VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Aktuality

Hledat text:      Počet aktualit na stránku:

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE 26.6.2016 10:00
»26.6.2016-J.Súdán: Obnovení bojů ve Wau a okolí vyhnalo tisíce civilistů a zhoršilo humanitární situace v oblasti. G.Mueller, ved. delegace MVČK v J.Súdánu zdůraznil nutnost chránit civilisty před nebezpečími z obzbrojeného konfliktu a umožňovat přístup ke zdravotnické aj. pomoci. Po dvou a půl letech bojůl napříč zemí si lidé jen obtížně zaj ...

Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků 2016 26.6.2016 09:01
Zájmovými kroužky Mladých zdravotníků při školách, místních skupinách ČČK či organizacích pracujících s dětmi projde každým rokem kolem 12.000 dětí. Cílem této tradiční činnosti Červeného kříže je naučit děti základním znalostem a dovednostem první pomoci. Děti tak nejen zvládají postupy, jak v nouzi pomoci kamarádovi, rodičům či komukoli ji ...

Výroční zpráva ČČK za rok 2015 20.6.2016 04:41
20.6.2016 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlavního spolku - za rok 2015. V loňském roce měl ČČK a jeho pobočné spolky celkem 18.495 členů a dobrovolníků sdružených v 71 Oblastním spolku ČČK; počet zaměstnanců činil 634. Výroční zpráva přináší obraz o centrálních programových aktivitách ČČK, včetně zahraničních pomocí, které byly loni poměrně r ...

14.6.2016: Světový den dárců krve - Krev nás spojuje 13.6.2016 07:04
14. červen je Světovým dnem dárců krve vyhlášeným z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní federace ČK&ČP. Letošní den má motto "Krev nás spojuje", s podtitulem Daruj život, daruj krev, což je mimochodem tradiční heslo Českého červeného kříže. Myšlenkou letošního Světového dne je podpořit bezpříspěvkové dárcovství krv ...

Seminář k aktuálním otázkám humanitárního práva za účasti MVČK 9.6.2016 03:12
Dne 7. 6. 2016 uspořádal Mezinárodněprávní odbor MZV ČR seminář k aktuálním otázkám mezinárodního humanitárního práva za účasti hostů z Mezinárodního výboru Červeného kříže, kteří představili aktuální výzvy pro mezinárodní humanitární právo. Na úvod semináře vystoupil ředitel Mezinárodněprávního odboru Petr Válek, který připomenul význam meziná ...

ČČK realizoval mimořádnou humanitární pomoc do Sýrie 7.6.2016 07:01
7.6.2016: V Damašku úspěšně přistálo i letadlo s druhou částí naší pomoci Syrskému červenému půlměsíci. Ve dnech 5. a 6. června 2016 byla v Damašku předána materiální humanitární pomoc, jejímž realizátorem byl Český červený kříž. Objem pomoci byl 5,7 tuny a uskutečnila se díky finanční podpoře MZV ČR. Přepravena byla letecky prostřednictvím AČR. ...