Lhát o dovolené se smí

Tisk

aneb: O dovolené - byť i dodatečně nahlášené - není soudce soudcem.

Klasický přípis místopředsedy VS v Praze ohledně Pavla Zelenky.

 

________________

Lht_o_dovolen_se_sm0001

________________

VS v Praze – JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D.

místopředseda soudu

 

Dobrý den, pane Vočko!

Děkuji Vám za Váš vřelý a velmi cenný dopis ze dne 9. října t.r., ve kterém mi mj. sdělujete, že soudce vrchního soudu není o dovolené (dodejme, že byť i dodatečně nahlášené, teprve poté, co pan soudce zjistil, že nás „na dovolené“ opět potká) soudcem vrchního soudu, takže si může lhát (potažmo krást a podvádět), jak je mu libo – a hlavně tak, je si to za léta uvyknul na Vašem soudě, kde to dělá beztrestně a bez povšimnutí ve své denní praxi.

Ještě cennější jsou ovšem další Vaše sdělení – jako např. že víte, že soudce Pavel Zelenka „není agentem cizí mocnosti – ruské tajné služby FSB v aktivní službě“ (to se domnívám, že může spolehlivě vědět pouze jeho nadřízený z téže služby), anebo dokonce i to, zač je či není veřejností považován soudce Lázna (vulgo Blázna, pod kterýmžto pseudonymem je veřejnosti již důvěrně znám, takže nemůže dojít k záměně a netřeba ji mást oficiálním příjmením).

Těší mě, že znáte mínění celé veřejnosti – včetně všech členů našeho sdružení – a to dokonce aniž jste je kdykoliv viděl nebo s nimi mluvil, nota bene za stavu, kdy veřejností a občanskou kontrolou výkonu moci okázale pohrdáte, jak to právě v předmětném dopisu názorně předvádíte.

Těší mě, že tak skvěle znáte i základní principy našeho trestního práva, jako např. princip kumulativní, podle kterého se – při souběhu vícero trestných činů - pachatel soudí vždy pouze podle nejvyššího paragrafu, a tedy pro nejzávažnější trestný čin, který spáchal – což za situace, dokud bude platit Bláznovo stíhání pro útok na úřední osobu, staví Vaše obvinění z pomluvy – a to dokonce i za předpokladu, že by bylo zcela podložené, důvodné a pravdivé – do pozice papíru, se kterým si obžalovaný může tak akorát vytřít – jistě víte co.

Už se nemohu dočkat, až si OČTŘ budou k dokazování vyžadovat tytéž materiály, které jsme žádali předložit našemu sdružení k provedení občanské kontroly, aby prokázaly, zda Pavel Zelenka je či není agentem FSB, případně zda je agentem současným, anebo mrtvým – tedy minulým.

Nemohu se dočkat, až budou policajti pobíhat po Praze a vyptávat se veřejnosti, kdo je podle jejího názoru „nejhorším soudcem v Praze“, potažmo „nebezpečným psychopatem, kterému je lépe se na dálku vyhnout“, aby prokázali pravdivost či nepravdivost těchto tvrzení.

Konečně je veřejnost uvidí dělat i něco opravdu užitečného a prospěšného všem!

Jen pro – hlavně Vaši - informaci doplním, že naše sdružení podalo na Bláznu žalobu o zbavení svéprávnosti již přede dvěma roky a pokud by tato žaloba byla (soudy) řádně projednána, včetně nezbytného znaleckého posudku, tak bychom již nyní jistě věděli, zda je Blázna „nebezpečným psychopatem, kterému je lépe se vyhnout“, anebo není – a jistě je Vám známo i to, že pomluvou může být pouze „nepravdivý údaj, způsobilý přivodit poškozenému vážnou újmu“.

Za Vaši vzornou iniciativu ohledně stíhání trestné činnosti, o které se dozvíte, Vás navrhneme presidentu republiky na medaili Za statečnost a věřím, že na prsou někoho, kdo je zodpovědný za soud, produkující jeden křivý rozsudek za druhým a tvrdícím, že soudci na dovolené nejsou jeho soudci, se bude obzvláště skvěle vyjímat.

Vaše okázalé pohrdání občanskou společností Vám – již bez medailí – přičteme brzy k tíži.

