Novinky

Podpořte finančně či jinak projekt “Děti vězněných rodičů” v roce 2015

Hlavní cílem tohoto dlouhodobého projektu ČHV je zajištění kontaktu a podpora vazeb mezi konkrétními dětmi zejména z chudých rodin s jejich rodiči ve výkonu trestu prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici.

Český helsinský výbor kromě toho usiluje o systémové změny a to jak na straně podmínek výkonu trestu pro rodiče nezletilých dětí, tak na straně systému sociálně právní ochrany dětí odsouzených rodičů.

Další informace o projektu naleznete na stránce projektu.

Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním?

V pořadu Českého rozhlasu „Pro a proti“ dne 13. 12. 2014 obhajovala ředitelka ČHV Lucie Rybová nutnost odškodnění všech protiprávně osob proti zástupci České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíru Dvořákovi.

Čtěte a poslechněte si celou diskusi na: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/dochazelo-u-nas-k-protipravnim-sterilizacim-nebo-jde-jen-o-honbu-za-odskodnenim–1431738

Výzva ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info

Dne 6. listopadu 2014 vyzval Český helsinský výbor spolu s Amnesty International ČR odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info.

Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu. Více viz. zveřejněná tisková zpráva.

ČHV současně zaslal odpovědným členům vlády tzn. ministru vnitra, spravedlnosti, ministru pro lidská práva a premiérovi dopis, aby se neprodleně zasadili o zrušení fungování veřejně dostupného webu www.White-Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Dopis ve formátu PDF naleznete zde.

Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi a s osobnostmi jako je Sergej Kovalev apelují na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze

Po neúspěšném oslovení premiéra B. Sobotky Český helsinský výbor požádal o pomoc ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se alespoň on ze své funkce zasadil o smírné urovnání sporu dvou bývalých zaměstnankyň s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. (Dopis ministru zahraničních věcí a původní zpráva z 16.6.2014). Po více jak dvou měsících Český helsinský výbor dosud neobdržel žádnou odpověď.

Současně začátkem července oslovil Český helsinský výbor více než třicet zahraničních lidskoprávních organizací, aby podpořily jeho snahu a poslaly svým jménem dopis Federální Vysílací Radě Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) v Praze, kteří pochází z tzv. třetích zemí (nejvíce ze zemí bývalého sovětského svazu), a na něž se dle sporného výkladu českých soudů nevztahuje ochrana českých ani amerických zákonů. Předchozí dopisy Českého helsinského výboru zasílané BBG v této věci byly totiž zcela ignorovány.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR

Český helsinský výbor zaslal v polovině června dopis ministrovi pro lidská práva a předsedovi Rady vlády pro neziskové organizace Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém poukazuje na špatně nastavený státní dotační systém financování neziskových organizací v ČR ze strany státu. Přislíbené dotace od státu chodí se zpožděním, které je často několikaměsíční. Pro neziskové organizace znamená zpoždění dotací od státu zadlužování. Neziskové organizace tuto situaci řeší braním si překlenovacích úvěrů, dočasným propouštěním zaměstnanců či omezování služeb. Český helsinský výbor také v dopise poukazuje na chybějící systémovou podporu státu formou dotačních programů na aktivity týkající se ochrany lidských práv jako je zejména osvěta, vzdělávání, monitorování a sběr dat týkajících se dodržování lidských práv určitých zranitelných skupin obyvatel v ČR.

Pokračovat ve čtení

ČHV se hlásí další protiprávně sterilizované osoby

Český helsinský výbor se podílí na přípravě zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Díky zveřejnění informace v ČT se denně ředitelce ČHV Lucii Rybové hlásí o informace další poškozené osoby, které doposud o možnosti domáhat se odškodnění nevěděly.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281897-nedobrovolne-sterilizovane-zeny-by-mohly-dostat-odskodne/

Další články týkající se sterilizací:

ČHV požádal ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se zasadil diplomatickou cestou o smírné urovnání vleklého sporu dvou bývalých zaměstnankyň rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ohledně neplatného ukončení pracovního poměru

Dne 13. června 2014 předsedkyně  Českého helsinského výboru Táňa Fischerová reagovala na zamítavou odpověď premiéra Sobotky se ve prospěch poškozených zaměstnankyň  jakkoliv angažovat, text odpovědi premiéra čtěte zde, a vyzvala dopisem ministra zahraničních věcí Lubomíra  Zaorálka, aby  se alespoň on ze své funkce  zasadil o smírné urovnání sporu bývalých dvou zaměstnankyň  rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa. Zaměstnankyně Snjezana Pelivanová a Anna Karapetianová, byly po mnoha letech služby s pozitivními hodnoceními jejich pracovních výkonů propuštěny na základě amerických pracovních zákonů a interních směrnic RFE/RL bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

Bývalé dvě zaměstnankyně Rádia Svobodná Evropa  si  stěžují na porušení  jejich základních lidských práv ze strany zaměstnavatele, který je propustil bez uvedení  důvodu, bez předběžného upozornění, bez udělení disciplinárních trestů v případě, kdyby byl k takovým trestům důvod, a dokonce bez vyplacení odstupného za odpracované roky, protože obě se odmítly písemně vzdát svého práva odvolat se k soudům.

Právní nárok, který vůči RFE/RL uplatňuje arménská občanka Anna Karapetianová, je v současné době u Ústavního soudu České republiky poté, co byl už šestkrát (!) posuzován soudy nižších instancí, které mají odlišné názory, zda jsou americké pracovní zákony kompatibilní s českým veřejným pořádkem a právním řádem a zda jsou tudíž aplikovatelné na území České republiky.

Zatímco Český helsinský výbor považuje americké pracovní zákony za nekompatibilní s požadavky pracovněprávních předpisů České republiky, je žádost ČHV adresovaná vládě České republiky skrze dopis ministru zahraničních věcí Lubomíru  Zaorálkovi žádostí o politickou a diplomatickou intervenci americkému partnerovi ve Washingtonu založena na skutečnosti, že uplatnění amerických pracovních zákonů ve vztahu k cizincům pracujícím pro americkou instituci v zahraničí (RFE/RL), nehledě na to, zda je tato instituce soukromá či nikoli, je zakázáno samotnými americkými zákony.

Propuštěná zaměstnankyně RFE/RL, chorvatská občanka Snjezana Pelivanová, se odvolala k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku a žaluje Českou republiku. Česká republika, jako země, která na svém území hostí americkou RFE/RL, je obviňována z toho, že nezajistila práva paní Pelivanové na zákaz diskriminace a spravedlivý soudní proces, což garantuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Kauza Pelivanové se přímo týká České republiky jako obžalovaného. Paní Pelivanová požádala oficiálně chorvatskou vládu o podporu její kauzy ve Štrasburku. Zatímco podstatou kauzy Pelivanová vs. Česká republika je pracovní politika americké instituce RFE/RL, působící v Praze, odpovědnost za tuto politiku včetně finanční náhrady je na České republice.

Celý dopis ČHV naleznete zde v české i anglické verzi ve formátu PDF.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.