Novinky

Tisková zpráva: Zástupkyně Českého helsinského výboru protestují proti soudně nařízenému odebrání dvou nezletilých dětí od otce a proti jejich umístění do diagnostického ústavu

Dnes nejpozději do 12 hodin musí být z příkazu soudu panem A. dovezeny dvě nezletilé děti ve věku 7 a 12 do diagnostického ústavu v Hradci Králové. Důvodem umístění dětí jsou dlouhodobé spory rodičů o styk s dětmi a odmítání dětí být u matky ve výchově. Obě děti ale shodně tvrdí, že chtějí být u otce, kterého dle jejich vyjádření mají rády a jsou s ním šťastné. K výchově a chování matky vůči nim mají řadu výhrad, přesto je soud původně svěřil do výchovy jí.

Umístění do diagnostického ústavu do tří dnů od doručení rozhodnutí nařídil soud v pondělí 22. 3. 2015 předběžným opatřením. Reagoval tak na návrh orgánu péče o děti v Broumově, který přitom má děti v tomto řízení zastupovat jako kolizní opatrovník, tedy jejich obhájce.  K rozhodnutí o odebrání dětí soud přistoupil přesto, že matka děti, které odmítaly u ní být, je otci předala počátkem března do výchovy a otec proto podal žádost o jejich svěření do výchovy. Soud rovněž odmítl návrh otce na zastoupení dětí nestranným právním zástupcem.

Obě děti, s nimiž hovořila i ředitelka ČHV, nesou náhlé a zásadní rozhodnutí soudu velice těžce. Nesouhlasí zejména s odloučením od otce, s vytržením ze školy a od kamarádů. Nejistota délky jejich pobytu mimo domov je také stresujícím faktorem. Přitom cílem pobytu má být dle odůvodnění OSPOD i soudu poskytnutí klidového prostředí bez dohadování rodičů.  OSPOD zatím nereflektoval nabídku ČHV o mediaci mezi rodiči, či uspořádání případové konference, které by mohly odvrátit odvoz dětí.

ČHV považuje rozhodnutí soudu i způsob jeho realizace za neadekvátní situaci, silně traumatizující pro děti i pro otce. Rozhodnutí soudu je v rozporu s právem dětí na rodinný život, s právem být v řízení slyšen a s právem na spravedlivý proces.

Z důvodu ochrany soukromí dětí, nejsou a nebudou uváděna jejich pravá jména ani jméno otce. Ten podal ve věci odvolání a také stížnost k veřejné ochránkyni práv.

  • Táňa Fischerová                                                               Lucie Rybová
  • předsedkyně ČHV                                                             ředitelka ČHV

Kontakt:

  • Mgr. Lucie Rybová
  • Tel.: (420) 602 646 940
  • E-mail: lucie.rybova@helcom.cz

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Pozvánka na akci Českého helsinského výboru ve spolupráci s Českou ženskou lobby k Mezinárodnímu dni žen

Oslavte_s_nami_MDZ_2015_jinak.jpgŽeny a matky ve vězení – jaká mají práva a jak prožívají svůj trest? Proč trestáme i děti, které mají matky ve vězení?      

Datum a místo konání: 9. března 2015 v  Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Začátek: 15 – 16,30 hodin.

Prezentace zkušeností z projektu „Děti vězněných rodičů“ a následná diskuse s ředitelkou Českého helsinského výboru Mgr. Lucií Rybovou.

Anotace:  

Mají ženy-matky právo mít své děti u sebe nebo se s nimi alespoň pravidelně setkávat i ve vězení? Jaké to je být matkou nezletilých dětí a být bez nich ve výkonu trestu? Jaké jsou podmínky pro návštěvy dětí a rodinných příslušníků ve věznicích? Jaké to je být dítětem v dětském domově a nemít možnost navštívit matku, protože je zavřená?

Informace naleznete rovněž na webu ČŽL  http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/328-7/oslavte-s-nami-mdz-jinak/

a Facebooku – událost Mezinárodní den žen Praha – https://www.facebook.com/events/1627677347460606/?fref=ts

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím všem pacientům, pro které je konopí jediným prostředkem pro zmírnění projevů jejich nemoci.

