8. ročník tenisového turnaje jednotlivců

Ve dnech 24.-31. 5. 2014 proběhne ve Břehách tenisový turnaj jednotlivců. Přihlásit se mohou členové tenisového klubu nebo občané Břehů, a to na email tenisbrehy@seznam.cz do 15. 5. V pátek 16. 5. proběhne v restauraci autokempu Buňkov od 19 hod. losování do turnajového pavouka.

Ve Břehách třídíme víčka z PET lahví

I PET lahve můžete třídit efektivněji. Stačí málo – odšroubovat víčko! A kam s ním? V prodejně Petry Novotné ve Břehách je umístěna sběrná nádoba na víčka z PET lahví (příp. víčka z krabic od mléka nebo džusů). Pro začátek jsme se rozhodli první nasbíranou krabici věnovat malé Justýnce z Pardubic, a to jednoduše proto, že z vyhlášených sbírek je tato nejblíže. Pokud se sběr víček ve Břehách ujme, vyhlásíme anketu, kam by měla putovat další nasbíraná víčka. Zatím jsme ale na samém začátku, tak nepředbíhejme a ujasněme si, jak vlastně víčka mohou někomu pomoci. Celý vtip je v tom, že víčka z PET lahví jsou vyrobena z tvrdého polyethylenu (označovaného jako HDPE, PE-HD, popřípadě číslem 2), který je vykupován za podstatně vyšší cenu, než směsný plast.

A ještě malé upozornění nakonec. Záměrně víčka nesbíráme, ale TŘÍDÍME! Nechceme totiž v žádném případě vyvolat nadměrnou spotřebu nápojů v PET lahvích a předhánět se, kdo nasbírá více víček! Jde jen o to, aby se víčka z kvalitnějšího materiálu zbytečně nevyhazovala do směsného plastu a využila se tak efektivnějším způsobem. Pokud tím navíc někomu pomůžeme, proč to nezkusit?

Děkujeme všem, kteří se k nám připojí.

3. Břežský minimaraton cvičení

V neděli 25. května 2014 bude v Sokolovně už potřetí probíhat minimaraton cvičení.

Program:
9,20 zahájení
9,30-10,15 Cvičení na balonech (Petra Novotná)
10,30-11,15 Latino dance ve stylu zumby (Lucie Macháčková)
11,30-12,15 Rehabilitačně kondiční cvičení (Dana Vlková)

Cena za jednu lekci 40 Kč, za všechny tři dohromady 100 Kč. Na závěr proběhne slosování 3hodinových vstupenek.

Výtěžek akce bude věnován na dětský den.

Muzeum Přelouč

Správce depozitáře Městského muzea v Přelouči:
Bc. Matěj Pešta
tel: 731 200 821
email: matejpesta@email.cz

Muzeum v Přelouči zatím nemá své vlastní oficiální výstavní prostory ani webové stránky. Badatelé mohou kontaktovat přímo pana Peštu a o výstavách či přednáškách budeme informovat zde.

Aktuální akce

Od Rettigové k Záložně. Přelouč v 19. století.

flyer_prelouc_for-webMěsto Přelouč a Kulturní a informační centrum města Přelouče si Vás dovolují pozvat na výstavu „Od Rettigové k Záložně. Přelouč v 19. století“.

Výstava mapuje historii města Přelouč v uvedeném období z hlediska politického, urbanistického, architektonického a hospodářského. Prostor je věnován také oblasti školství, náboženství, umění, dopravě či cestovatelům.

Kurátor výstavy: Matěj Pešta
Spolupracovali: Bohumil Čejka – grafika textové části výstavy, Filip Drábek – příprava plakátu

Výstava se nachází v domě čp. 26 na Masarykově náměstí v Přelouči (dnes budova Kulturního a informačního centra města Přelouče) v místnosti bývalého zasedacího sálu městského úřadu. Výstavní sál nemá bezbariérový přístup.

Vernisáž výstavy se koná v pondělí 14. 4. 2014 v 17.00.
Otevřena bude vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00. Návštěvy v další pracovní dny je nutné domluvit předem s Danielem Reichmanem (www.ksmp.cz), či s Matějem Peštou.
Ukončení výstavy v současné podobě je plánováno na podzim 2014.

Vstupné je zdarma.

Celý článek ‘Muzeum Přelouč’ »

Knihovna Břehy

V knihovně je pro veřejnost k dispozici počítač s přístupem na internet.

