Úvod

Projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity je realizován Ústavem dějin umění Akademie věd, v.v.i. (ÚDU) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR, v letech 2011–2015.

ID kód projektu: DF11P01OVV033.

Více informací obsahuje stránka O projektu.

Komentáře nejsou povoleny.