mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem6.11.2007

Hospodářské noviny  ze dne 6.11.2007 přinesly informaci, že z majetku bývalého Ministerstva informatiky se údajně měla ztratit blíže neurčená „počítačová síť a licencované programy“ v hodnotě sedmi miliónů korun. Kontrolní nález z něhož HN citují nemám k dispozici, nikdo mne v této věci nekontaktoval. Podle HN kontrola vznikla na žádost poslanců, kteří údajně původně odhalili v majetkovém vypořádání při likvidaci MICR nesrovnalosti v řádu čtvrt miliardy korun. Místopředseda Kontrolního výboru PSP ČR, poslanec Libor Ježek (ODS), pak k tomu dle HN uvedl, že  chce, aby „kontrolní výbor sněmovny přijal usnesení, že údajný nepořádek v účetnictví je především vinou Vladimíra Mlynáře a jeho nástupkyně v čele resortu Dany Bérové”, neboť “úředníci ministerstva informatiky při inventurách jen celé roky opisovali položky z minulosti, a nic neověřovali”. K uvedenému chci uvést následující:


1/ Žádná z kontrol za dobu kdy jsem vedl Ministerstvo informatiky, tedy do dubna 2005, a to včetně hloubkové kontroly NKÚ, nezjistila, že by zde jakýkoliv majetek chyběl.


2/ Všechny inventury majetku za mého působení proběhly na MICR dle předpisů, tedy tak, že tříčlenná komise o inventuře vyhotovila příslušné protokoly, jejichž součástí je i prohlášení členů komise o tom, že inventarizovaný majetek skutečně kontrolovali.


3/ Není mi známo jaké majetkové přesuny provázely likvidaci Ministerstva informatiky, z kterého jsem odešel před více než dvěma a půl lety. Důrazně se ohrazuji proti tomu, aby případné nesrovnalosti spojené se zánikem MICR byly uměle spojovány s mojí osobou.


Vladimír Mlynář