Proto Český helsinský výbor podpořil konání konference na téma “Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe”, která se koná ve dnech 4. -7. března 2015 v Praze v Marriott Hotelu, V Celnici 8. Záštitu poskytli konferenci také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podrobný program naleznete zde: http://www.medical-cannabis-conference.com/cs

Dne 24. 2. 2015 realizuje ČHV první asistovanou návštěvu dětí z dětských domovů a z pěstounských rodin ve věznici ve Světlé nad Sázavou v roce 2015

Dnes proběhne první asistovaná návštěva dětí z dětských domovů a z pěstounských rodin v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou v roce 2015 za účasti naší mediátorky paní Dany Vrabcové.

Tato návštěva se může uskutečnit pouze díky podpoře AK Pokorný a spol., která poskytla ČHV finance na zaplacení cestovného dětem a jejich doprovodu za jejich maminkami včetně nákladů na společný oběd, který je pro děti i pro jejich maminky po několika měsících vzdálenou připomínkou společných chvil trávených doma.

Americký velvyslanec Andrew H. Schapiro navštívil Český helsinský výbor a ocenil jeho působení při ochraně lidských práv a svobod v ČR

V pátek 6. února 2015 zavítal Andrew H. Schapiro do sídla Českého helsinského výboru, kde hovořil s Táňou Fischerovou a Lucií Rybovou o stavu ochrany a dodržování lidských práv v České republice a o aktivitách ČHV. Před jmenováním do funkce byl Andrew Schapiro mimořádně úspěšný a renomovaný právník a byl za svoji práci opakovaně oceněn.

Jsou chirurgické kastrace legitimním nástrojem při léčbě nebezpečných sexuálních deviantů?

V pořadu Pro a proti hovořila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a sexuolog Petr Weiss o provádění chirurgických kastrací v České republice, která jako z posledních zemí v Evropě tuto metodu stále ještě používá.

“Bylo prokázáno, že chirurgická kastrace není účinnější než jiné humánní metody, jako je chemická kastrace nebo psychoterapie.”

“I po chirurgické kastraci pacienti recidivují, jde navíc o metodu nevratnou, nehumánní, neetickou, což zastává i mezinárodní asociace odborníků na sexuologickou léčbu.”

“Skutečnost, že postoje lékařů a právníků ke kastraci mohou být rozdílné, vyžaduje další jednání. Ta ale neprobíhají.” Pokračovat ve čtení

Stanovisko Rady Evropy – fungování systému náhradní rodinné péče v kontextu odebírání českých i dalších dětí

Výbor pro sociální věci, zdraví a trvale udržitelný rozvoj při Radě Evropy přijal návrh rezoluce týkající se nevhodné praxe při odebírání dětí z jejich rodin v některých členských státech Rady Evropy jako je např. Švédsko, Norsko a Velká Británie

Výbor Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro sociální věci, zdraví a trvale udržitelný rozvoj dne 26. ledna 2015 jednomyslně přijal návrh rezoluce s názvem „Sociální služby v Evropě: legislativa a praxe při odebírání dětí z jejich rodin v členských státech Rady Evropy“. Návrh rezoluce je zařazen do programu dubnového zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

V návrhu rezoluce je vyjádřeno znepokojení nad porušováním práv dítěte a jeho rodičů v některých státech, ve kterých dochází k bezdůvodným rozhodnutím o odebrání dítěte rodičům nebo jeho bezdůvodnému nenavracení do rodiny. Ještě tragičtější jsou případy adopce bez souhlasu rodičů, ve kterých již není možné tuto situaci zvrátit. Znepokojení rovněž vzbuzují případy, kdy orgány sociálních služeb nepostupují dostatečně rychle při odebírání dítěte, kterého život a zdraví jsou ohroženy, anebo příliš rychle rozhodují o jeho navrácení do péče zneužívajících nebo zanedbávajících rodičů. Pokračovat ve čtení

Ponižování lidské důstojnosti vězněných osob není součástí trestu: Český helsinský výbor chce prosadit pro vězně ve vazbě i při výkonu trestu mimo jiné dostatek kvalitního jídla a možnost denního sprchování

