Čítárna

Výsadkáři a průzkumníci v médiích

PUBLIKACE

NÁZEV

ČÍST/ULOŽIT

50 let pod vrchlíky armádních sportovních padáků
Autor: ŠAFANDA Jiří a kolektiv
Vydal ASO DUKLA parašutismu Prostějov, Prostějov 2012

ZDE

Anglán
Spomienky generála Antona Petráka
Autor:
Vydal Ústav pamäti národa / Pamäť národa, Bratislava 2012

ZDE

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012
Autor:
Vydalo Ministerstvo obrany ČR – Odbor komunikace a propagace (OKP MO) 2012

ZDE

ASSASSINATION
Operation ANTHROPOID 1941–1942
Autor: BURIAN, Michal; KNÍŽEK Aleš; RAJLICH, Jiří; STEHLÍK, Eduard
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2002

ANGLICKY ZDE

ATENTÁT
Operace ANTHROPOID 1941–1942
Autor: BURIAN, Michal; KNÍŽEK Aleš; RAJLICH, Jiří; STEHLÍK, Eduard
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2007

ZDE

Bulletin k 20. výročiu založenia 5. pluku špeciálneho určenia (1993 – 2013)
Autor: ROUŠAR, Jaroslav
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2006

ZDE

ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA
Autor: ROUŠAR, Jaroslav
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2006

ZDE

Historie československé armády 6
ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA V PRVNÍM POVÁLEČNÉM DESETILETÍ
(květen 1945 – květen 1955)
Autor: BÍLEK, Jiří; LÁNÍK, Jaroslav, ŠACH, Jan
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2007

ZDE

HRDINOVIA? Nie, vojenskí parašutisti…
Autor: GAJDOŠ Vladimír
Vydal Powerprint, Praha 2014

OBÁLKA
KNIHA

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR
Autor: KOLMAŠ, Vojtěch; KOHOUTEK, Jaroslav; VYMĚTAL Jindřich
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2007

ZDE

KBELY
Letiště na okraji Prahy
Autor: MATOULEK, Jaroslav; SOUŠEK, Tomáš
Vydalo Ministerstvo obrany ČR – Prezentační a informační centrum MO 2009

ZDE

Muži s červenými barety
Kapitoly z dějin a současnosti výsadkových a speciálních jednotek
Autor: STEHLÍK Eduard
Vydalo Ministerstvo obrany ČR – OKP MO 2013

ZDE

OSMAŠEDESÁTÝ
7. výsadkový pluk zvláštního určení - Holešov 1961 – 1969
Autor: SOVADINA, František
Vydalo Město Holešov 2008

ZDE

PŘEŽIJ
Příručka pro přežití v krizových situacích
Autor: Ve spolupráci s odborem komunikačních strategií připravil tým odborníků MO ČR
Vydalo Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb 2008

ZDE

Ruční zbraně AČR
Autor: LAUBER, Milan; MOTÝL, Jiří; MATRTAJ, Peter
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2007

ZDE

SRDCE ARMÁDY
Generální štáb 1919-2009
Autor: STEHLÍK, Eduard
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Prezentační a informační centrum MO 2009

ZDE

Tváří v tvář okupaci
Příběh čs. vojenské rozvědky v srpnu 1968
Autor: MACÁK Milan
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2008

ZDE

VE VZDUCHU, NA ZEMI I VE VODĚ
Historie a současnost výsadkového vojska a vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky
Autor: BÍLEK Jiří
Vydalo Ministerstvo obrany ČR – Prezentační a informační centrum MO 2009

ZDE

VOJENSKÁ POLICIE
1991-2006
Autor: Autorský kolektiv
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2006

ZDE

VOJENSKÁ RESORTNÍ VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE A ODZNAKY
Autor: FURMÁNEK, Jaroslav; ŠIMŮNEK, Pavel
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2007

ZDE
ZDE

VÝSADKÁŘI
60 let v čele armády
Autor: MINKEWITZOVÁ, Daga s autorským týmem
Vydalo Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb 2007

ZDE

VÝSTROJ ČESKÝCH VOJÁKŮ
katalog a užitečné informace
Autor:
Vydalo Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských informací a služeb 2006

ZDE

Počet: 22/22

Aktualizace k: 06.12.2014ZPRAVODAJE KVV

Červené barety

Spravodaj Klubu vojenských výsadkárov - Oblastný výbor Bratislava
Autor: KVV Bratislava

