Proč Červené barety ČSR?

Internetové stránky, Červené barety ČSR, na nichž Vás tímto srdečně vítáme, si svůj název nevybraly náhodou. Červený baret, v současné době téměř ve všech armádách v dnešním světě, značí příslušnost jeho majitele k výsadkových jednotkám. Tento voják či jiný příslušník ozbrojených sborů, prošel vzdušný výcvik v seskoku padákem a tvrdou průpravou pozemního boje. Patřit k těmto útvarům a nosit baret červené barvy je, alespoň pro ty, s nimiž jsme měli možnost se setkat, čest a jak sami říkají, jejich červený baret je po jejich „drahých polovičkách“, to druhé nejcennější co mají. Ve světě, ale i u nás narazíme na fanouškovské stránky zahraničních speciálních jednotek jako jsou SAS, Delta Force, Seal aj. Proč však psát o zahraničních jednotkách, když naše historie výsadkových a speciálních útvarů je velice bohatá a máme být na co hrdi a to nejen v dnešní době. Důvodem vzniku těchto stránek je též absence podobných stránek, až na stránky www.valka.cz a www.csla.cz kteréžto stránky se však věnují armádě celoplošně, a samozřejmě nesmíme opomenout stránky jednotlivých Klubů výsadkových veteránů a stránky současných útvarů. Tyto všechny přínosy jsou velmi cenné.

Co zde naleznete?

Jak z názvu tedy vyplývá, stránky si daly za cíl, zmapovat a předat všem zájemcům dostupné informace o historii Československých, Českých a Slovenských výsadkových, zpravodajsko – diverzních a speciálních jednotek a též o těch, kteří k těmto jednotkám za dobu jejich existence patřili. Postupem doby zde tedy najdete informace o následujících tématech:

* historii výsadkového vojska od prvního předválečného pokusu o jeho založení, přes II. světovou válku, až do dnešních dnů;

* historii zpravodajsko diverzních a speciálních útvarů od výsadkových operací za II. světové války, vysílaných z Velké Británie a SSSR na Československé území i do zahraničí, za účasti československých občanů, až po dnešní speciální útvary;

* přehled a životopisné údaje (včetně obrazového, zvukového, video a dokumentačního materiálu) všech, kteří těmito útvary prošli a které se nám podaří, i s Vaší pomocí, dohledat.

Zde jedno důležité upozornění. Budete seznamováni s podloženými historickými fakty a závěr, který si o té či oné události, jednotce či osobě uděláte, bude záležet jen a jen na Vás.

Můžete se zapojit i Vy

Zde bychom Vás poprosili o spolupráci. Pokud jste sami u těchto jednotek sloužili nebo jste příbuzný, či víte o někom, kdo v těchto jednotkách sloužil a máte-li chuť nám poskytnout materiály (obrázky, dokumenty, své vzpomínky, nahrávky aj), které se týkají Vaší činnosti nebo činnosti Vašeho příbuzného či známého, neváhejte nás kontaktovat. Neděláme zde žádné rozdíly mezi těmi kteří se snažili osvobodit naši vlast ať už přišli z jakékoliv části fronty nebo těmi, kteří sloužili do roku 1989 a po tomto roce. Kluby výsadkových veteránů sdružují všechny bez rozdílů.

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme se státními institucemi, s ministerstvy, Kluby výsadkových veteránů, pamětníků, badatelů a též se všemi současnými útvary, s nimiž provádíme konzultace, protože ne vše je dnes možno zveřejnit a to plně respektujeme. Nečekejte zde tedy žádné „senzace“, i když o překvapení zde nouze nebude.

Aktualizace

Materiálu mají autoři hodně, ale je těžké získat práva na jejich veřejné zpřístupnění. Autoři tyto stránky dělají jako svůj koníček ve svém volném čase. Mají své rodiny, práci a školu, proto buďte trpěliví. Na závěr mi dovolte, abych Vám za celý autorský kolektiv popřál příjemné a zajímavé čteni a vyslovil přání, aby stránky přispěly k povědomosti o útvarech a hlavně o mužích a ženách, kteří ač mají radosti i starosti jako každý z nás, dokázali svojí odvahu a statečnost, za což jim patří nejen červený baret, ale též naše uznání a hrdost na ně.
Za autorský kolektiv kol. Honza „Soap“ Uzel, KVV Holešov

 

bannershop

TOPlist