mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem1.2.2007

Odsouzený

Rozhovor pro týdeník Reflex

Soudkyně městského soudu Silvie Slepičková zpřísnila návrh žalobce a minulý týden odsoudila VLADIMÍRA MLYNÁŘE (40) na pět a půl roku nepodmíněně. Mlynář podle soudu zřídil společnost Tescom servis, s. r. o., s úmyslem ji vytunelovat. „Chtěl se obohatit o 11 miliónů,“ řekla soudkyně. „To je naprostý nesmysl,“ říká bývalý ministr, „možná se při zřizování té firmy udělaly nějaké chyby, ale nikdo se při tom neobohatil. Byla to chyba úředníka, a ne trestný čin,“ dodává. Stal se prvním polistopadovým ministrem, který byl odsouzen za trestnou činnost, jíž se měl dopustit v souvislosti s výkonem své ministerské funkce.

* Jaké vidíte důvody toho pro vás tak šokujícího rozhodnutí?

Podle mě je soudkyně Slepičková naprosto nekvalifikovaná. Mám samozřejmě i jisté indicie, ale jenom indicie, takže to nepatří mezi věci, které by se měly zveřejňovat, o tom, jak to mé trestní stíhání začalo. Ale o tom opravdu nechci hovořit. Byl jsem totiž obviněn pět dní před tím, než vláda hlasovala o způsobu privatizace Českého Telecomu.

* Pokud si dobře pamatuju, tak jste byl tenkrát proti tomu, jakým způsobem chtělo privatizovat Telecom ministerstvo financí, že?

Nechci říkat, že to byla politická objednávka, protože k tomu nemám žádné důkazy. A týká se to jen zahájení trestního stíhání. Já paní soudkyni rozhodně nepodezřívám, že je v žoldu nějaké politické strany. To rozhodnutí je totiž tak šílené, že se vlastně týká všech politiků bez ohledu na to, jakou mají barvu. Pokud by se přístup soudkyně Slepičkové při řešení podobných případů prosadil, tak by za chvíli bylo vězení plné ministrů všech politických stran.

* Myslíte si, že by ministři neměli být trestně odpovědní za chod ministerstva podobně jako ředitelé soukromých firem za chod firem, jež řídí?

Jsou tady dva velké rozdíly. Za prvé u trestných činů, za které jsme byli odsouzeni my, musí být prokázán úmysl a velká škoda. V tomto případě ale nedošlo k žádné škodě a o našem úmyslu se nedá mluvit ani náznakem. Všechny důkazy hovoří o tom, že se stala právní chyba při zřizování jedné společnosti – Tescom servisu, s. r. o., a že když jsme se o této chybě dozvěděli, tak jsme ji hned řešili. Můžeme

Rozhodnutí soudkyně Slepičkové zásadně změnilo Vladimíru Mlynářovi život

Foto: Tomáš Tesař
se bavit o míře pochybení, ale to je tak všechno. A druhá věc, ministr není v pozici ředitele firmy. Ministrovi žádný zákon, což je právní zajímavost, neukládal pečovat o majetek ministerstva s péčí řádného hospodáře. Ministr nemá pracovní smlouvu, nevztahuje se na něj zákoník práce. Kdyby třeba nepřišel rok do práce, tak se nic neděje. Postavení ministrů je totiž u nás právně úplně absurdní.

* Tak jak to, že jste byl vlastně odsouzen?

Problém trochu je, že já v tuto chvíli ještě nemám písemné rozhodnutí soudu. Neexistuje jeho nahrávka a z toho, co jsme si vyslechli, nám připadá, že v tom jejím zdůvodnění jsou obrovské nesmysly a nelogičnosti. Například suma 11 miliónů. Ona k ní asi došla tak, že sečetla základní jmění firmy, které je 7,5 miliónu, a 2,9 miliónu, jež se zaplatily za nějaké služby. Vůbec jsem nepochopil, jak to mohla udělat. A znovu opakuji, tyto peníze nikam nezmizely.

* Můžete mi vše vysvětlit od začátku? Proč jste Tescom servis, s. r. o., vůbec založili a proč jeho založení bylo nezákonné?

