VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci místních skupin, Oblastních spolků ČČK a společnosti ČČK.


Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.


Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:

Zdena Kmoníčková, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.


Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)


Poslední vydané číslo:

ikona dokumentu PDF Noviny Českého červeného kříže č. 3 / 2016

Stručný obsah:

Oslavy Světového dne Červeného kříže
Zlaté kříže dárcům krve za 160 odběrů
Telegraficky ze světa Červeného kříže
Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko
Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje
Pražský Majáles 2016Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 do dnes, nahlédněte do archivu.

Titulní stránka Novin Českého červeného kříže
Titulní stránka Novin Českého červeného kříže