Novinky

Jsou chirurgické kastrace legitimním nástrojem při léčbě nebezpečných sexuálních deviantů?

V pořadu Pro a proti hovořila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a sexuolog Petr Weiss o provádění chirurgických kastrací v České republice, která jako z posledních zemí v Evropě tuto metodu stále ještě používá.

“Bylo prokázáno, že chirurgická kastrace není účinnější než jiné humánní metody, jako je chemická kastrace nebo psychoterapie.”

“I po chirurgické kastraci pacienti recidivují, jde navíc o metodu nevratnou, nehumánní, neetickou, což zastává i mezinárodní asociace odborníků na sexuologickou léčbu.”

“Skutečnost, že postoje lékařů a právníků ke kastraci mohou být rozdílné, vyžaduje další jednání. Ta ale neprobíhají.” Pokračovat ve čtení

Stanovisko Rady Evropy – fungování systému náhradní rodinné péče v kontextu odebírání českých i dalších dětí

Výbor pro sociální věci, zdraví a trvale udržitelný rozvoj při Radě Evropy přijal návrh rezoluce týkající se nevhodné praxe při odebírání dětí z jejich rodin v některých členských státech Rady Evropy jako je např. Švédsko, Norsko a Velká Británie

Výbor Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro sociální věci, zdraví a trvale udržitelný rozvoj dne 26. ledna 2015 jednomyslně přijal návrh rezoluce s názvem „Sociální služby v Evropě: legislativa a praxe při odebírání dětí z jejich rodin v členských státech Rady Evropy“. Návrh rezoluce je zařazen do programu dubnového zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

V návrhu rezoluce je vyjádřeno znepokojení nad porušováním práv dítěte a jeho rodičů v některých státech, ve kterých dochází k bezdůvodným rozhodnutím o odebrání dítěte rodičům nebo jeho bezdůvodnému nenavracení do rodiny. Ještě tragičtější jsou případy adopce bez souhlasu rodičů, ve kterých již není možné tuto situaci zvrátit. Znepokojení rovněž vzbuzují případy, kdy orgány sociálních služeb nepostupují dostatečně rychle při odebírání dítěte, kterého život a zdraví jsou ohroženy, anebo příliš rychle rozhodují o jeho navrácení do péče zneužívajících nebo zanedbávajících rodičů. Pokračovat ve čtení

Ponižování lidské důstojnosti vězněných osob není součástí trestu: Český helsinský výbor chce prosadit pro vězně ve vazbě i při výkonu trestu mimo jiné dostatek kvalitního jídla a možnost denního sprchování

Teplá sprcha nejvýš dvakrát týdně, skromné porce jídla a nedostatek odborného personálu, který pracuje s vězni na změně postoje – taková je současná situace po úsporných opatřeních minulých vlád v českých věznicích. Kritizují to nejen odsouzení, ale také Český helsinský výbor a Výbor proti mučení při Radě Evropy (CPT). Situací ve vězeňství se zabývala i Rada vlády pro lidská práva již v červnu 2014 a předložila vládě návrh opatření na změny. Návrhem se vláda ale zatím nezabývala.

Více informací zde:    http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/zasedani-rady-dne-30–cervna-2014-125770/

„Možnost sprchování každý den není nadstandard, to by měl být standard.  Zvlášť pro ženy v době menstruace tato situace, hraničí s ponižováním lidské důstojnosti, a to není součástí trestu, byť by to část veřejnosti uvítala. Jídlo by mělo být natolik kvalitní a dostatečné, aby nezhoršovalo zdravotní stav vězněných osob.  Také si nemyslíme, že nadstandard je poslech rádia.  Co nás nejvíce ale tíží, je nedostatek odborného personálu ve věznicích, který má pracovat s vězni a nedostatek sociálních kurátorů, kteří mají pomáhat osobám po výkonu trestu s návratem do společnosti. Za stavu, kdy na jednoho kurátora připadá až 180 propuštěných je nepřijatelný.” Vyjmenovala ředitelka výboru Lucie Rybová v Radiožurnálu některé připomínky ČHV.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1447633

