návrat na úvodní stránku...

Archaia Brno o.p.s.

je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Jejím posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, a také výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Těžištěm činnosti naší společnosti jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území historických jader a předměstí moravských měst a městeček, především Brna a Jihlavy, a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.


Pracoviště JIHLAVA

Jihlavské pracoviště Vzniklo v roce 2002 se zaměřením na záchranné archeologické výzkumy v historickém jádru Jihlavy a jeho okolí. V současnosti působí v rámci celého kraje Vysočina.
30. 8. 2010 11:48

Pracoviště BRNO

Brněnské pracoviště Vzniklo v roce 1997 a po celou dobu své existence se zaměřuje především na záchrannou archeologii a dokumentaci stavebních památek v prostoru historického jádra Brna a jeho předměstí.
19. 7. 2004 08:46

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english