VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Registr pobočných spolků ČČK

Společnost ČČK, která je jako hlavní spolek právnickou osobou, zřizuje v souladu se Stanovami ČČK a dle § 219 občanského zákoníku pobočné spolky, jako své organizační jednotky. Úplný přehled pobočných spolků je uveden ve spolkovém rejstříku.


Právní osobnost (právní subjektivitu) - odvozenou od právní osobnosti Společnosti ČČK - mohou mít jen následující pobočné spolky ČČK, a to vždy pouze za podmínky zápisu do spolkového rejstříku na základě platné registrace u Výkonné rady ČČK (viz §§ 62, 63, 65 Stanov ČČK):

 • » Oblastní spolky ČČK
 • » Zvláštní složky ČČK
 • » Místní skupiny ČČK

Ostatní organizační jednotky ČČK právní osobnost nemají a nemohou platně právně jednat (to se týká především Místních skupin ČČK, kde z celkového počtu 877 MS ČČK majících do 31.12.2013 právní subjektivitu je v registru VR ČČK zapsána již jen jedna, a to v likvidaci)


Údaje o pobočných spolcích registrovaných u VR ČČK jsou vedeny v Registru pobočných spolků ČČK spravovaném Sekretariátem Úřadu ČČK. Údaje z Registru jsou předávány k zápisu do spolkového rejstříku (po jeho zprovoznění v r.2014).


Registraci u VR ČČK a údaje vedené v Registru osvědčuje pobočný spolek navenek svým Registračním listem, resp. Výpisem z registru, vydaným Úřadem ČČK (vzor dokumentů).


A. Registr Oblastních spolků ČČK

Na našich stránkách jsou dostupné tyto údaje z Registru:

 • » název OS ČČK
 • » sídlo OS ČČK
 • » územní působnost OS ČČK (okres / obvod)
 • » IČO
 • » zástupci OS ČČK (jméno, funkce)
 • » registrace u VR ČČK (datum, registrační číslo)

Uvedené údaje (navíc s údaji kontaktními) najdete přímo na adrese ve tvaru www.cervenykriz.eu/nazev OS CCK nebo prostřednictvím přehledu OS ČČK kliknutím na název příslušného OS ČČK.


B. Registr Místních skupin ČČK

 • ».2. Místní skupina Oblastního spolku ČČK Praha 1 v likvidaci
  IČO: 72051744,
  sídlo: Praha 1, Malá Strana, Hellichova 632,
  statutární orgán (předseda): Ing. Martin Srb, Ph.D.,
  registrace u VR ČČK: č. 106 ze dne 19.12.2013, na dobu určitou do 31.1.2016

C. Zvláštní složky ČČK mající právní osobnost

 • ».Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové, pobočný spolek ČČK
  IČO: 42726646,
  sídlo: Bukovany čp. 1, 262 72 pošta Březnice,
  statutární orgán (ředitel): Ing. Jiří Grunbauer,
  registrace u VR ČČK (vydání zřizovací listiny): usnesení č. 80/2010 z 11.12.2010, na dobu neurčitou.Oznámení o zrušení registrace pobočného spolku

Oznamujeme, že dnem 29.2.2016 je zrušena registrace pobočného spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Orgány OS ČČK Hradec Králové tak nemohou platně právně jednat jinak, než v rámci povinností z probíhajícího insolvenčního řízení nebo - po vstupu do likvidace - v rámci povinností směřujících k cíli a účelu likvidace. Více zde.Sdílet na Facebooku