Fotograf Jindřich Zelenka a jeho rod | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Knihy

Fotograf Jindřich Zelenka a jeho rod

65% Recenze | Magdalena Kodedová | 2.6.2016

Nakladatelství KANT vydalo počátkem letošního roku publikaci věnující se osobnosti fotografa Jindřicha Zelenky (1887–1959) pojmenovanou stejně jako jím provozovaný ateliér Foto Ideal. Autorem knihy je Prokop Paul (*1939), Zelenkův vnuk a rovněž fotograf, reprezentující již třetí fotografickou generaci této rodiny. Právě příbuzenským vztahem autora k hlavnímu objektu knihy je definováno i celkové osobní pojímání Zelenkova příběhu vyprávěného na pozadí zásadních historických událostí.

 

 

 

foto-ideal-rec
Zdroj: www.kant-books.cz

 

 

Jednou z nejvíce vyhrocených životních etap Jindřicha Zelenky byla jeho osobní vojenská účast v první světové válce. Právě zde se rozvinul Zelenkův zájem o fotografii. V těžkých podmínkách polního fotografa se mladý Zelenka s veškerou vervou a pílí věnoval řemeslu, které mělo i v takto nehostinném prostředí velkou odezvu. Období první války zaujímá zásadní část Paulovy knihy, jak obrazovým, tak textovým materiálem. Obojí přináší unikátní svědectví této vyhrocené doby. Reprodukce fotografií samy o sobě vypovídají o umu autora a jejich působivost ještě zvyšují citace z osobních Zelenkových dopisů manželce Františce. Jindřich Zelenka, mnohdy nedaleko první bojové linie, pořizoval momentky z polní kuchyně, vojenského lazaretu, skupinové a portrétní fotografie i výjevy z míst, na která jej zavedla sama válka (Rumunsko, Itálie).

 

Právě do Itálie a na místa, ve kterých se Jindřich Zelenka pohyboval, se téměř po sto letech vrátili jeho potomci a v knize pak předkládají komparaci záběrů současných fotografií s těmi Zelenkovými, avšak bez dalšího přínosného komentáře. V knize se hned nato odvíjejí následující kapitoly Zelenkova života, tentokrát sledují období po návratu z válečné fronty. Doma na něj kromě manželky čekaly tři malé děti. Zelenka je nalezl v nouzi a zbídačeném stavu toho nejtěžšího kalibru (podvýživa, hlad a vši) a možná i to podpořilo jeho touhu a ctižádostivost, které vedly k založení karlínského fotografického ateliéru FOTO IDEAL. Opět se dostavil úspěch, ateliér prosperoval a životní úroveň rodiny stoupala. Vedle zakázkové tvorby se Zelenkovou soukromou libůstkou stalo fotografování dcery Růženy, kterým zmapoval její život od dětství po dospívání. Dceřiny portréty zaujímají další výraznou část knihy;  nakonec i její zlehka nastíněný životní příběh má dramatický potenciál.

 

Ateliér Jindřicha Zelenky ustál hospodářskou krizi třicátých let dvacátého století i druhou světovou válku, osudným se mu však stala padesátá léta, ve kterých docházelo ke znárodňování soukromých podniků. Navzdory zániku ateliéru i množství nenávratně zničené práce se v určité podobě podařilo dědictví Jindřicha Zelenky zachovat, i když v současnosti ne v ideálních podmínkách, jak zdůrazňuje Prokop Paul ve svém doslovu. Minimálně však Zelenkův odkaz žije v již zmiňovaných pokračovatelích fotografického rodu a v neposlední řadě i v této publikaci, která Zelenkovu osobnost připomíná.

 

Kniha je po formální stránce vydařená – téměř čtvercový tvar (21 x 23 cm) je ještě dostačující ke kvalitnímu zachycení fotografií a zároveň je uzpůsobený k pohodlné četbě. Samotné téma předurčuje knize zejména obrazové zpracování, a tak skutečně publikaci dominují fotografie reprodukované na křídovém papíře i související dokumenty (živnostenské a výuční listy a podobně). Ovšem stručná textová stránka za onou vizuální co do kvality notně pokulhává (výjimkou je zmiňovaná válečná pošta) a působí nekoherentním dojmem. Prokop Paul se rozhodl vést knihu v čistě subjektivní rovině – jako vzpomínky na svého dědečka a další členy rodiny. Osobní stanoviska ovšem zcela nahodile propojuje s holými faktografickými údaji a konkrétními informacemi k nalezeným archiváliím, v jakési snaze o odbornější zpracování tématu. Paulův zaujatý pohled na téma nemusí být knize ke škodě, naopak by zmiňovaným životním osudům neuškodilo více jakéhosi „literárního“ pojetí.

 

Chtěl-li ale autor naopak objektivně zhodnocovat Zelenkovu odbornou fotografickou práci, měl se vydat cestou odlišnou. Takhle se Foto Ideal nachází vlastně někde na půli cesty. Vzniká subjektivně podmíněná „dojmologie“ a s ní zachycení konkrétního lidského osudu nosného do té míry, do jaké je nosný každý lidský život. I když pravda, v Zelenkově případě ozvláštněný neobvyklou profesí, po které zůstává i mnoho hmatatelného. Je ovšem možné, že jistá torzovitost a nahodilost knihy pramení ze zamýšleného uceleného zpracování rodové historie, které má Prokop Paul v plánu a o kterém se závěrem knihy zmiňuje. Nuže tedy, počkejme si.

 

AUTOR
Magdalena Kodedová

Magdalena Kodedová

Kulturomilná maminka a vegetariánka, se slabostí zejména pro divadlo, knihy, (dokumentární) filmy, Španělsko, Francii a čokoládu.

>>> další články autora
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...