Fait Gallery zahájila II. výstavní blok s Václavem Stratilem, Tomášem Bártou a Markétou Magidovou | kulturissimo.cz - Vaše lepší stránka. Ta kulturní


Kulturní portál s přehledem - hudba, výstavy, divadlo, film
Vaše lepší stránka. Ta kulturní.

zpět na titulní stránku...

zpět na rubriku...

Výstavy

Fait Gallery zahájila II. výstavní blok s Václavem Stratilem, Tomášem Bártou a Markétou Magidovou

redakce | 16.6.2016

Ve středu 15. června 2016 byl v brněnské Fait Gallery zahájen II. výstavní blok vernisáží tří samostatných výstav výrazných osobností současné české výtvarné scény: Václava Stratila (Krajiny), Tomáše Bárty (Vnější nastavení) a Markéty Magidové (Tertium non datur). Stratilova bilanční výstava Krajiny bude navíc prodloužena až do podzimu 2016 a ve spolupráci autora s kurátorem Jiřím Ptáčkem a Fait Gallery v některých částech pozměněna a rozšířena o nová díla.

 

 

stratil-barta-magidova-1
Václav Stratil: Krajiny. Zdroj: www.faitgallery.com

 

 

Výstava Václava Stratila (*1950) je příležitostí nahlédnout podruhé během jednoho uplynulého roku do rozsáhlé výtvarné činnosti tohoto brněnského vizuálního umělce Po loňské průřezové přehlídce Nedělám nic a jiné práce (recenzovali jsme >>>zde), je výstava Krajiny druhou dílčí retrospektivou tohoto významného představitele českého malířství, kresby, performance a konceptuálního přístupu k fotografii. Jejím základním východiskem se proto stal pokus o materiální odpověď na nevyhnutelnou otázku, jak tento průřez odlišit od minulé přehlídky.

 

Klíč ke koncepci výstavy se nachází v odkazu názvu k fotografickému souboru Česká krajina z roku 1999, poprvé a dosud naposledy prezentovanému na stejnojmenné výstavě v pražském Rudolfinu. Ten Václav Stratil pojal jako subjektivní mapu osobností, jimiž byl v dané době obklopen, a ke kterým se tímto výstavním gestem hlásil. Spolu s o dva roky starším souborem fotografických reprodukcí obrazů Václava Boštíka se tak v průběhu druhé poloviny 90. let mezi Stratilovy strategie vřadily strategie apropriace a rozostření hranic autorství. Výstava Krajiny sleduje uplatňování těchto principů až do současnosti, nabízí repertoár přístupů ke spolupráci, k vzájemné výměně a přivlastňování. Zaměřením na rejstřík „vztahování se ke druhému“ se také výstava odlišuje od předešlé přehlídky v Moravské galerii v Brně, postihující autorovu tvorbu s ohledem na časově vymezené působení v Brně. Neskromným cílem výstavy je skrze Stratilův svébytný a svérázný postoj ke svému okolí ukázat nejen důležitý rozměr jeho tvůrčích přístupů, ale rovněž doplnit prehistorii nad-individuálních tvůrčích koncepcí v českém umění. Při zpětném pohledu se navíc i Stratilovy starších přístupy ukazují jako řetězec manifestací významu osobní historie, její reflexe, konstruování a přepisování.

 

V rámci platformy LES (Laboratory of Education and Synergy) představené na jaře, je ve Fait Gallery připraveno několik workshopů pro děti navázaných na práci Václava Stratila (22. 6. a 12. 7 pro děti od 2 do 6 let a 23. 7. pro děti mezi 6 a 12 lety). Výstava je otevřena od 15. června do 30. července, výše zmíněný projekt na ni naváže od 21. září do 19. listopadu.

 

 

stratil-barta-magidova-2
Tomáš Bárta: Vnější nastavení. Zdroj: www.faitgallery.com

 

 

Tomáš Bárta (*1982) vystudoval malbu. V současnosti se kromě malování věnuje především kresbě a práci s objektem. Výrazně barevné kvaše s tenkými černými liniemi a prázdnými plochami, se na několik let staly jeho nepřehlédnutelným poznávacím znamením. V roce 2012 na své výstavě ve Fait Gallery poprvé intenzivně rozvinul prostorové řešení instalace. Dvojrozměrné geometrické kompozice se změnily v trojrozměrné objekty, které jako by vystoupily z plochy obrazu. Jeho dlouhodobý zájem o stavební principy se tak doslova zhmotnil před divákem. V následujících letech se opět navrátil k malbě. Nejprve vytvořil sérii menších formátů, ve kterých zkoušel možnosti kombinace abstraktních a konkrétních motivů s využitím koláže. Později stejnou metodu použil na velkoformátová plátna. Každý obraz přináší zcela odlišné pojetí jak barevným, tak kompozičním řešením. Přesto lze v celé sérii pozorovat jednotící prvky, které se opakují a vracejí. Kromě stylizovaných listů a tyčí je to především autonomní použití papírové lepicí pásky.

 

 

stratil-barta-magidova-3
Markéta Magidová: Tertium non datur. Zdroj: www.faitgallery.com

 

 

Jádrem výstavy Tertium non datur Markéty Magidové (*1984) je neobvyklá sbírka předmětů. Podmínkou pro zařazení do ní je totiž metaforické označování předmětu či jevu jako „třetího“ ve smyslu odchylky od normy. Kabinetní instalaci sbírky doprovází video, v němž mim Petr Biel zkoumá možnosti pohybu po třech dolních končetinách. Markéta Magidová sleduje roli jazyka v utváření myšlenkových struktur a hodnotových systémů. U výstavy Tertium non datur, nazvané podle logického principu, který umožňuje pouze dva pravdivé výroky, obrací pozornost k vyloučené „třetí možnosti“. Zaměřuje se na pojmenování, která naznačují přebytečnost, nedostatečnost, chybu, jinakost, apod. Pozornost tak obrací k binárním principům lidského myšlení, v rámci kterých je párovost brána jako uspokojivý stav a ucelenost. Bizarnost a komičnost jejího výstavního souboru ovšem nezakrývají, že autorčiny intence jsou politické. Přinejmenším jako polemika z petrifikovanými myšlenkovými schématy, kvůli kterým je odchylka považována za nevýhodu, aniž by byl prozkoumáván její potenciální přínos.

 

 

 


Termín konání: 15.6. - 30.7.
Kde: Fait Gallery
Adresa: Ve Vaňkovce 2, Brno
Další info: http://www.faitgallery.com/
zpět na titulní stránku... zpět na rubriku...