Museum Kampa vystavuje dílo Zdeňka Kirchnera | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Museum Kampa vystavuje dílo Zdeňka Kirchnera

redakce | 21.6.2016

Museum Kampa se ve spolupráci s Muzeem umění a designu v Benešově a Občanským sdružením Paměť Jiřího Vovse rozhodlo uspořádat výstavu Bez názvu umělce Zdeňka Kirchnera (1934–1987), jehož dílo bylo u nás neprávem opomíjeno v důsledku dějinných zvratů v druhé polovině dvacátého století. Návštěvníci Musea Kampa tak mají jedinečnou příležitost zhlédnout průřez umělcovou tvorbou zahrnující jak období, kdy působil na tuzemské scéně, tak ve francouzském exilu.

 

 

kirchner-kampa-1
Zdeněk Kirchner: Jazz (před rokem  1968), olej, plátno. Ze sbírky GASK – Galerie Středočeského kraje

 

 

Název výstavy vznikl na základě převládajícího označení děl Zdeňka Kirchnera, který málokdy svá díla pojmenovával a jen sporadicky je datoval. V Kirchnerově tvorbě se protnula kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná jazzová linka. Vystaveny jsou jak práce vzniklé v Praze, tak plátna pařížská, kdy pracoval na dosah Jiřího Koláře a stal se členem mezinárodního uskupení Signes Espaces.

 

 

kirchner-kampa-2
Zdeněk Kirchner: Bez názvu (před rokem 1968), olej, tmel, plátno. Soukromá sbírka

 

 

Osud i díla Zdeňka Kirchnera vypráví silný příběh o době, v níž žil. Kirchnerovy emocemi, gesty a muzikalitou obdařené obrazy dokážou skvěle zpřítomnit příběh individua v běhu dějin, jedince proti všem, obdařeného silnou touhou po sdělení a sdílení, jehož tvůrčí přístup charakterizuje bezprostřednost a vzrušený rukopis příbuzný jamům a improvizacím, sólům i orchestracím jazzové hudby.

 

 

kirchner-kampa-3
Zdeněk Kirchner: Bez názvu (před rokem) 1968, tuš, email, plátno.
Muzeum umění a designu Benešov

 

 

Kirchnerovy obrazy lze chápat jako dramatické vizuální básně, které čteme očima a beze slov můžeme vnímat nejen viditelné znaky a stopy štětce, ale i hudbu, kterou v nás tvary probouzejí. Zájmem o vyjádření zvuku malbou se Kirchnerův přístup blíží kosmickým harmoniím na obrazech Františka Kupky. Zatímco Kupka hudbu sfér vnímal skrze plnost a rozkvétání zvuků Bachovy Fugy, o půlstoletí pozdější Kirchnerova plátna jsou popsaná a poškrábaná spíše synkopicky, v souladu s mnohem rychlejší, neklidnější a rozpornou pozdní modernitou. V mnohotvárných písmových znacích, které narušují monochromní plochu, se projevuje umělcova touha po svobodě a bytostný vzdor. Ani Kirchner – stejně jako většina ostatních československých exulantů – v zemi svého nového útočiště neprospíval, těžko se přizpůsoboval pragmatickému světu, některé jeho pozdní práce jsou poznamenány melancholií a hlubokým steskem. Příznačné je, že za zájmem o písmo u Kirchnera nestojí vlivy zahraničního umění, ale rukopis jeho maminky.

 


Termín konání: 21.6. - 4.9.
Kde: Museum Kampa
Adresa: U Sovových mlýnů 2, Praha 1
Další info: http://www.museumkampa.com
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...