Ministerstvo informatiky mělo podle zákona provozovat portál veřejné správy. Jakýkoliv velký portál musí připravovat specializovaná redakce, jež se stará o jeho obsah. Na ministerstvu jsme neměli dostatek kvalifikovaných lidí, a tak jsme hledali způsob, jak lidi najít a zároveň je zaplatit. A protože pod ministerstvo informatiky tehdy patřil výzkumný ústav Tescom – státní příspěvková organizace –, tak nás na poradě vedení ministerstva napadlo, že nejlepší bude, když tato státní organizace založí společnost s ručením omezeným Tescom servis, do které vloží 7,5 miliónu, a toto eseróčko, jehož jediným vlastníkem by byla tato organizace, a tedy vlastně stát, bude zabezpečovat obsahovou stránku portálu veřejné správy. Proč tvorbu portálu nemohli zvládnout zaměstnanci ministerstva informatiky nebo výzkumný ústav sám? Nemohli bychom to udělat v té rychlosti, jakou jsme potřebovali, a kromě toho není správné, a já si to myslím dodnes, slučovat vědecké věci s podnikatelskými. Dálnice také spravuje Správa silnic a dálnic, a nikoliv úředníci na ministerstvu dopravy.

* Založení s. r. o. ale bylo protiprávní. Proč jste tedy něco takového vůbec udělali?

Tescom servis založil externí právník a notář. Oba nás ujistili, že je vše v souladu se zákonem. Žádné výhrady k tomu neměli ani právníci na ministerstvu. Zapsal ho krajský obchodní soud, a jak uvedla u soudu zapisovatelka, tak to zapsala po poradě se svými kolegy, dokonce i po poradě se soudcem krajského okresního soudu, tuším JUDr. Hronem.

* Jak to, že si nikdo nevšiml, že podle zákona není možné, aby příspěvková organizace založila eseróčko bez vědomí a souhlasu vlády?

Protože zákon 218 a 219 není něco jako dopravní předpisy. Ani právníci, kteří se takovými věcmi zabývají, si toho nevšimli. Malá odbočka, ten zákon je hrozně špatně napsaný. V jedné části se například mluví o „státu”, ve druhé o organizační složce státu atd. Zákon umožňuje různé výklady. Dneska už samozřejmě vím, že jsme takhle postupovat neměli. Byla to ale jen maximálně administrativní chyba, ne trestný čin. Vy jste říkal, že na to nikdo nepřišel, ale ona vás na to prý upozorňovala účetní výzkumného ústavu. Nikdo na ni ale nedal. Paní Jonášová u soudu na otázku, jestli upozornila mě, řekla, že ne. Ona o tom informovala své nadřízené. Ti vám nic neřekli? Já jsem o tom prokazatelně nevěděl a u soudu tuto věc ani nikdo nezpochybnil. Poprvé jsem se to dozvěděl až od ministra financí Sobotky. Teď vím, že paní Jonášová – účetní Tescomu, výzkumného ústavu – při proplacení jedné faktury na splátku základního jmění napsala ing. Novotnému, že to nejde, Novotný o tom informoval Chmelíčka a oba se pak šli zeptat právníka, jestli je to v pořádku. A on řekl, že je. Oni samozřejmě spíše věřili právníkovi než účetní Jonášové, s níž měli už v tu dobu problémy a bylo jasné, že brzy odejde.

* Takže ona dostala od ředitele Chmelíčka příkaz – proplaťte to?

Ano, a to je dnes používáno proti nim jako hlavní důkaz. Přitom jim erudovaný právník řekl, že to je v pořádku, což zopakoval i u soudu. A co následovalo poté, co jste zjistili, že založení Tescom servisu bylo nezákonné? Po dohodě se Sobotkou jsme tu společnost nechali zlikvidovat a dohodli se, že portál veřejné správy bude dělat ten velký výzkumák Tescom, což se také pak stalo. Výzkumný ústav i teď díky nám inkasuje každý rok 15–16 miliónů od Economie za vydávání elektronického obchodního věstníku a z toho se platí portál veřejné správy.

* Testcom servis tedy fungoval pouze dva měsíce. Co za tu dobu stačil udělat? Jaké měl cash fl ow? Nebylo možné ho za tu dobu nějak vytunelovat?

