tento typ výstavby se v zahraničí často používá metoda Design&Build využívající ...

ENERGETICKÝ MANAGEMENT V KOSTCE

ENERGETICKÝ MANAGEMENT V KOSTCE

Energetický management vyžaduje multidisciplinární přístup. Proto každá srozumitelná a přehledně napsaná publikace na toto téma je přínosem. Díky programu ...

Kontakt