1/2001
2/2001

1/2002
2/2002
3/2002
4/2002

1/2003
2/2003
3/2003

1/2004
2/2004
3/2004

1/2005
2/2005
3/2005
4/2005

1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006

1/2007
2/2007
3/2007
4/2007

1/2008
2/2008
3/2008

1/2009
2/2009
M/2009
3/2009
4/2009

1/2010
M/2010
2/2010
3/2010
4/2010
5/2010

1/2011
2/2011
3/2011

1/2012 New
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012

1/2013
2/2013
3/2013

1/2014
2/2014
M/2014
3/2014

1/2015

 

Počet: 48/55

Aktualizace k: 08.09.2015

 

SPRAVODAJCA

Spravodaj Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici
Autor: KVV Banská Bystrica

1/2008
2/2008

3/2008

1/2009
2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

2010

1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011

1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5M/2012
6/2012

1/2013
2/2013
3/2013
4/2013

1/2014
2/2014
3/2004
4/2014

1/2015
2/2015
3/2015 New

Počet: 26/30

Aktualizace k: 08.09.2015


PERIODICKÉ PUBLIKACE

NÁZEV

ČÍST/ULOŽIT

REFLEX

Autor:

Speciál 2013

 

 

Počet: 1/1

Aktualizace k: 01.09.2014

DIPLOMOVÉ PRÁCE

NÁZEV

ČÍST/ULOŽIT

Operace Karas (zpravodajský důstojník major Jaroslav Krátký ve službách čs. zahraniční armády a čs. vojenské zpravodajské služby v letech 2. světové války)
Autor: PhDr. Lubor NEDBAL
MU, Brno 2009

Anotace: Na jaře roku 1942 zahájil II. zpravodajský odbor Ministerstva národní obrany (dále jen MNO) londýnské československé exilové vlády operaci KARAS, která se stala nejdelší a také nejúspěšnější československou vojenskou zpravodajskou operací v letech 2. světové války. Hlavním aktérem zpravodajské operace KARAS se stal major dělostřelectva Jaroslav Krátký. Mjr. J. Krátký po nacistické okupaci Československa odešel 27. května 1939 ilegálně do Polska, kde vstoupil do čs. zahraniční armády. Z Polska spolu s dalšími příslušníky rodící se čs. zahraniční armády odjel do Francie, kde se zpočátku jako člen vojenského oddělení čs. konzulátu v Marseille podílel na organizaci transportů dobrovolníků do čs. armády z Jugoslávie a Středního východu do Francie. Později sloužil u dělostřeleckého pluku 1. čs. divize ve Francii. U čs. zahraniční armády zůstal i po její evakuaci do Velké Británie. Na podzim 1941 absolvoval ve Skotsku kurz útočného boje a na konci ledna 1942 nastoupil k II. zpravodajskému odboru MNO, kde se připravoval na své budoucí zvláštní poslání, které měl plnit na území nacisty okupovaného Československa. Mjr. J. Krátký se stal jediným členem zpravodajské operace KARAS, která začala 22. března 1942 odjezdem mjr. J. Krátkého do Turecka, odkud pak měla jeho cesta pokračovat dále na území okupovaného Československa. Po atentátu na říšského protektora R. Heydricha v květnu 1942 se zcela změnila situace na území protektorátu a mjr. J. Krátký prozatím zůstal v Istanbulu, kde se zapojil do činnosti čs. zpravodajské skupiny vedené mjr. gšt. J. Hájíčkem. Nový úkol pro mjr. J. Krátkého se začal rýsovat až na začátku roku 1944. Tehdy operace KARAS dostala svůj nový obsah. Mjr. J. Krátký opět jako jediný člen operace KARAS měl odjet na území Slovenska, kde měl plnit funkci styčného důstojníka u hlavního velitele čs. armády na Slovensku. Mjr. J. Krátký odjel na Slovenko na falešný pas 4. března 1944. Na Slovensku se mu podařilo velmi brzy najít spojení na všechny hlavní demokratické odbojové složky. Rovněž se mu podařilo získat pod svou kontrolu všechny radiostanice, které byly na Slovensko propašovány z Turecka v železničních vagónech ještě před příjezdem mjr. J. Krátkého na Slovensko. S pomocí těchto radiostanic se podařilo mjr. J. Krátkému navázat trvalé a pravidelné spojení s čs. exilovou vládou v Londýně. Po vypuknutí Slovenského národního povstání působil mjr. J. Krátký na velitelství 1. čs. armády na Slovensku ve funkci styčného důstojníka MNO londýnské čs. exilové vlády. Velitelům 1. čs. armády na Slovensku generálům J. Golianovi a R.Viestovi zprostředkovával spojení s čs. vládou v Londýně a s pomocí svých spolupracovníků zpravodajsky pronikl na území Protektorátu, kde navázal spojení s odbojovou organizací Rada Tří. Navázal také úzkou spolupráci s britskými, americkými a sovětskými zpravodajskými skupinami, které byly během povstání vysazeny na Slovensku. Po potlačení Slovenského národního povstání ustupoval spolu se štábem gen. R. Viesta a gen. J. Goliana do hor. Nedaleko obce Bukovec těsně před překročením řeky Hron narazila skupina 2. listopadu 1944 na německé hlídky a mjr. J. Krátký padl do zajetí. Po krátkém věznění v Banské Bystrici a v Bratislavě byl mjr. J. Krátký převezen do Berlína. Život mjr. J. Krátkého se uzavřel v koncentračním táboře Flossenbürg, kde byl pravděpodobně popraven v polovině března 1945. Operace KARAS byla splněna. Mjr. J. Krátkému se podařilo naplnit všechny úkoly. Podařilo se mu navázat spojení s Londýnem, podřídit si všechny vysílací stanice a splnit všechny úkoly vyplývající z funkce styčného důstojníka čs. exilového Ministerstva národní obrany. Operace KARAS se stala nejdelší a nejúspěšnější zpravodajskou operací II. zpravodajského odboru v celé jeho historii.

