Licence Creative Commons
© 2009-2011 Lukáš Lička - podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika.BIBLIOTHECA.wz.cz


K poslední aktualizace této stránky došlo .

Ad lectorem (viatorem?)

U zrodu myšlenky těchto stránek stála čirá intelektuální radost z hromadění faktů o dávno mrtvých myslitelích a jejich dnes takřka nesehnatelných dílech. Tato podivná závrať z tvorby seznamů ústí ve vytváření bludiště seznamů ( ;-) ), jimiž tyto stránky buď již jsou, nebo vbrzku budou.

Zde v úvodu se ctěný návštěvník může dozvědět něco o záměru tohoto internetového zákoutí (z nichž plyne přirozeně také charakter jejich obsahu) a možná i něco o jejich autorovi...


Intentio auctoris

Celkově se dá říci, že tyto stránky jsou bibliograficko-encyklopedický zdroj zaměřený na dějiny filosofie a dějiny vědy, zvláště (ale nikoliv výhradně) ve středověkém období. Jejich doplňkem je mnou vytvářený blog Insolubilia, do nějž zanáším především specializovanější článečky týkající se daných temát či výpisky ze (zahraniční) odborné literatury.

Co se týče vývoje těchto stránek - vznikly v červnu roku 2009 s původním záměrem vytvořit co nejobsáhlejší bibliografii českých překladů různých textů psaných původně latinsky (méně pak řecky). Tato bibliografie je stále jádrem stránek. Z prostého seznamu shromažďujícího jména autorů, jejich textů a jejich překladů ale časem vznikl spíše zárodek encyklopedie - k autorům se snažím přidávat útržky informací o jejich životě a myšlenkách, k dílům jejich strukturu, obsah či vliv. Proto se zde objevují autoři, kteří by zde podle původního záměru vůbec neměli být, protože se o nich v českých zemích moc neví a jejich díla se z nějakého nepochopitelného důvodu překládají buď velmi málo, nebo vůbec - ať už se jedná o Viléma Ockhama, Martiana Capellu, Boethia z Dácie či třeba Prisciana...

Nicméně studium antické a středověké filosofie a učenecké kultury s sebou přináší nové poznatky, kterým mám občas chuť dát ucelenější podobu a třeba se i o ně podělit s ostatními. Tyto stránky jsou tedy co do svého obsahu značně rozmanité, nesourodé a nevyvážené, vystihují zájmy svého autora a mohly by se možná řadit ke zvláštnímu žánru pozdně antických miscellaneí (stejnojmenný oddíl tu také figuruje).

Obsah těchto stránek jsem převedl pod licenci Creative Commons - uvedete-li tedy mé jméno (Lukáš Lička) a zdroj, obsah stránek můžete libovolně citovat. Nechci však, aby text byl využíván pro komerční účely nebo měněn.De me ipso

Jmenuji se Lukáš Lička a před nějakou dobou jsem vstoupil do třetí dekády svého života. Studuji na universitě filosofii, latinskou filologii a bohemistiku. Mezi mé odborné zájmy patří:
  • Filosofie 14. století, zvláště logika, sémantika a teorie vědy. V anglosaském světě se středověká logika a filosofie 14. stol. pilně studuje již od 60. let, do českých zemí tato bohulibá tendence bohužel ještě příliš nedorazila. Ctnostné výjimky se ovšem najdou.
  • Dějiny věd - podrobněji bych se chtěl v budoucnu věnovat středověkému lékařství latinské provenience. Zajímavý je také přístup k přírodní filosofii, který představují tzv. oxfordští kalkulátoři.
  • Překlad odborných latinských textů týkajících se výše uvedeného. To zatím ovšem jen velmi sporadicky.
Nedávno jsem ji založil blog s názvem Insolubilia, který jsem již zmiňoval výše.

Také jsem se přiřadil k Wikipedistům (jako Scholipeta); spíše s úmyslem upravovat než tvořit. Chvíli jsem měl potřebu své editace na Wikipedii komentovat (na svém blogu), pak mě to ale přešlo.

Máte-li dotaz, připomínku nebo návrh, napište mi mail.

Lukáš LičkaAKTUALITY:

8.1.2011 - přepracováno téma Lékařství v dějinách vědy. Přidán Walahfrid Strabo.


16.12.2010 - přidán Konstantin Afričan, důležitá postava středověkého lékařství. Doplněni Jan Buridan, Boethius z Dácie a Roger Bacon. Dále rozšířena témata Akademikové, Odborná periodika a Teorie a dějiny vědy ve středověku, kam byl přidán nový oddíl - Embryologie.

2.8.2010 - doplněna témata Akademikové a Odborná periodika. O jeden spis byl rozšířen Ockham (1 spis).
  Stránky jsem převedl pod licenci Creative Commons.

18.6.2010 - od ledna jsem nezahálel a provedl různá doplnění:
  Rozšířeni byli Ockham (přidáno 5 spisů a doplněno mnoho dalších informací), Tomáš Akvinský (přidáno 5 položek).
  Z autorů dále přidáni Jan ze Salisbury, Aegidius Romanus, Walter Burley, Petr Auriol a Jan Buridan (k těmto autorům časem přidám ještě další spisy; zvlášť k Burleymu a Buridanovi).
  Rozšířena témata Akademikové (značně rozšířeno, zatím je to ovšem pouze seznam jmen), Genologie, Teorie a dějiny vědy ve středověku a Virtuální knihovny v Miscellaneích, jakožto i jiná témata.

27.1.2010 - změněna struktura Bibliografie (přidán oddíl Raný středověk a autoři přerozděleni). Doplněny 2 spisy k Boethiovi.

24.1.2010 - V Miscellaneích přidána témata Akademikové a v Dějinách vědy Lékařství. Další téma rozšířena. Přidán Petr z Ailly a jeho logické spisy. Přidán jeden spis k R. Baconovi, další informace byly přidány k Isidorovi ze Sevilly a Augustinovi. Upraven seznam použité lit. ve vyskakujícím okně.
  Také jsem začal editovat Wikipedii. :)

4.1.2010 - založil jsem si blog s příznačným názvem Insolubilia...


Starší aktuality jsem umístil do tohoto
Archiv stránek je zde.