VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Činnost ČČK po zrušení registrace OS ČČK Hradec Králové


Programové činnosti ČČK (kurzy první pomoci, zdravotnické dozory, dárcovství krve a pod.) zajišťuje Český červený kříž na Královéhradecku i nadále. Pro tento účel je kontaktní e-mail: hk@cervenykriz.eu


Zaznamenali jsme vznik spolku "Oblastní spolek Hradecký kříž" mimo strukturu ČČK. Tento spolek je personálně propojen se zanikajícím OS ČČK Hradec Králové (jeho statutárním orgánem je J.Hekerle, který vykonával funkci ředitele úřadu OS ČČK Hradec Králové), avšak s Českým červeným křížem nemá nic společného - více zde.
Výkonná rada Českého červeného kříže dne 27.2.2016 s účinností dnem 29.2.2016 zrušila registraci pobočného spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Důvodem bylo zjištěné trvající závažné porušování Stanov ČČK a vnitřních předpisů ČČK, vážných závad ve vedení účetnictví a nezjednání nápravy ve stanovené lhůtě.


Po odebrání registrace OS ČČK Hradec Králové zejména:

  • »:není oprávněn užívat znak červeného kříže,
  • »:není oprávněn uskutečňovat programové činnosti ČČK (více zde),
  • »:jeho orgány mohou právně jednat jen v rámci povinností z probíhajícího insolvenčního řízení (KSHK 33 INS 30369/2015), resp. - nezanikne-li již v insolvenčním řízení - k vypořádání závazků a pohledávek v rámci následné likvidace OS ČČK.

Pověření k výkonu tzv. pověřeného OS ČČK pro Královehradecký kraj bylo OS ČČK odebráno již ke dni 31.12.2015; od tohoto data vykonává tuto funkci Úřad ČČK Praha.


OS ČČK Hradec Králové buďto zanikne po osvědčení úpadku v insolvenčním řízení, nebo vstoupí do likvidace.


Základní programové činnosti budou na území okresu Hradec Králové nadále zabezpečovány sousedními oblastními spolky ČČK.


OS ČČK Hradec Králové poškodil v loňském roce několik desítek seniorů, od nichž vybral zálohy na rekondiční pobyty, které neuskutečnil, a zálohy klientům nevrátil.


Společnost ČČK – hlavní spolek již vyzvala tyto seniory, aby se přihlásili do insolvenčního řízení. Ačkoli sama nebyla pořadatelem předmětných pobytů, bude se v závislosti na výsledku insolvenčního řízení, příp. následné likvidace, snažit seniorům kompenzovat negativní dopady jednání OS ČČK Hradec Králové.


Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva z 27.2.2016 - Zrušení registrace OS ČČK
Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva z 14.4.2016 - Postavení OS ČČK