Jan Faix Anton Mobin & Deadzoo: Micro Sounds Biopsy 30. 1. 2012

Zeromoon (www.zeromoon.com)

Názvy, jaké umělci svým výtvorům přisuzují, mohou být často různě zavádějící, Micro Sounds Biopsy je však velmi trefný, oba tvůrce této nahrávky totiž spojuje záliba v odběru a analýze živých vzorků. Američan působící v Anglii, Adrian Beentjes (alias Dreadzoo), odebírá zvukové vzorky z různých terénů a (ovšem nejen) k jejich rozboru si vyrábí vlastní jednoduché elektronické nástroje. Francouz Anton Mobin se zde zase s chirurgickou precizností věnuje naprázdno běžícím magnetofonům, nepohrdne ovšem ani amplifikovanou pitvou samotné kazety.
Záznam z jejich společné operace má necelých dvacet minut a lze z něho vyčíst, že proběhla úspěšně. Magnetofon i přes náročnost zákroků jeví od začátku do konce známky života, občas dokonce i velmi výrazným šťavnatým chrčením, bzučením, glitchovými staccaty či vysokofrekvenčním pískotem, analytické přístroje přitom poklidně rytmicky pochroupávají. Tělo kazety bylo bezchybně otevřeno a z jeho páskových střev byl pro analýzu zvolen validní vzorek. Oba aktéři si také uvědomovali závažnost své práce, nic neuspěchali a své zákroky provedli s takovou profesionální souhrou, že to občas působí, jako by měli každý několik párů rukou. Pod kontrolou jim tak zůstalo i několik nutně vyvolaných zpětných vazeb a pohotově zareagovali také na docházející baterie v diktafonu.
Micro Sounds Biopsy je zkrátka pozoruhodně vystavěná struktura otevřená mnoha způsobům poslechu. O tom se při využití možnosti stažení zdarma ze stránek netlabelu Zeromoon může přesvědčit každý.

Líbil se Vám tento článek? Podpořte nás!

Fotogalerie

Slyš zdarma: Daniele Ciullini - Identità Sonora