Soudkyně Slepičková si možná myslí, že ano, ale je to nesmysl. Podle ní už to, že Tescom servis neměl žádné zaměstnance, protože je prostě nestačil nabrat, je důkazem, že to je celé nějaké divné. Ale ta firma se za dva měsíce stačila zabývat jedinou činností, přebírala od Českého Telecomu správu portálu a uzavřít pracovní smlouvy nestihla. Svědci však mluví o obratu firmy za tyto dva měsíce okolo pěti miliónů. Co to bylo za peníze? To je nesmysl. Tam byl jenom příjem od Economie za pronájem elektronické verze obchodního rejstříku a faktury společnosti Capitol Internet Publisher za přebírání obsahu portálu od Českého Telecomu a pak malé náklady spojené se založením firmy. Plus odměny pro Chmelíčka s Novotným, kteří dostali dvacet tisíc, jež pak vrátili, když jsme to likvidovali. Já nechápu, kde se bere suma přes pět miliónů. Budu citovat, co svědek Novák řekl: „5,3 miliónu Kč se ztratilo neznámo kde. Myslel jsem, že to vyšetří policie. Oni to museli převést na Capitol Internet Publisher, a jestli ten jim to vyplácel, nebo kam peníze šly, to jsem myslel, že vyšetří policie.” Pan Novák je bývalý zaměstnanec ministerstva informatiky, jinak psychicky hraniční člověk. Já jsem řekl už u soudu, že lže.

* Dále pan Novák říká: „Dodnes jsem se nedozvěděl, za co ty peníze Capitol Internet Provider dostal. Za tu dobu nebyl vidět na portálu veřejné správy jakýkoliv zásadní skokový rozdíl.”

Pan Novák je naprosto neznalý toho, o čem mluví. Společnost Capitol Publisher Internet dostala za úkol převzít obsahovou část portálu, protože tomu na ministerstvu ani ve výzkumném ústavu nikdo nerozuměl. Tomu, po pravdě řečeno, rozumí hodně málo lidí v této zemi. To je složitá technická problematika. A za to Tescom sevis Capitolu zaplatil 2,9 miliónu. My jsme si dlouho mysleli, že si soud myslí, že právě tyto práce nebyly provedené, že jsou třeba jen fiktivní a že tam je škoda, kterou jsme měli udělat. Tak jsme nechali udělat znalecký posudek, ale ten říká, že ty práce mají o 300 000 větší hodnotu, než jaká za ně byla zaplacená. Jinými slovy, že to bylo provedeno za tehdy na trhu nejlepší cenu, co existovala. To řekl soudní znalec. A tento posudek soud neuznal? Neuznal, respektive pominul. Já jenom říkám, že u soudu je jediný znalecký posudek a to je ten náš a tento soudní posudek říká, že cena je odpovídající. A byly tam ještě další vynaložené náklady? Jedině za založení firmy. Notářka ...

* A pak tam byl tedy příjem od nakladatelství Economia za to, že jste jí pronajali elektronický věstník?

Ano. Tescom servis uzavřel smlouvu s Economií, která mu podle ní bude platit za to, že smí dál poskytovat elektronický věstník, zhruba 15 miliónů ročně.

* Co říkáte na argument, že jste měli na něco takového vyhlásit výběrové řízení?

V nařízení vlády, kterým se určilo, že bude vycházet elektronická verze obchodního věstníku a že ta bude právně závazná, nikoliv ta písemná, je napsáno na návrh jiných ministrů, že dva roky musí vycházet ještě také písemná verze. Takže já jsem se musel domluvit s nakladatelstvím Economia, jež mělo na písemnou verzi nevypověditelnou smlouvu, kterou s ní uzavřel ještě Marián Čalfa, a nemohl jsem udělat žádnou soutěž, i kdybych to považoval za racionální.

* Jak byla určena cena 1,5 miliónu za měsíc?

To je ve smlouvě. Každopádně ta cena je přece úžasná. Předtím třináct let Economia neplatila státu nic. Ani korunu. A my jsme vymysleli způsob, jak toto nakladatelství přivést k dohodě se státem, že bude za vydávání platit. A z těch peněz se pak měl platit portál veřejné správy.

* A tyto převody považoval soud za tunelování firmy?

Asi ano. Soudkyně nepochopila některé základní ekonomické pojmy. Jako že se při likvidaci společnosti musí zlikvidovat závazky i pohledávky. Že při likvidaci Tescom servisu to, co bylo vydáno, a tedy zaplaceno Capitolu, se pak muselo převést na mateřskou společnost. A stejně tak i příjmy. Tescom – výzkumný ústav má dnes příjem 15 miliónů ročně od Economie a ty peníze může přijímat pouze proto, že po likvidaci Tescom servisu získal převodem práci, za kterou Tescom servis zaplatil 2,9 miliónu Capitolu. Soudkyně ale označila tyto transakce za tunelování.