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

předseda o.s. K 213

________________

Aktualizováno Pátek, 11 Říjen 2013 10:16 
Diskuze (18 příspěvků)
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 09:32:00
** V tomto vlákně je diskuse k článku: Lhát o dovolené se smí **

Vážení odborníci, nejsem právník ale přesto ve mě vzbudilo jednání soudce, který zastupoval jiného soudce v kárném řízení jeho osoby a NSS neprotestujícího proti tomuto zastupování právní odpor a velké pochybnosti. Prosím o názor, popř. návrh na řešení (potrestání).
Děkuji. Miloslava Chalupová, kandidátka do Poslanecké sněmovny
11.10.13 11:18
www.jinepravo.blogspot.cz/2013/09/povysovani-soudcu.html

Domnívám se, že soudce dle zákona nesmí zastupovat jiného soudce ve věci kárného řízení. Lhostejno, zda toto zastupování proběhlo v čase jeho pracovního volna. Protože - s t á l e b y l s o u d c e m! A nesmí být ohrožena soudcovská nezávislost! Podle mě se nejedná o porušení nějakého etického kodexu, nýbrž porušení základního zákona o soudcích. De facto vykonával práci advokáta a to je ve střetu zájmů.
#5161
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 09:57:54
I jeho obhájce je zajímavý k pozorování OČTŘ. Jen nevím, jestli se to dá zvládnout prostřednictvím NAŠICH orgánů.
Někteří jsou zainteresovaní a druzí se bojí o místo, možná i o život.

Hezký den, i když dnes nechoďte do hor bez tyčového značení cest a baterky. M.
_____________

My tady hory nemáme.
V Praze máme hory všiváků, ale na ty baterky nepomůžou, to chce vidle... JF
#5162
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 12:09:23
blahopřeji, jinak výborný dopis.. na Facebooku to sdílelo spousta lidí.. (kamarádi)
Jinak jsem dnes přemýšlel o tom, že ten náš návrh na zbavení svéprávnosti bLázny byl naprosto oprávněný a pro bLáznu by vlastně byl vysvobozením.. F
______________

Přesně tak! A kdyby nás byli poslechli, resp. jenom dělali, co dělat
mají, tak si mohl Blázna už dávno v klidu škubat panenky v Bohnicích a
nemusel před Brožovou a kárnej senát. J.
#5165
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 12:15:15
"Zpřístupnění osobních materiálů soudce je nepřípustné..." a současně podává trestní oznámení... - to zní jako trefa do černého! Co bylo tvrzeno, lze mít tímto i za prokázáno!
#5167
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 16:26:07

Východočeský prokurvátor:


Nazdar Jirko,

jenom pro tvoji informaci ti sděluji, že JUDr. Vočka na VS v Praze povýšil z funkce vojenského prokurátora v Hradci Králové.

To snad mluví za všechno! Z té doby (před čtvrtstoletím) mám s ním též „bohaté“ zkušenosti. Nic dobrého od něho nemůžeš čekat!

Jarda
__________

To myslím, že je z toho dopisu na první pohled patrno. Co bys taky chtěl po vrchním soudě, semeništi a sídlu estébáků, kde 70% soudců má pozitivní lustrační osvědčení - a proto ho taky nechtěj ukázat!

Vojenský prokurvátor - to byly ty největší svině, co měly samozřejmě dávno už viset.

Inu, každá nedůslednost se ti zatraceně vymstí.

A ještě něco je z toho dopisu vidět - jakej maj neskutečněj vztek!!

J.
#5168
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 16:33:12
V novém článku Lhát... ten pan DrVoštěp ( Vočko) - v překladu učitel filozofie - Tě nějak moc vyučuje , asi se ještě osobně neznáte. Je to neobyčejná drzost , měl by to dostat pořádně sežrat. Jistě to bude mít dobře v šuplíku.
#5169
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 16:35:34
AKCE Z

Činil tak...řádně, v rámci své ŘD, bez nároků na honorář. Akce Z od VS Praha. Škoda že se v tom kvalitním mužstvu nenašel jeden obětavec by zastupoval i Tebe. Asi kopeš za jiný manšaft. O.
#5170
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 18:18:21
Je až dojemná ta semknutost proti právu, a vůbec to nesvědčí o lepším příštím. Ve Švýcarsku dostali včera za uši, tak se budou sofistikovat a hledal další level. Nic dobrého pro tuto zem O.
#5171
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 19:04:26
To Ti, Jiříku, soudruzi nikdy nezapomenou, žes jim odrovnal jejich vyhlášeného sadistického bijce!

