o časopise

His Voice - časopis a web pro současnou hudbu

V letech 2001–2015 vycházel HIS Voice jako dvouměsíčník zaměřený na všechny hudební oblasti, které stojí mimo hlavní proud. Tedy ty hudební žánry, ve kterých hlavní roli hraje potřeba hledání nových forem uměleckého vyjádření a nikoli komerční úspěch. V této orientaci pokračujeme i poté, co se vydávání papírového časopisu stalo finančně neudržitelným. Do záběru časopisu tak i nadále patří soudobá kompozice, nejrůznější podoby improvizace – ať už spojené s jazzem, či za jeho hranicemi – elektronika, noise, experimentálnější odnože rocku, hip hopu, taneční hudby i dalších žánrů. Protože naše chápání hudby je široké, zajímá nás také tvorba se zvuky světa kolem nás, tedy fenomén field recordings i umění na pomezí forem, ať už jde o sound art, film či hudební divadlo.

HIS Voice přináší profily umělců, rozhovory i kritické pohledy na hudební život, upozorňuje na připravované akce a důležitou součástí časopisu i webu je pravidelná recenzní rubrika. Kromě seznamování s tím, co je v hudbě hodné pozornosti, chce HIS Voice svými texty také mířit k obecnějším úvahám o souvislostech, v nichž hudbu a zvuk vnímáme.

Za svou existenci vydal HIS Voice dlouhou řadu CD, která vyšla jako příloha časopisu. Některé z nich sloužily jako sonda do aktuální české hudby, jiné představovaly konkrétní vydavatelství (Touch, Staubgold, SplitRec), další se věnovaly hudbě vybraných zemí (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Indonésie).

 

Seznam všech CD příloh časopisu

 

Časopis vydává Hudební informační středisko, o.p.s. Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Státního fondu kultury, Nadace Leoše Janáčka a Hudební nadace OSA. ISSN 1213-2438.

Fotogalerie

Slyš zdarma: Daniele Ciullini - Identità Sonora