mojebrno - to jsou akce v Brně a na Moravě

jdi na mojebrno

Brněnské pověsti

Brněnský krokodýl

Pověst o brněnském drakovi    3D mapa nové okno

Často se říká, že brněnského draka dovezli ze svých výprav křižáci, nebo že ho pánům z radnice daroval turecký sultán. Samotní brňané jsou ale přesvědčeni, že draka žil u řeky Svratky, kde měl svoji jeskyni.

Birkovo kolo

Pověst o Birkově kole    3D mapa nové okno

Jednoho slunečného květnového dne roku 1638 se jako obvykle sešli v lednické hospodě po práci sousedé na doušek vína. Nechyběl mezi nimi ani Jiří Birk, kolářský mistr. Slovo dalo slovo, a vznikla neobvyklá sázka...

Neslušný mužíček u Jakuba

Pověst o "neslušném" mužíčkovi u Jakuba    3D mapa nové okno

Vypráví se, že se vrchnosti "nahoře" na Petrově a "dole" u Jakuba neměly nikdy moc rády. Proto jak se začaly současně stavět dva kostely, všichni čekali, co bude dál. A že se děly věci...

Pokroucená věžička

Pověst o pokroucené věžičce v portálu Staré radnice    3D mapa nové okno

Brněnští konšelé si začátkem 16. století pozvali známého kamenického mistra, který se vyučil u nejslavnějších pražských mistrů. Chtěli, aby postavil radnici, jakou nikde jinde nemají. Pilgram, tak se mistr jmenoval, si sjednal mzdu, tři hřivny stříbra pro sebe, stavivo a plat pro své dělníky a začali.

O zvonění na Petrově

Pověst o zvonění na katedrále Petrov    3D mapa nové okno

Za dob třicetileté války dobývala Torstensonova posádka Brno už čtvrtý měsíc, ale obyvatelé se pořád nevzdávali a bránili se jako lvi. Švédové měli plno raněných a velice reptali. Nejvíc dopálen byl sám Torstenson. Proto si stanovil poledne příštího dne jako čas ukončení všech bojů

Zderadův sloup

Pověst o Zderadově sloupu u řeky Svitavy    3D mapa nové okno

Na Křenové ulici blízko řeky Svitavy, nedaleko od centra města, stojí krásný sloup. Vypadá jako gotický, a dodnes se pořádně neví, kdy, kým a proč byl postaven. Co se ví je jen to, že kdysi stával těsně u řeky, odkud byl později přenesen...

Kamenná pana na Orlí

Pověst o kamenné paně na Orlí ulici    3D mapa nové okno

V zadní části dvorního traktu domu č.16 na Orlí ulici je zvláštní socha. Socha, nebo spíš reliéf-plastika mladé a půvabné ženy přitahuje zájem brňanů už po více než jedno století... Připomíná tragický osud nešťastně zamilované Johanky.

Zazděný radní na Mečové

Pověst o zazděném radním    3D mapa nové okno

Z husitských dob pochází pověst o zazděném radním. Husité obléhali Brno, ale dobýt se jim ho nepodařilo. Dokonce byli měšťany přepadeni a poraženi. Husitům tedy nezbývalo než se uchýlit ke lsti. Spojili se s některými měšťany a ti jim měli v noci tajně otevřít městské brány

Černá madona

Pověst o Černé madoně    3D mapa nové okno

Ještě na konci 19. století měli skoro v každé brněnské rodině kopii obrazu Madony s Jezulátkem, který původně visíval v chrámu svatého Tomáše. Je malován olejovými barvami na dřevě a je tak tmavý, že se Panně Marii říkalo Černá Madona svatotomská

Co se dělo

Pověst o tom, co se dělo na Nové radnici v Brně    3D mapa nové okno

Západní stranu Dominikánského náměstí uzavírá krásná barokní stavba bývalého Zemského domu, nyní Nové radnice. Povídalo se, že v určité dny bývají sály v prvním poschodí jasně osvícené, a kdo se nebojí, může tam uvidět divně oblečené lidi, kteří přecházejí sem a tam a lomí rukama...

Projezená věž

Pověst o Projezené věži na Petrově    3D mapa nové okno

Když Švédové odtáhli z Brna, zůstalo po nich plno pobořených kostelů, paláců i domů. Také kostel na Petrově potřeboval důkladnou opravu. Nejhůř na tom byla věž, někdejší chlouba brněnské katedrály

Kazatelna u Dominikánů v Brně

Pověst o barokní kazatelně v dominikánském kostele sv. Michala    3D mapa nové okno

Krásná barokní kazatelna v kostele svatého Michala na Dominikánském náměstí je dílem Josefa Winterhaltera. Vypráví se, že mistr, který chtěl vytvořit něco, nad čím by lidé zůstávali údivem stát, si dlouho nevěděl rady. Až pak měl v noci sen...

Praporková věštba

Pověst o "praporkové věštbě" královny Elišky Rejčky

K založení starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí se traduje pověst o praporkové věštbě. Královna Eliška Rejčka žila ve stáří na hradě Špilberk a chtěla nechat Brnu nějakou památku na svůj pobyt.

Strašidelná hospoda na Úvoze

Pověst o strašidelné hospodě na ulici Úvoz    3D mapa nové okno

Prý v Brně strašilo také na Úvoze. V dolní části ulice Úvoz stávala zájezdní hospoda, říkalo se jí "Geisterkeller". Za švédského obléhání se v ní stala hrozná tragédie.

Mistrovská rána

Pověst o mistrovské ráně

Velitel švédských vojsk, které v době třicetileté války obléhaly Brno - generál Torstenson - neměl vůbec dobrou náladu. Od rána mu přinášeli jednu špatnou zprávu za druhou...

Hrabě Ypsilanti

Pověst o hraběti Ypsilantim    3D mapa nové okno

Dům na Křídlovické, který se nalézal poblíž nejstaršího hostince v Brně - U Modrého lva, se stal v roce 1788 nuceným sídlem moldavského knížete Alexandra Ypsilantiho, zajatého za rakousko-turecké války.

Copyright © 2007-2016 mojeBrno

jdi na mojebrno

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich