mlynar.cz
mlynar.cz
Poslat emailem20.11.2006

EXMINISTR MLYNÁŘ & SPOL.PŘED SOUDEM V

NOVÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA EXMINISTRA MLYNÁŘE
Zdeněk Jemelík, Praha
Vyšlo na 2.str. 47. čísla Literárních novin 20.11.2006

V 32. a 34. čísle Literárek jsem referoval o prvých dvou třídenních blocích hlavního líčení v trestní věci bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a jeho spoluobžalovaných, Dušana Chmelíčka a Víta Novotného,ředitele a jeho náměstka příspěvkové organizace Testcom. Obžalovaní se měli dopustit trestného činu tím, že v rozporu se zákonem založili obchodní společnost Testcom servis s.r.o., která byla majetkově ovládána ze 100% státem a byla řízena výlučně státními úředníky. Její základní kapitál při založení byl naplněn převodem 7,5 mil. Kč z rezerv příspěvkové organizace Testcom. Na Testcom servis s.r.o. přenesli provozování internetového Portálu veřejné správy. Škodu měli způsobit tím, že vyvedli státní prostředky na účty obchodní společnosti, vlastněné a řízené státem. Zní to absurdně? Žalobce si to nemyslí.

Obžalovaní nyní mají za sebou dalších osm dní výslechů a čtení listinných důkazů ve dnech 23.-27.10. a 13.-15.11.2006. Během nich se dále zvýraznil význam narušených mezilidských vztahů pro spuštění procesu. Část osazenstva příspěvkové organizace Testcom zjevně nestrávila podřízení ústavu nově ustavenému ministerstvu informatiky, řízenému velmi mladým ministrem, stejně jako ovládnutí Testcomu ministrovými stejně mladými spolupracovníky. Nespokojenci našli právní slabinu záměru zřídit Testcom servis s.r.o. a začali si stěžovat. Našli spojence v osmičlenné odborové organizací zaměstnanců ministerstva. Její klíčoví členové byli kdysi propuštěni po desítkách kárných postihů z Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS), jenž byl předchůdcem ministerstva informatiky. Díky formálnímu pochybení zaměstnavatele ale vyhráli soudní spor o neplatnost výpovědi. Museli pak být přijati na ministerstvo informatiky. Opevnili se v účelově založené odborové organizaci a začali zaměstnávat neskutečným množstvím stížností vedení ministerstva, jež s jejich někdejším propuštěním nemělo nic společného. Stížnosti odbojných zaměstnanců Testcomu přijali jako vítaný podnět k napadání vedení ministerstva. Jejich vzájemná korespondence s vedením ministerstva zaujímá v trestním spisu přibližně 60 položek s celkovým rozsahem 197 stran. Našli pak dalšího spojence v občanském sdružení „Občané za svá práva“. Jeho předseda podal historické trestní oznámení, jímž formálně začalo zde zmiňované trestní řízení. Občanské sdružení převzalo také vedoucí úlohu v stížnostním řízení u ÚOHS. Vznikl další balík korespondence. Z hlediska tohoto řízení byly stížnosti u ÚOHS neúspěšné. Odbojníci nakonec museli z ministerstva z disciplinárních důvodů stejně odejít, ale to již bylo na malér důkladně zaděláno.
Ze svědectví, jež soud v této etapě vyslechl, bylo nejvýznamnější vystoupení exministra Bohuslava Sobotky. Jeho vyjádření o nezákonnosti postupu ministerstva informatiky při založení Testcom servis s.r.o. dodalo kdysi munici Mlynářovým odpůrcům a autorům trestního oznámení. Nicméně před soudem svědek na přímou otázku odpověděl, že v jednání svého ministerského kolegy neshledával nic podezřelého. Ani následná kontrola ministerstva financí nedospěla k závěru o nutnosti trestního stíhání Vladimíra Mlynáře a jeho spolupracovníků, neboť se jednalo pouze o běžné správní pochybení, které ministr informatiky urychleně napravil. Vyznění Sobotkovy výpovědi nezměnilo ani pozdější čtení záznamů o kontrolách NKÚ v Testcomu a na ministerstvu informatiky. NKÚ se sice připojil k právnímu názoru ministerstva financí na nezákonnost zřízení společnosti s ručením omezeným Testcom servis s.r.o., ale rovněž neshledal důvod k vyvolání trestního stíhání. Oba citované zdroje vhodně doplnil výslech důležité svědkyně obžaloby, bývalé kontrolorky ministerstva, která v r.2003 provedla na příkaz ministra kontrolu v Testcomu. Dospěla při ní k názoru, že zřízením Testcom servis s.r.o. došlo k porušení zákona, ale kontrolní zprávu nikdy protokolárně nepředala. Poslala ji sice řediteli Testcomu elektronickou poštou, ale to až za několik měsíců po rozhodnutí o zrušení Testcom servis s.r.o. Obecně se dá říci, že pokud se něco obhajobě daří, pak je to zpochybňování mravních, profesních a někdy i intelektuálních kvalit svědků obžaloby. Před soudem defilují na straně obžaloby převážně frustrované osobnosti, z nichž některé nemají zrovna nejčistší důvody k účasti na tažení proti obžalovaným. Zvláště mezi nimi vyniká bývalý předseda odborů, který 6.11.2006 podal nové trestní oznámení na Vladimíra Mlynáře kvůli způsobu, jakým soudu popsal jeho pracovní profil a důvody propuštění z ministerstva. Nemění se tím nic na tom, že zřízením Testcom servis s.r.o. bylo asi porušeno ustanovení zákona o majetku státu. Otázka nyní zní, zda porušení bylo skutečné nebo jen zdánlivé, zda jím byla způsobena škoda, a zda obžalovaní jednali s úmyslem ji přivodit.
Jednání probíhá za nezájmu novinářů a veřejnosti. Zdá se, že si občané již zvykli na to, že je občas stíhán ministr vlády ČR.
Nutnost prohloubení dokazování vyvolala potřebu prodloužení řízení. Veřejné jednání bylo odročeno na dny 6.-8. 12. a vyhlášením rozsudku se očekává 11.12.2006.