mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem3.12.2009

Prohlášení k informacím otištěným dne 3.12.2009 v HN ohledně výběrového řízení na ČSÚ

1/ V srpnu 2009 jsem od jednoho ze svých bývalých kolegů, z doby kdy jsem pracoval jako konzultant pro společnost Telefonica O2, dostal písemnou informaci o podezřeních týkajících se zadávací dokumentace na veřejnou obchodní zakázku IT systému pro projekt sčítání lidu. Šlo o dvoustránkový  dokument – viz. příloha – který obsahoval shrnutí argumentů, v čem je údajně zakázka tzv.ušita pouze pro jednoho dodavatele.

2/ Tento dokument spolu s informací, že pochází od mého bývalého zaměstnavatele a podle mého názoru skutečně obsahuje informace o vážném podezření z netransparentnosti veřejné zakázky, jsem počátkem září předal I.místopředsedovi ČSÚ Ing. Křovákovi.

3/  Dále jsem se již v celé věci nijak neangažoval, především proto, aby nevznikalo sebemenší podezření, že jakýmkoliv způsobem prosazuji zájmy svého bývalého zaměstnavatele.

4/ Dne 28.října 2009 jsem na státní recepci na Pražském hradě potkal pana Vladimíra Kováře, který mne v rámci společenské konverzace řekl o tom, že má určitá podezření ohledně férovosti předmětné zakázky. V reakci jsem zmínil, že jsem již určité pochybnosti v tomto ohledu slyšel, ale že doufám, že nakonec bude soutěž spravedlivá.

Vladimír Mlynář