mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem24.1.2007

Prohlášení po vynesení rozsudku

24.1. 2007 mne a dva mé někdejší kolegy z Ministerstva informatiky odsoudil Městský soudu v Praze, k pěti a půl letům vězení v případu založení společnosti Testcom servis. Tento rozsudek považuji za zcela nekvalifikovaný a bezprecedentní. Nemám v tuto chvíli ještě k dispozici písemné zdůvodnění rozsudku, nicméně k tomuto tvrzení mne opravňují především následující důvody:

1. V celém průběhu soudního jednání nebylo prokázano, že založením Testcom servis vznikla jakákoliv škoda. Naopak jediný znalecký posudek, který měl soud k dispozici prokazuje, že žádná škoda nevznikla a společnost byla vždy ve vlastnictví státu. Další znalecký posudek, ktery by podorbněji určil v jakém rozsahu a hodnotě byly provedeny práce, za které společnost Testcom servis zaplatila třetím stranám, soud odmítl jako „nadbytečný“.

2. Soud označil za protiprávní stejné jednání (založení společnosti Testcom servis), které před tím Krajský obchodní soud v Praze uznal jako plně v souladu s obchodním právem. Soud nevzal v úvahu, že založení společnosti bylo odsouhlaseno a provedeno celkem pěti profesionálními právníky, včetně pracovníků Krajského obchodního soudu.

3. Soud mi ani v nejmenším neprokázal jakýkoliv úmysl jednat v rozporu se zákonem. Naopak veškeré relevantní důkazy projednané před soudem dokládají, že jsem jednal v dobré víře a že všechny rozhodovací procesy na Ministerstvu informatiky proběhly standardně a v souladu s vnitřními předpisy úřadu.

4. Smlouva mezi Ministerstvem informatiky a Testcom servisem, nebyla pro stát nijak nevýhodná. Je prokazatelným faktem, že společnost Economia platí za vydávání elektronického obchodního věstníků desítky miliónů z nichž je financován provoz Portálu veřejné zprávy, čímž se šetří státní rozpočet.

5. Soud pracoval jako s důkazem s protokoly o mé účasti při jednání v Poslanecké Sněmovně, z čehož následně dovodil moji naprostou detailní znalost všech zákonů a tzv. subjektivní stránku trestného činu. Jinými slovy soud proti mně použil jako důkaz skutečnost, že jsem se zůčastnil jako poslanec projednávání určitého zákona. Takový postup je protiústavní a v důsledku znamená kriminalizaci poslanecké práce.

6. Během procesu byla ze strany předsedkyně JUDr.Silvie Slepičkové porušena práva mojí obhajoby, neboť soudkyně v rozporu se zákonem jediný den před uzavřením dokazování změnila posuzovaní mého jednání, takže jsem byl nakonec souzen za jednání, pro které jsem nebyl vůbec obžalován. Takový postup je nezákonný.

Proti rozhodnutí trestního senátu Městského soudu v Praze podám v zákoné lhůtě odvolaní.

Praha dne 24.1.2007

Vladimír Mlynář