VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků 2016


Zájmovými kroužky Mladých zdravotníků při školách, místních skupinách ČČK či organizacích pracujících s dětmi projde každým rokem kolem 12.000 dětí. Cílem této tradiční činnosti Červeného kříže je naučit děti základním znalostem a dovednostem první pomoci. Děti tak nejen zvládají postupy, jak v nouzi pomoci kamarádovi, rodičům či komukoli jinému, ale především se naučí, že poskytnout první pomoc je normální a není třeba se ostýchat či bát...


Krom práce v kroužcích Mladých zdravotníků se mají děti možnost účastnit postupové Soutěže mladých zdravotníků, kde si na reálně znázorněných poraněních mohou své dovednosti vyzkoušet v podmínkách blízkých realitě.


Letošní vítězové krajských kol přijeli 25.6.2016 na Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků, které z pověření Výkonné rady ČČK pořádal Oblastní spolek ČČK Olomouc.


Soutěž konající se v jubilejním 60. roce od svého založení měla základnu v historické olomoucké Korunní pevnůstce, kde sídlí Pevnost poznání, a vlastní soutěžní stanoviště se nacházela v Botanické zahradě a přilehlé oblasti Bezručových sadů. Zeleň a blízká řeka tak pomohly soutěžícím snést mimořádně horký letní den.


Soutěž zahájili Marek Jukl, prezident ČČK, Miroslav Mašláň, prorektor Univerzity Palackého, Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje a Zdislav Doleček, ved. sociálního oddělení olomouckého magistrátu.


Soutěž se konala pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci.


Své síly na celkem devíti soutěžních stanovištích změřilo celkem 90 soutěžících. Pohár pro vítěze v kategorii I. stupně si odvezlo družstvo ZŠ Železná Ruda, v II. stupni putoval do ZŠ Sezemice. Krom vlastního soutěžení měli účastníci možnost prohlédnout si Pevnost poznání a její zajímavé exponáty a navštívit Botanickou zahradu s Rozáriem.


Poděkování patří všem rozhodčím, hosteskám, maskérům a organizačnímu štábu OS ČČK Olomouc.Ikona dokumentu PDF Výsledková listina & bodové hodnocení