mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem11.12.2006

Protokol 18 - odročení

sp. zn. 2 T 1/2006Protokol o hlavním líčení

(pořízen autentický zvukový záznam)

pokračováno v přerušeném hlavním líčeníMěstský soud v Praze dne 11. prosince 2006 v 9.00 hod. v jednací síni č. dv. 57/I.Trestní věc proti obžalovaným

Mgr. Dušan Chmelíček, ing. Vít Novotný a Vladimír Mlynář

pro trestné činy dle §§ 128/2,4 tr.zák. – 9/2 tr. zák. a další

Přítomni:Předsedkyně senátu: JUDr. Silvie SlepičkováPřísedící: JUDr. Karel Dlabač

Zdeňka Peltanová - nikdo

ing. Jaroslav Kouba – náhradní soudceProtokolující úřednice: Radka ŠnokhousováZa MSZ: Mgr. Jan KarabecZa poškozenou spol. TESTCOM: nikdo – doručení vykázánoObžalovaní: Mgr. Dušan Chmelíček – osobně, OP

ing. Vít Novotný – osobně, OP č.

Vladimír Mlynář – osobně, OP č.

Totožnost ověřena dle občanských průkazů.Obhájci: Mgr. Michal Hanzlík - nikdo

JUDr. Přemysl Hochman - osobně, ev. č. ČAK 2259

- za obž. ing. Novotného

JUDr. Tomáš Sokol - osobně, ev. č. ČAK 0789

- za obž. Mlynáře

Totožnost ověřena dle osvědčení České advokátní komory.Konstatuje se omluva přísedící Zdeňky Peltanové, která soudu telefonicky sdělila, že z důvodu zhoršení jejího zdravotního stavu se nemůže účastnit hlavního líčení dnešního dne.Konstatuje se omluva obhájce obžalovaného Mgr. Chmelíčka Mgr. Hanzlíka, kdy koncipientka tohoto advokáta soudu v ranního hodinách telefonicky sdělila, že náhle zkolaboval a tudíž se nestačila včas zajistit řádná substituce u hlavního líčení.Přítomný JUDr. Hochman prohlašuje, že byl pověřen substituční plnou mocí k obhajobě obžalovaného Mgr. Chmelíčka u dnešního hlavního líčení.Prohlášeno

usneseníHlavní líčení se odročuje a bude opět konáno dne 13.12.-15.12.2006 od 9.00 hod. v jednací síni č. dv. 57/I. patro, což přítomní berou na vědomí s tím, že již nebudou obesíláni.Skončeno a podepsáno v 9.10 hodin.

JUDr. Silvie Slepičková

předsedkyně senátuProtokolující úřednice:

Radka Šnokhousová

Tento protokol byl sepsán podle § 55b odst. 2 tr. řádu dne 11.12.2006.

Zvukový nosič je uložen v trezoru Městského soudu v Praze v č. dv. 93/II.

CD č. 545/06