Táňa Fischerová v ČT: Český helsinský výbor se obrátí na Výbor OSN pro práva dítěte, aby posoudil, zda Norsko při odebírání dětí a při realizaci náhradní rodinné péče neporušuje Úmluvu o právech dítěte

Český helsinský výbor chce podat stížnost k Výboru OSN pro práva dítěte na Norsko kvůli porušování Úmluvy o právech dítěte při odebírání dětí z českých, ruských, ale i polských rodin. Názor dítěte není v řízení zohledněn, děti se nesmí s matkou pravidelně vidět a komunikovat, jsou cíleně zpřetrhávány vazby mezi sourozenci. Dle svědectví navrácených ruských dětí s nimi není v náhradních rodinách dobře zacházeno, trpí emocionálním stresem.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/299244-stech-v-pripadu-norskych-deti-uz-cesti-politici-vic-udelat-nemohou/

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových

Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna 2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských rodin o odebírání dětí také bez závažných příčin, a zejména s ohledem na stanoviska přímo samotných odebraných a posléze i navrácených dětí na špatné zacházení, k podání stížnosti k příslušným mezinárodním organizacím na ochranu práv dětí.

Praxe, která se objevila v Norsku, (ale existují obdobné případy i Velké Británii a možná v dalších zemích), je základním porušováním práv dětí na vlastní rodinu a práv rodičů na vlastní dítě. V pozadí všeho se skrývá byznys soukromých organizací s posvěcením státu, který tuto praxi nepřímo schvaluje a podporuje.

Dítě nesmí být majetkem státu, ani objektem obchodu a zisku. Jedině ve výjimečných a v transparentních případech, potvrzených nezávislými odborníky a hlavně soudem, může být dítě odebráno z původní rodiny. I pak má ale dítě podle Úmluvy o právech dítěte nadále právo na pravidelný styk s rodičem.

Zarážející je přístup ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu práv dětí Zdeňka Kapitána, zastupujícího v této otázce z titulu své funkce Českou republiku. Pan Kapitán dokonce schvaluje postup norských úřadů, ačkoli z titulu své funkce nutně musí znát rozvinutou praxi odebírání dětí a musí mu být tudíž známo, že takových to případů je velké množství. Ani takováto fakta jej však nevedou k otázce, jak systém funguje a je-li v pořádku. Je otázka, zda má potom setrvávat v takovéto funkci.

Táňa Fischerová,

předsedkyně České helsinského výboru

Informace o dalších kauzách zde: https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Podpořte finančně či jinak projekt “Děti vězněných rodičů” v roce 2015

Hlavní cílem tohoto dlouhodobého projektu ČHV je zajištění kontaktu a podpora vazeb mezi konkrétními dětmi zejména z chudých rodin s jejich rodiči ve výkonu trestu prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici.

Český helsinský výbor kromě toho usiluje o systémové změny a to jak na straně podmínek výkonu trestu pro rodiče nezletilých dětí, tak na straně systému sociálně právní ochrany dětí odsouzených rodičů.

Další informace o projektu naleznete na stránce projektu.

Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním?

V pořadu Českého rozhlasu „Pro a proti“ dne 13. 12. 2014 obhajovala ředitelka ČHV Lucie Rybová nutnost odškodnění všech protiprávně osob proti zástupci České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíru Dvořákovi.

Čtěte a poslechněte si celou diskusi na: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/dochazelo-u-nas-k-protipravnim-sterilizacim-nebo-jde-jen-o-honbu-za-odskodnenim–1431738

Výzva ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info

Dne 6. listopadu 2014 vyzval Český helsinský výbor spolu s Amnesty International ČR odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info.

Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu. Více viz. zveřejněná tisková zpráva.

ČHV současně zaslal odpovědným členům vlády tzn. ministru vnitra, spravedlnosti, ministru pro lidská práva a premiérovi dopis, aby se neprodleně zasadili o zrušení fungování veřejně dostupného webu www.White-Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Dopis ve formátu PDF naleznete zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.