* Soudkyně ještě označila za nevýhodnou pro stát i smlouvu, podle níž výzkumný ústav Tescom svěřil portál veřejné správy do Tescom servisu, protože se stát zavázal nést náklady za zřízení nových aplikací portálu a přitom Tescom servisu ponechal všechny zisky.

Ano. Ale já jsem paní soudkyni několikrát vysvětloval, že Tescom servis měl prostě vydělávat peníze za postoupení věstníku a z toho platit jen lidi, kteří se budou starat o provoz, údržbu a aktualizaci údajů na portálu. Samozřejmě bylo ale jasné, že Tescom servis nikdy nevydělá dost peněz na pořízení nějaké nové aplikace. Například, když by si ministerstvo vnitra po dohodě s námi vymyslelo aplikaci, že se elektronicky bude vyřizovat pas, tak samozřejmě nemůže říct Tescom servisu: objednejte a zaplaťte takovou aplikaci, protože Tescom servis by na ni neměl peníze.

* Kolik taková aplikace stojí?

Milióny. Takové podání musí být úředně ověřeno, takže transakční část portálu je pak velmi drahá. Tam je zapotřebí řada jištění. A náklady na koupení a spuštění takové aplikace by pak muselo nést ministerstvo. Jinak to prostě nešlo. Co ten argument, že eseróčko Tescom servis sice bylo vlastněné státní institucí, ale jeho jednatelé byli fyzické osoby, které si s ním mohly dělat, co chtěly? To je naprosto absurdní. Chmelíček byl v pozici jednatele Tescom servisu i ředitele výzkumného ústavu Tescom. Stejně jako Novotný, který byl jeho náměstkem a zároveň druhým jednatelem. Oni jsou ze svých pozic vázáni právními předpisy. Obvinění, že si mohli z toho účtu něco odnést, je stejné, jako že by ředitel výzkumného ústavu mohl prodat budovu, kde ten ústav sídlí.

* Nemohlo být to eseróčko založeno třeba proto, abyste pak mohli obcházet různé povinnosti – například vypisování výběrových řízení?

To je další možné obvinění, to ale nebylo předmětem obžaloby, takže jsme za to ani nebyli souzeni. Je to proto zcela irelevantní argument, ale prosím. Samozřejmě že to eseróčko je daleko efektivnější a operativnější než ministerstvo, ale k ničemu takovému, co říkáte, nedošlo. A že bychom něco takového chtěli dělat v budoucnu? To je přece nesmysl. Za to nás nemůže nikdo odsoudit. Například firma Capitol byla vybrána ze čtyř subjektů, které byly osloveny. Capitol nabídl nejnižší cenu. Když se to projednávalo u soudu, tak mě tahle věc také napadla, ale pak jsem se naprosto uklidnil, když znalecký posudek pravil, že to byla v tu dobu na trhu cena nižší, než byla obvyklá.

* Jak situaci, že byste mohl jít do vězení na 5,5 roku, když jste tak přesvědčen o své nevině, zvládáte? Když se teď spolu bavíme, tak mi přijde, že to na vás zas až tak negativní vliv nemá.

Samozřejmě že má! Já jsem teď sice mile překvapen tím, kolik lidí mi vyjadřuje podporu, a myslím si, že každý cítí, že to je nějaké divné. Na druhou stranu mně to zásadním způsobem změnilo život. Já jsem osoba samostatně výdělečně činná a musím se něčím živit a tím, že člověk má takový cejch, není jednoduché sehnat si nějakou práci. Ale nejhorší je, že vyhlídka je velmi nepříjemná. Protože, co se stane? Vrchní soud to soudní rozhodnutí zruší, ale kam se případ vrátí? Opět k paní soudkyni Slepičkové!

* Státní zástupce navrhoval, abyste dostal podmínku. To by pro vás bylo přijatelné?

Ne. Já bych se odvolal i při podmínce. Nic jsem nespáchal. Státu jsem naopak ušetřil mnoho miliónů korun. Kdyby nebyla podepsána smlouva s Economií na provoz elektronického obchodního věstníku, tak by stát zaplatil už asi 50 miliónů za provoz portálu veřejné správy. Netvrdím, že jsem neomylný, že jsem svatý. Člověk může mít různé názory na to, jak jsem měl řídit ministerstvo. Jak jsem měl postupovat. Jestli se portál měl financovat takhle nebo jinak. Lidé si můžou myslet, že jsem byl třeba špatný ministr. Ale nejsem člověk, který obral stát o nějaké milióny a má jít za to do vězení. Co si o odsouzení bývalého ministra Mlynáře myslíte vy?