Titulní strana
Diplomová práce

Osobnosti zahraničního odboje na Uherskohradišťsku
Autor: Mgr. Richard ROZUM
MU, Brno 2009

Anotace: Tato bakalářská práce se snaží vysvětlit fungování organizace Obrana národa působící v okrese Uherské Hradiště a skupinu deseti osobností, které díky Obraně národa utekly za hranice a mohly bojovat za svou vlast. Hlavní část je věnována přímému pamětníkovi války – Vladimíru Maděrovi.

Diplomová práce

Pplk. Josef Šimůnek: biografie příslušníka československých zahraničních jednotek
Autor: Bc. Lukáš VÍŠEK
FF UK, Praha 2013

Anotace: Práce se zaměřuje na osudy odbojáře a příslušníka československých zahraničních jednotek za 2. světové války, pplk. Josefa Šimůnka. Tak jako tisícovky jemu podobných, i on odešel za hranice a aktivně se zúčastnil bojů v Polsku, na francouzské frontě v roce 1940, ve Velké Británii prošel parašutistickým výcvikem a nakonec byl nasazen během obléhání přístavu Dunkerque. Na válečnou část života navazují jeho osudy během pohnuté doby po roce 1948, kdy ani jemu se nevyhnuly represe totalitního režimu. Prameny tu budou představovat fondy Vojenského ústředního archivu v Praze nebo Archiv bezpečnostních složek v Brně, dále poválečná historiografie, vzpomínky veteránů, příbuzných a další doplňkové prameny.

Diplomová práce

Výcvik v boji zblízka v Československém odboji za druhé světové války
Autor: Mgr. Jan HORÁK
MU FSpS, Brno 2013

Anotace: Bc. Horák Jan, Výcvik v boji zblízka v Československém odboji za druhé světové války, diplomová práce. Brno: MU FSpS, 2013. 102 stran. V práci je popsán výcvikový program čs. parašutistů připravovaných na vysazení v Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Detailně je rozpracována podoba výcviku boje zblízka vybraných čs. jedinců pro speciální operace, kterým prošli na území Francie, VB nebo SSSR.

Diplomová práce

Životní osudy Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce
Autor: Mgr. Michal NAUŠ
MU, Brno 2009

Anotace: Tématem této bakalářské práce je život a působení důstojníků Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce v řadách československého zahraničního odboje na Západě v období II. světové války. Práce popisuje v kapitolách rodinné poměry Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce, jejich předválečné působení v československé armádě, dále jejich odchod do emigrace a pobyt v Polsku a Francii. Větší pozornost je věnována působení Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce ve Zvláštní skupině D ve Velké Británii, kde se podíleli na výcviku, přípravě a plánování parašutistických výsadků. Práce také sleduje operační nasazení Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce v rámci operace SILICA v Itálii.

Diplomové práce

Počet: 5/5

Aktualizace k: 01.09.2014

 


bannershop

TOPlist