Z toho dopisu je cítit takovej vztek, že by Tě utopili na lžičce vody, kdyby mohli. Bůh Tě ochraňuj - ale my už víme, že Tebe stejně zase ochrání. Jako vždycky předtím. P.
#5172
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 19:14:47
VELIKOSTI SVÝCH PŘEDCHŮDCŮ ROZHODNĚ NEDOSAHUJE...


Jan Očko z Vlašimě [b]*před 1351 +14.1.1380[/b]


Město Vlašim / Život ve městě / Historie města / Osobnosti / Jan Očko z Vlašimě


Pražský arcibiskup, 1. český kardinál, důvěrník Karla IV. a vychovatel Václava IV.

jan očkoJan Očko z Vlašimi pocházel z významného šlechtického rodu pánů z Vlašimě s erbem dvou supích hlav. Jeho bratr (Michálek) byl královským purkrabím na Fürstenbergu (Svojanově) a druhý (Pavel), předek pánů z Jenštejna, byl písařem královské komory a osobním přítelem Karla IV.

Samotný Jan Očko u panovnického dvora zastával funkci sekretáře a zpočátku byl proboštem kostela Všech svatých na Pražském hradě. Stal se také ale osobním přítelem Karla IV. a díky tomuto přátelství dosáhl různých ocenění a hodností. Přátelství z jeho strany nebylo nijak zištné, svému císaři byl nanejvýš vděčný a bezmezně loajální. Na podzim r. 1351 dosáhl hodnosti olomouckého biskupa jako Jan VIII., po svém předchůdci Janu VII. Volkovi z rodu Přemyslova. S jinými nejvyššími zemskými úředníky stvrdil (1359) Karlovo privilegium obnovující přemyslovskou stadickou tradici. Krátce na to (1361) se s jinými vysoce postavenými svědky zaručil za Karlovu dohodu o svatbě českého prince Václava s Alžbětou, dcerou norimberského purkrabího Fridricha von Hohenzollerna. Stejně tak se o dva roky později vyskytuje mezi svědky jistící císařovo privilegium udělující rodu norimberských Hohenzollernů vysokou knížecí poctu zaručující jim dědičné nároky.

Jan Očko se nejen ze své biskupské funkce vyskytoval v mnoha diplomatických jednáních, ale jako vysoce vzdělanému klerikovi a důvěrnému příteli, poskytl Karel IV. další poctu, z jiných nejvyšší – úřad pražského arcibiskupa po smrti věhlasného Arnošta z Pardubic († 1364). Přestože byl velice vlivnou a významnou osobností tehdejšího království, podle historiků se přeci jen nemohl zcela vyrovnat svému předchůdci, prvnímu pražskému arcibiskupu Arnoštovi. Jan se však návrhu arcibiskupského úřadu bránil. Teprve po Karlově naléhání tento církevní stolec přijal a na jeho biskupské místo byl dosazen Jan ze Středy.

Jako projev uznání svého povýšení, rozkázal vystavět pod Vyšehradem špitál pro chudé muže i ženy, kteří z různých příčin o svůj majetek přišli. Posvětil oltář sv. Alžběty a nařídil zaopatřit obyvatele a poutníkům rozdávat almužny. Od r. 1365 mohli pražští arcibiskupové užívat legátský úřad. Na potvrzení toho dostal Jan z Vlašimě od papeže pozlacený kříž a červený klobouk. Arcibiskup Jan se svědecky vyskytoval v mnoha Karlových listinách a nejen v Praze vysvětil několik kostelů.

Stal se také dokonce poručníkem mladého kralevice Václava, kterému byl vychovatelem a politickým rádcem. Roku 1367 jej doprovázel do Lužice pro přijetí holdu tamní vysoké šlechty a měst. Následujícího roku (1368), kdy Karel IV. odjel na římskou jízdu do Itálie, se stal arcibiskup císařským zástupcem státu. V Praze se staral o mladého Václava a měl za úkol zasvětit jej do vlády politické správy země. Také jej nechal zasedat v čele zemských sněmů.

Po smrti Bolka II. († 1368), držícího doživotně Dolní Lužici, se měl na Karlův příkaz kralevic Václav ihned ujmout tamního výkonu vládní moci. Je jisté, že Václav hrál úlohu spíše formální, jelikož vše bylo pevně v rukách zkušeného Jana Očka, jakožto opatrovníka. Není však zřejmé, jestli se do Lužice odebral bez meškání sám nebo společně s Václavem.

Přestože byl plně vytížen princovým opatrovnictvím, aktivně se zapojoval do stavebních aktivit, kde nechal vyzdobit palác malostranského arcibiskupského domu, pokračoval ve výstavbě roudnického zámku a později se zasadil také o část dnešní podoby úštěckého Hrádku zv. Helfenburk.

