Ostatní útvary – přehled

Ostatní útvary


Československá republika:

Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti (XIV. správa SNB)
(1.1.1981 – 30.11.1985)

ÚZU – Útvar zvláštního určení (součást XIV. správy SNB)
(1981 – 30. 11. 1985)

OZU SV MV – Odbor zvláštního určení Správy vojsk Ministerstva vnitra
(1. 12. 1985 – 15. 2. 1990)

Ú FMV RN – Útvar Federálního ministerstva vnitra pro rychlé nasazení
(16. 2. 1990 – 25. 6. 1991)

JRZ FMV – Jednotka rychlého zásahu Federálního ministerstva vnitra
(25. 6. 1991 – 3. 9. 1991)

JRZ FPS – Jednotka rychlého zásahu Federálního policejního sboru
(3. 9. 1991 – 6. 11. 1991)

ÚRN FPS – Útvar rychlého nasazení Federálního policejního sboru
(6. 11. 1991 – 31. 12. 1992)


Česká republika:

ÚRN P ČR – Útvar rychlého nasazení Policie České republiky
(od 1. 1. 1993)

Ostatní zásahové jednotky ČR
()

SOG – Special Operation Group
(2002 – 2009)


Slovenská republika:

ÚOU P PZ – Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru
(od 1993)

Ostatní zásahové jednotky SR

 


bannershop

TOPlist