Knihovnice: Eva Forštová
Adresa
: Obránců míru 107, Břehy
Otevírací doba: po, pá 15:00 – 16:30

Divišova vila v Přelouči

Vila od architekta Rudolfa Kříženeckého. Od r. 1974 do počátku 90. let zde bylo muzeum, potom sloužila jako vícegenerační pečovatelský dům Českobratrské církve evangelické, nyní po rekonstrukci je zde mateřská škola a galerie.

Otevírací doba galerie: Po-So 14-17 hod.

 

Aktuální výstava

Iva Vanžurová – Krajka a hedvábí

1. 5. – 4. 6. 2014

Následující výstava

Archiv výstav

Obrazy Petra Bernarda

5. 4. – 2. 5. 2014

Pastelové pohlazení Libuše Müllerové

1. 3. – 5. 4. 2014

Přelouč a Kostelec nad Orlicí v obrazech Václava Formánka

Václav Formánek
*26. 7. 1907 +10. 6. 1990
zapomenutý malíř, básník a letec

Motto
Byl zimní den – na zasněžené stráni malíř stál.
Sněžilo – sněžilo do jeho malování.
On nevěděl, on nemrzl – on maloval.

Život Václava Formánka a jeho rodiny z pohledu jeho dcery Jiřiny Hájíčkové.

V sobotu 23. listopadu 2013 ve 14 hodin vystoupí sólista hudebního tělesa Musica Bohemica Karel Jakubů. Pozvány jsou i Dcery 50. let.

 


Památkou od: 3. 5. 1958
Ulice: Nádražní
Číslo popisné: 192
GPS50°2’21.394″N, 15°34’14.826″E
Obec s rozšířenou působností: Přelouč
Obec (obecní úřad): Přelouč
Katastrální území: Přelouč

24. veřejné zasedání zastupitelstva + stručná zpráva

2014_24_Program_05052014V pondělí 5. května 2014 bude od 18 hodin v restauraci autokempu Buňkov 24. zasedání zastupitelstva obce Břehy.

 

Stručná zpráva

Zastupitelstvo posvětilo práce na mlýně týkající se jeho vytápění. V plánu je podlahové topení, do budoucna i tepelné čerpadlo, k jehož osazení je ale třeba povolení Vodoprávního úřadu. Po položení podlahového topení přijde na řadu betonování podlah a nakonec opravy omítek a sádrokartony, což vlastně již nyní postupně probíhá. Jediná zastupitelka paní Novotná se hlasování o mlýnu zdržela, neboť se obává skutečného využití mlýna. Tyto obavy plynou ze zkušeností s tristní účastí břežáků i na těch několika málo akcích do roka, které se ve Břehách pořádají. Pan Erban se vyjádřil, že budoucnost využití mlýna vidí v akcích orientovaných na mladší generaci. Bohužel už k tomu nedodal, jak si představuje dodržování nočního klidu vzhledem k obydlené vile.
Celý článek ‘24. veřejné zasedání zastupitelstva + stručná zpráva’ »

Návrh změny č. 1 územního plánu obce Břehy

OznameniJednaniOzmeneUP1Obec Břehy oznamuje SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEHY. Projednávání se bude konat dne 13. 5. 2014 v 9.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Břehách. Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Břehách od 24. 4. 2014 do 13. 6. 2014.

Vyzýváme dotčené orgány, aby uplatnily stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 13. 6. 2014). Sousední obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 13. 6. 2014).
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Změna č. 1 ÚP Břehy – textová část (návrh)
Z1 – Hlavní výkres
Z1 – Výkres základního členění území
Z1 – Výkres předpokládaných záborů ZPF
Z1 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Z1 – Koordinační výkres
Z1 – Výkres koncepce technické infrastruktury
Z1 – Výkres širších vztahů

Nemám čas

Jednání 23. zasedání obecního zastupitelstva tentokrát začalo bodem navrženým zastupitelem Erbanem, totiž aby zastupitelstvo jako valná hromada Autokempu Buňkov vzalo na vědomí jeho rezignaci na funkci jednatele ATC. Pan Erban také za sebe hned navrhl náhradu, a to pronajímatelku restaurace v kempu Lucii Jelínkovou, což zastupitelé jednohlasně schválili. Druhý jednatel Kamil Hrobař tak – alespoň prozatím – zůstává ve funkci. Starosta se v této debatě také vyjádřil, že jednatelé způsobili ztrátu autokempu ve výši 75 tis. Kč tím, že si vyplatili odměny.

Tímto byla valná hromada ukončena a začalo jednání zastupitelstva. Na začátek shrnu jen některé body, které byly schváleny jednohlasně, a zdá se, že není nutné je více komentovat.
Celý článek ‘Nemám čas’ »