Že se ale věnoval se stejným zaujetím i svému nejpřednějšímu úkolu – arcibiskupství – dokazuje i pelhřimovský případ z r. 1368, kde při tanci zemřel místní farář. V několika dnech byl sice řádně pohřben u farního kostela, ale jak se to arcibiskup dozvěděl, nechal tělo vykopat a pohřbít mezi cestami, „kdež se těla lidí nevážných pochovávají.“ Je to jistě důkazem jeho přísného duchovního života a toho, s jakou vážností (až předpojatou?) se ujímal svého životního poslání.

Stejně tak budoucího krále – Václava IV., vychovával v duchu tehdejšího pojetí středověké teologie. Stejně ale, jak se Karel IV. otcovsky choval ke svému synu Václavovi, tak si Jan Očko hýčkal svého synovce Jana z Jenštejna, budoucího arcibiskupa.

Z počátku sedmdesátých let 14. století se vyskytuje především v církevních záležitostech. R. 1370 provedl korunovační akt Václavovy manželky, královny Johany Bavorské. O dva roky později (1372) pokřtil císařova stejnojmenného 4. syna Karla († 1373). Zároveň mimo jiných kostelů, posvětil (1372) Slovanský klášter (v Emauzích), což se stalo mezinárodní událostí. Tehdy při obřadu vystoupil i mladý Václav v královském rouchu s příslušnými královskými atributy.

Arcibiskup Jan Očko měl také co říci do případu s Janem Milíčem, který byl uvězněn za to, že ve svém kázání nařknul Karla IV. Antikristem. Arcibiskup nechal jeho výroky přezkoumat tolerantními teology (Vojtěchem Raňkovým z Ježova, Vilémem z Házmburka), kteří projev kacířství v jeho kázání neshledali. Milíče pak tedy z vězení propustili. Ale ještě r. 1372 se arcibiskup setkává s Milíčem, kdy mu posvětil zřízení útulku pro kající se nevěstky, s přistavěnou kaplí a vyjmutí celého obvodu s vykoupenými domky z pravomoci svatoštěpánské farnosti.

Ke konci svého arcibiskupského pontifikátu (1377) se svědecky postavil za Karla IV. v dokumentu, kde se císař se svým synem zaručoval papežovi, že se nebudou účastnit v papežském schizmatu volby římského krále, bez předchozího papežského schválení. Jan Očko z Vlašimi sloužil, za asistence 12ti biskupů, ve svatovítské katedrále zádušní mši (15.12.1378) na pohřbu Karla IV.

Během pohřební slavnosti pronesl, s Vojtěchem Raňkovem z Ježova, který císaře poprvé nazval Otcem vlasti, oslavnou řeč v latinském jazyce. Někdy se spekuluje o tom, zda „Očkova“ řeč nebyla přednesena spíš Janem z Jenštejna. Významným rokem nejen pro arcibiskupa, ale i pro České království, byl rok 1378. Tehdy totiž (jestě v důsledku císařových snah) získal arcibiskup vysokou hodnost kardinála. Pro Čechy to bylo událostí o to větší, že se jednalo o vůbec prvního českého kardinála v historii. Tehdy bylo jmenováno všech 29 nových kardinálů. Jan Očko podporoval papeže Urbana VI., podobně jako většina Čech; oproti Německu, kde se klonili spíše na stranu vzdoropapeže Klimenta VII. Trochu to také byla papežova pojistka pro zachování loajality.

R. 1379 osobně v Kutné Hoře předal kardinál Pileus Janu Očkovi kardinálský klobouk. Slavnostního udílení se účastnila pouze královna; mladý král Václav IV. byl ještě tou dobou na zahraniční cestě. Uvažuje se také o tom, že namísto královny byl v králově nepřítomnosti správou země opět pověřen Jan. Téhož roku doprovázel Jan Očko krále Václava do Norimberku. Tehdy se měl s Janem z Jenštejna a Petrem z Vartemberka účastnit i sněmu ve Frankfurtu, kde vystupoval v čele delegace vyslané králem.

