Brno kostely střed


klikni na obrázek nebo na titulek

katedrála sv. Petra a Pavla ("Petrov")    3D mapa nové okno

sv. Petr a Pavel, Petrov. Na místě nejstaršího brněnského knížecího hradu vyrostla ve 12. stol. bazilika. Po úpravách v 15. a 16. stol. následovala barokní přestavba (M.Grimm, F.B.Klíčník,1743-48) a přestavba novogotická (A.Kirstein, 1904-11). Dnes biskupská katedrála. Fotogalerie Oficiální stránka

chrám sv. Tomáše (

chrám sv. Tomáše ("Tomáš")    3D mapa nové okno

sv. Tomáš, Moravské náměstí. Původně gotická stavba ze 14. stol. přestavěna v barokním slohu (J.K.Erna,1662-68). Klášter augustiánů, barokní (M. Grimm, 1734-42). Hrobka moravských markrabat Jana Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jošta, římského krále. Slavnostní konsekrace se účastnil král a císař Karel IV., na níž věnoval klášteru deskový obraz Černé madony Oficiální stránka

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba    3D mapa nové okno

Kostel sv. Jakuba byl postaven na přelomu XIV - XV. stol. na místě staršího románského chrámu sv. Jakuba Většího z let 1201 až 1222, farního kostela trhové vsi německých a flandersko-vlámských kolonistů. Dnešní pozdně gotickou podobu mu dal A. Pilgram. Oficiální stránka

Kostel sv. Michala (Dominikánský)

Kostel sv. Michala (Dominikánský)    3D mapa nové okno

Raně barokní kostel sv. Michala je chrámem někdejšího dominikánského kláštera, založeného v letech 1228–1238. Při tomto kostele založil moravský markrabě Přemysl v první polovině 13. století řád dominikánů. (Přestavba J.K.Erna, 1655-79) Oficiální stránka

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ("Jezuitský")    3D mapa nové okno

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Beethovenova. Z přelomu 16. a 17. století, jedna z prvních barokních staveb v Brně vůbec. Bývalý jezuitský kostel. Více zde

Kostel Nalezení sv. Kříže (

Kostel Nalezení sv. Kříže ("Kapucínský")    3D mapa nové okno

Kapucínský klášter s raně barokním kostelem sv. Kříže, vybudovaný v letech 1648–1651 Ondřejem Ernou. Pozdější úpravy byly provedeny v 18. století barokním architektem M. Grimmem (1699 -1757). Přilehlá krypta s ostatky pandura Trencka. Více zde


Kostel sv. Janů (Křtitele a Evangelisty) (

Kostel sv. Janů (Křtitele a Evangelisty) ("Minoritský")    3D mapa nové okno

sv. Janové, Minoritská. Původně gotický kostel (1257), barokní přestavba (M.Grimm, 1729-33). Minoritský klášter; loretánská kaple


Kostel sv. Josefa (

Kostel sv. Josefa ("Josef")    3D mapa nové okno

kostel sv. Josefa, ulice Josefská. Raně barokní kostel (P. Weinberger, 17. stol.)

chrám sv. Maří Magdalény

chrám sv. Maří Magdalény    3D mapa nové okno

Raně barokní (O. Erna, 17. století) Františkánský klášter


kostel J.A.Komenského Českobratrské církve evangelické (

kostel J.A.Komenského Českobratrské církve evangelické ("Červený kostel")    3D mapa nové okno

J.A.Komenského; Komenského náměstí. Novogotický (J.Ferstel, 1863-65). Chrám českobratrské církve evangelické. Cihlové zdivo.


sv. Leopold - Staré Brno  (

sv. Leopold - Staré Brno ("Milosrdní bratři")    3D mapa nové okno

Pozdně barokní kostel sv. Leopolda na Starém Brně, známý svou nádhernou freskovou výzdobou od Mistra Josefa Sterna, byl postaven v roce 1777 ..


Nanebevzetí Panny Marie (

Nanebevzetí Panny Marie ("Premonstrátů v Zábrdovicích")    3D mapa nové okno

Na přelomu 12.-13. stol. vybudoval feudální pán Lev z Klobouk u řeky Svitavy dvorec a při něm kostel sv. Kunhuty. První bratři premonstráti přišli roku 1209 ze Strahova. R.1211 se prozatímní románský kostel Sv. Kunhuty dočkal vysvěcení. Slavné konsekrace se účastnil arcibiskup z Hnězdna a král Přemysl Otakar I., tři biskupové, a množství moravské i české šlechty.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a klášter augustiniánů

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a klášter augustiniánů    3D mapa nové okno

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a klášter augustiniánů - původně cisterciaček - Staré Brno Basilika minor na Mendlově náměstí na Starém Brně. Klášter cisterciaček s kostelem byl založen r. 1323 Eliškou Rejčkou. Jde o gotickou stavbu s cihelným zdivem. Místo věčného spočinutí královny Elišky Rejčky. Jedním ze zdejších opatů byl Gregor Mendel, který objevil a formuloval teorii dědičnosti. Oficiální stránka

sv. Jiljí - Komárov

sv. Jiljí - Komárov    3D mapa nové okno

Základy kostela sv. Jiljí v Brně Komárově, dnes nejstarší stavby dosud sloužící svému účelu v Brně, položili Benediktini již koncem 12. století. Barokní přestavbu provedla v letech 1743-1748 dvojice M. Grimm a F. Klíčník. Novogotickou přestavbu A.Kirstein v letech 1904-1911. Oficiální stránka

aktualizovaný přehled všech bohoslužeb v Brně (kostely, DS, hospice)

Copyright © 2007-2016 mojeBrno     mail na autora webu   email: webmaster

jdi na mojebrno

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde