www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

Archeologické výzkumy ve Znojmě - Hradišti

- provádí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
a finanční prostředky pomáhá shromažďovat Nadační fond sv. HypolitaPoslední aktualizace

 • 8. 3. 2012 - Doplněny novinové články z podzimu 2011
 • 8. 3. 2012 - Přidán článek o historii Hradiště a zdejších výzkumů
 • 23. 11. 2011 - Do sekce "Odborné články", byl přidán sborník k narozeninám doc. Bohuslava F. Klímy "Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy".
 • 22. 9. 2011 - Přidána sekce "Odborné články", kterou najdete v záložce Články.
 • 22. 9. 2011 - Přidána sekce "O nás", kterou najdete v záložce Výzkumný tým. Představujeme v ní vize a činnosti, které provádíme na hradišti.
 • 16. 9. 2011 - "V médiích" návštěvníci opět najdou několik zde dosud nezveřejněných novinových článku o výzkumu Pedagogické fakulty
 • 15. 9. 2011 - Zavedena sekce Archeologický tým. Můžete se zde seznámit s lidmi, kteří se podílejí na vedení zdejších archeologických výzkumů.
 • 13. 9. 2011 - Spuštěna nová verze stránek archeologických výzkumů ve Znojmě-Hradišti. Nová adresa našeho webu je www.znojmo-hradiste-archeo.wz.cz
 • 22. 5. 2011 - V sekci Informace pro studenty nově najdete Obrazový průvodce letní archeologickou praxí
 • 22. 5. 2011 - Ve fotogalerii přidány fotky z loňské výzkumné sezóny
 • 22. 5. 2011 - doplňen zbytek novinových reportáží a článků o Hradišti. V sekci V médiích by se tak měly nacházet všechny články, které vyšly
 • 14. 5. 2011 - doplňeny novinové články o pohřebišti z roku 2008 a o průzkumu studny z roku 2002
 • 4. 5. 2011 - spuština sekce Informace pro návštěvníky
 • 20. 4. 2011 - přidána další sada naskenovaných článku o výzkumech na Hradišti
 • 11. 4. 2011 - vložen informační leták o Hradišti
 • 11. 4. 2011 - doplněny novinové články z podzimu 2010
 • 31. 3. 2011 - nový design stránek


 • Výzkumy potvrzují významné osídlení hlavně v těchto obdobích:

  DOBA PŘEDVELKOMORAVSKÁ A VELKOMORAVSKÁ - rozsáhlé výšinné hradiště s mohutným opevněním, dvěma kostely a dvěma pohřebišti

  DOBA BROZOVÁ A STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ - opevněné hradiště

  DOBA ŘÍMSKÁ A DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODU - sídlištní objekty a žárové pohřebiště

  Území však bylo osídleno téměř nepřetržitě, takže se zde setkáváme i s nálezy ze starší doby kamenné, z mladší a pozdní doby kamenné, ale také s mladšími, ze středověku a novověku.

  Nahoru