Po svém jmenování kardinálem se vzdal arcibiskupského úřadu ve prospěch svého synovce Jana z Jenštejna a dále jen vykonával administrátorskou funkci na pražském arcibiskupství.

www.mesto-vlasim.cz/jan-ocko-z-vlasime
#5173
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 19:22:07
Jestli se tady ten Vočko nejmenuje spíš podle na Pankráci známé hry: Voko bere! Neboli: Za jednadvacítku na půlku ven! 7 advokát, 7 prokurvátor a 7 soudce. Třeba Zelenka. Nebo že už by se sazby změnily? Ono se holt všechno valorizuje...
#5174
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 21:30:14
Také Blázna má zřejmě Vočkovu školu. Namísto aby řádně soudil dle zákona, vytvoří si jakýsi svůj "právní názor", a na jeho základě pak pošle do basy toho, koho tam zrovna poslat potřebuje.
Pak ovšem může odsoudit dle libosti kohokoliv za cokoliv, což také snaživě činí.
Jediné, co ho vůbec nezajímá, je to, jestli je jeho rozsudek spravedlivý, čili nic.
On totiž nerozhoduje dle zákona a na základě řádných důkazů, ale systémem "Baj Vočko".
#5175
Lhát o dovolené se smí
Oct 11 2013 22:52:34
Znám soudce, kteří lžou denně při plnění

svých pracovních povinností.Zelenka je obětavý soudce,

nenechá svého kolegu gaunera ve štychu.

Jen mám strach,

zda mu do budoucna bude stačit dovolená

na zastupování psychopata bLázny.Poslední dobou mne zajímají ti,

nevím, zda je označit termínem lidi -

s titulem JUDr..........Ph.D.Dle mých zkušeností je to pro mne titul za jménem Ph.D., co znamená:

Prolhané hovado. Debil.

J.K.
______________

Mám na Ph.D. stejný názor. Zatím to byly samý hovada, co ho nosily -
třeba Pavlová.
Třeba mu daj neplacený volno, až mu dojde dovolená... J.
#5176
Lhát o dovolené se smí
Oct 12 2013 07:20:18
To byl fofr! Často mi příspěvek vůbec nezveřejní na tom "jiném právu". Tento ano a s bleskovou odpovědí. Tak to vítám, škoda jen, že prostý občan se nepodepsal.Anonymní řekl(a)...
Vážení odborníci, nejsem právník ale přesto ve mě vzbudilo jednání soudce, který zastupoval jiného soudce v kárném řízení jeho osoby a NSS neprotestujícího proti tomuto zastupování právní odpor a velké pochybnosti. Prosím o názor, popř. návrh na řešení (potrestání).
Děkuji. Miloslava Chalupová, kandidátka do Poslanecké sněmovny
11.10.13 11:19

Anonymní řekl(a)...
Paní Chalupová,
zkuste ze zamyslet nad tím, jestli by přece jen nebylo větším dobrem pro naši společnost, kdyby vaše odhodlání kandidovat do sněmovny ochablo. Je totiž více než kuriózní volání po potrestání soudce, který v kárném řízení zastupuje soudce jiného, z úst někoho, kdo by jako budoucí zákonodárce měl mít alespoň elementární znalosti zákonů stávajících. Vždyť taková možnost vychází přímo ze zákona (zák. č. 6 a 7/2002 Sb.)! Pokud tedy uvažujete nad potrestáním toho, kdo umožnil, že soudce jako obhájce zastupoval v kárném řízení soudce jiného, a doufám, že jste jediná mezi těmi, kdo chtějí tvořit zákony, nutně dojdete při troše logického uvažování leda k závěru, by jím musel být parlament, který takovou úpravu přijal.

Prostý občan

P.S. Pokud vám mohu poradit, nikdy již veřejně nepište, čím byste v životě ještě chtěla být.
11.10.13 18:11
#5177
Lhát o dovolené se smí
Oct 12 2013 09:11:39
Vážení!
Ostře protestujeme
#5178
Lhát o dovolené se smí
Oct 12 2013 09:22:40
Vážení přátelé, Švýcarsko nám v tomto těžkém čase velmi ale velmi pomůže. To doceníme později. Mimochodem – zákonodárnou iniciativu tam má současně i lid, l i d j e tam totiž tím s u v e r é n e m! V ČR musíme zákony nutně změnit. Na tomto blogu se např. již soudce V. Cepl zmínil o vhodnosti pročištění právního řádu zrušením nepotřebných zákonů. Výborně! Důležitější ale bude zrušit či novelizovat ty mafiánské. Otázkou je, zda opravovat nebo rovnou drogovat a převzít (Švýcarsko) to již osvědčené. A co začít Ústavou? Jejich vláda o sedmi členech bez premiéra vzniká hlasováním obou komor o každém jednotlivci (může se nabídnout každý) , člen vlády však nesmí být současně poslancem či senátorem - skvělé! Moc výkonná je oddělena od moci zákonodárné a rozhoduje ve sboru. Nemůže se přihodit, že jeden člen vlády rozhodne něco za všechny – jako u nás nejen v amnestii. A pokud vznik vlády parlamentní volbou porovnáme se systémem prezidentským, kdy vládu si vybere jediný prezident, jeví se mi volba množinou parlamentní mnohem méně riskantní.
K pobídce spoluobčana zveřejním, čím bych chtěla být. Pekařkou. Bohužel nemám výuční list. No a tak zatím bude „ zadělávat „ na zákony přímo z poslanecké lavice či prostřednictvím petic či aktivním působením na zákonodárce písemně nebo ústně na výborech Sněmovny a Senátu. T o s l i b u j i!
Všechny dobré lidi zdraví M. Chalupová, celoživotně bez politické příslušnosti, zde i jinde diskutující viz Saxána. Své názory zapisuji od 20. výročí sametové revoluce: www.cestnastrana.blog.cz
V O L T E Z M Ě N U až půjdete volit. Alespoň nějakou.
12.10.13 11:16
jinepravo.blogspot.cz/2013/09/povysovani...c8827456463039966847
#5179
Lhát o dovolené se smí
Oct 12 2013 09:42:06
MY, ODBORÁŘI VRCHNÍHO SOUDU, OSTŘE PROTESTUJEME!

Vážení,
MY, odboráři Vrchního soudu, ostře protestujeme proti urážlivým, věrohodným, a také místy dokonce zcela pravdivým výrokům vašeho sdružení.
Tím, že vaše sdružení o nás píše pravdivě, dehonestujete naše zaměstnance, z nichž někteří, a není jich ani málo, poctivě ve svém volném čase, kterého máme opravdu dost, pracujeme jako advokáti.
Tím samozřejmě, bez ohledu na zákon o soudcích, posilujeme justici jako celek a vytváříme vhodné podmínky, aby si zcela (své)volně počínala jako služebná děva státu. Zkrátka abychom si mohli dělat, co právě chceme.Jsme tu proto, abychom na vás, vy stádo, vydělali co nejvíc.
Je zcela samozřejmé, že k tomu využíváme svých kontaktů na našich soudních bojištích i hnojištích, soudce nevyjímaje.
Každý z nás s tím má bohaté zkušenosti.
Je přeci naším výdobytkem, že si s celým tím dobytkem, pak nemusíme platit drahé advokátní kanceláře, když nám za ně slouží státní budovy. Nikdo si na nás také nedovoluje - s výjimkou vašeho drzého sdružení - protože všichni vědí, že jsme vzájemně propojení.
POUČENÍ:
Kdyby si snad někdo myslel, že je protizákonné pro soudce a úředníky přijímat funkce, které vzájemně kolidují, bude odsouzen, nejlépe ke ztrátě kvality života a posléze k vězení. I kdyby snad u Evropského soudu vyhrál, my si budeme dál dělat, co chceme.
Jen se zeptejte koholiv od nás, třeba našeho tiskového mluvky, který sídlí přímo na našem soudu, našeho pomocného hajného (Fürsta). Sám dělá "ve svém volnu" advokáta. Uvidíte, co vám za Vrchní soud řekne.
Dne 12.10. 2013
#5180
Lhát o dovolené se smí
Oct 12 2013 10:49:17
DOTAZ:

vÁŽENÍ ODBORÁŘI VRCHNÍHO SOUDU,

mám jeden skrovný dotaz: Kdy budete ve svém volném čase, případně o dovolené, objajovat našeho předsedu proti zlovolným obviněním, kterými ho jiní vaši kolegové neustále obšťastňují, aby nevyšel ze cviku?!
#5181

Příspěvky do diskuse mohou přidávat pouze registrovaní čtenáři. Přihlašte se prosím zde.
Počet komentářů: 18
PřihlášeníKalendář událostí
Last month October 2013 Next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31
Anketa
Co s Bláznou?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes6529
mod_vvisit_counterVčera6065
mod_vvisit_counterTento týden26736
mod_vvisit_counterMinulý týden38340
mod_vvisit_counterTento měsíc151346
mod_vvisit_counterMinulý měsíc187714
mod_vvisit_counterCelkem4434325

Vaše IP: 195.113.134.44
Mozilla 5.0, 
Dnes je: 25. 10. 2013