Teplá sprcha nejvýš dvakrát týdně, skromné porce jídla a nedostatek odborného personálu, který pracuje s vězni na změně postoje – taková je současná situace po úsporných opatřeních minulých vlád v českých věznicích. Kritizují to nejen odsouzení, ale také Český helsinský výbor a Výbor proti mučení při Radě Evropy (CPT). Situací ve vězeňství se zabývala i Rada vlády pro lidská práva již v červnu 2014 a předložila vládě návrh opatření na změny. Návrhem se vláda ale zatím nezabývala.

Více informací zde:    http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/zasedani-rady-dne-30–cervna-2014-125770/

„Možnost sprchování každý den není nadstandard, to by měl být standard.  Zvlášť pro ženy v době menstruace tato situace, hraničí s ponižováním lidské důstojnosti, a to není součástí trestu, byť by to část veřejnosti uvítala. Jídlo by mělo být natolik kvalitní a dostatečné, aby nezhoršovalo zdravotní stav vězněných osob.  Také si nemyslíme, že nadstandard je poslech rádia.  Co nás nejvíce ale tíží, je nedostatek odborného personálu ve věznicích, který má pracovat s vězni a nedostatek sociálních kurátorů, kteří mají pomáhat osobám po výkonu trestu s návratem do společnosti. Za stavu, kdy na jednoho kurátora připadá až 180 propuštěných je nepřijatelný.” Vyjmenovala ředitelka výboru Lucie Rybová v Radiožurnálu některé připomínky ČHV.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1447633

Táňa Fischerová v ČT: Český helsinský výbor se obrátí na Výbor OSN pro práva dítěte, aby posoudil, zda Norsko při odebírání dětí a při realizaci náhradní rodinné péče neporušuje Úmluvu o právech dítěte

Český helsinský výbor chce podat stížnost k Výboru OSN pro práva dítěte na Norsko kvůli porušování Úmluvy o právech dítěte při odebírání dětí z českých, ruských, ale i polských rodin. Názor dítěte není v řízení zohledněn, děti se nesmí s matkou pravidelně vidět a komunikovat, jsou cíleně zpřetrhávány vazby mezi sourozenci. Dle svědectví navrácených ruských dětí s nimi není v náhradních rodinách dobře zacházeno, trpí emocionálním stresem.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/299244-stech-v-pripadu-norskych-deti-uz-cesti-politici-vic-udelat-nemohou/

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových

Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna 2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských rodin o odebírání dětí také bez závažných příčin, a zejména s ohledem na stanoviska přímo samotných odebraných a posléze i navrácených dětí na špatné zacházení, k podání stížnosti k příslušným mezinárodním organizacím na ochranu práv dětí.

Praxe, která se objevila v Norsku, (ale existují obdobné případy i Velké Británii a možná v dalších zemích), je základním porušováním práv dětí na vlastní rodinu a práv rodičů na vlastní dítě. V pozadí všeho se skrývá byznys soukromých organizací s posvěcením státu, který tuto praxi nepřímo schvaluje a podporuje.

Dítě nesmí být majetkem státu, ani objektem obchodu a zisku. Jedině ve výjimečných a v transparentních případech, potvrzených nezávislými odborníky a hlavně soudem, může být dítě odebráno z původní rodiny. I pak má ale dítě podle Úmluvy o právech dítěte nadále právo na pravidelný styk s rodičem.

Zarážející je přístup ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu práv dětí Zdeňka Kapitána, zastupujícího v této otázce z titulu své funkce Českou republiku. Pan Kapitán dokonce schvaluje postup norských úřadů, ačkoli z titulu své funkce nutně musí znát rozvinutou praxi odebírání dětí a musí mu být tudíž známo, že takových to případů je velké množství. Ani takováto fakta jej však nevedou k otázce, jak systém funguje a je-li v pořádku. Je otázka, zda má potom setrvávat v takovéto funkci.

Táňa Fischerová,

předsedkyně České helsinského výboru

Informace o dalších kauzách zde: https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.