Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Centrum pořádá konference, vydává měsíční Bulletin, studie a policy papery a zajišťuje informování o lidských právech. Více informací najdete zde.

13.3.2014

Ľubomír Majerčík

Vedle debat o účinnosti nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 poněkud zapadlo, že zároveň nabyl účinnost i leta připravovaný zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Ještě více zapadlo, že doprovodný změnový zákon propašoval do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu – zločin agrese.

  číst dále

12.3.2014
V únorovém čísle Bulletinu se tématu Ukrajiny věnuje text Lindy Janků, jenž se zamýšlí nad otázkou možného uplatnění mezinárodní trestní odpovědnosti sesazeného prezidenta Janukovyče za porušení lidských práv. Dále v Bulletinu najdete například rozbor postavení transsexualů v Evropě i v ČR z pera Martiny Grochové a Petra Suchánka či zamyšlení Venduly Karaskové nad důsledky absence zákona o narodnostních menšinách v Litvě. Kateřina Uhliřová s Kateřinou Studeckou přinašejí reportáž z mezinarodního semináře o obchodu s lidmi v Evropě a v sekci mezinarodní trestní spravedlnosti nepřijdete o již tradiční přehled činnosti mezinarodních trestních tribunalů rok 2013.
Bulletin si můžete přečíst zde.
3.3.2014

Lenka Píčová

Ačkoliv řada lidí žije v představě, že v Evropě antisemitismus prakticky vymizel po událostech první poloviny dvacátého století, i dnes se můžeme neustále přesvědčovat, že tomu tak ve skutečnosti není. Události na Ukrajině totiž toto téma znovu rozvířily a obě strany barikády se již stihly navzájem obvinit z ultrapravicových idejí a antisemitských tendencí. S novou vlnou násilí, která se vzedmula v posledních týdnech na Ukrajině, se tak opět začalo hovořit o tématu, které v Evropě platí za stále velmi citlivé. číst dále

JESSUP 2014: došlo k politováníhodné chybě v našich výpočtech, za vítězný tým měla být vyhlášena Praha

27.2.2014

V důsledku chybné interpretace pravidel byl bohužel v pátek 21. 2. 2014 za vítězný tým národního kola celosvětové soutěže v mezinárodním právu veřejném Jessup vyhlášen jiný tým, než býti měl. Po několikaterém pečlivém přepočítávání skutečně nestandardně vyrovnaných bodů jsme včera za vítězný tým označili tým z Univerzity Karlovy v Praze. Oba týmy jsme již kontaktovali, hluboce se jim omluvili a v pátek dojde v Praze k předání ceny i diplomu vítěznému týmu.

Rádi bychom se i touto cestou omluvili všem, jichž se naše pochybení mohlo jakkoliv dotknout. To, že k této situaci došlo, nás skutečně velmi mrzí.

Opravenou zprávu o průběhu a výsledku národního kola soutěže Jessup najdete zde.

21.2.2014

Zatímco si někteří vysokoškolští studenti ještě užívali prázdnin a jiní se teprve pomalu seznamovali s povinnostmi, které jim nový semestr přinese, osm statečných studentů z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci na půdě Ústavního soudu bojovalo o potopenou loď či právo na odškodné za vyhubení vzácné ryby. Centrum pro lidská práva a demokratizaci totiž 21. února v Brně pořádalo ústní část národního kola celosvětové soutěže v simulovaném soudním jednání před Mezinárodním soudním dvorem Jessup 2014.

  číst dále

7.2.2014

V aktuálním čísle bulletinu se můžete těšit zejména na článek Petra Přibyly z Human Rights Law Centre při University of Nottingham o tom, jak Evropská unie ovlivňuje dění na Ukrajině. Dále se zaměřujeme na lidskoprávní přesahy blížících se olympijských her v ruském Soči či problematiku plánovaného přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech.

Bulletin si můžete stáhnout zde.

  číst dále

3.2.2014

Petr Suchánek

Nadcházející olympijské hry v Soči si zatím získávají pozornost především díky restriktivní lidskoprávní politice pořadatelské země. Organizace Člověk v tísni identifikovala v kampani Hidden Sports sedm „utajených disciplín“, kterými Rusko porušuje lidská práva. V souvislosti s olympijskými hrami se nejčastěji hovoří o disciplíně, kterou se Putinovo Rusko snaží utajit nejusilovněji. číst dále