Svatováclavský projev

Tisk

předsedy sdružení Ing. Jiřího Fialy na demonstraci k svátku sv. Václava v Praze na Můstku, svolané mladými národními demokraty, kam byl p. předseda pozván jako řečník, měl být - a také byl - zaměřen na justici a nesl se v tom duchu, že

sv.vclav

Nejznámější český světec a patron země dnes slaví svůj svátek...

dokud si společnost neuvědomí, že nemá před sebou větší a naléhavější úlohu nežli zásadním způsobem zreformovat justici a zajistit objektivní výkon spravedlnosti a práva u nás, nemá cenu volit zoufalce, kteří vůbec netuší, v čem problémy této země tkví a že to nejsou rouzhodně jenom problémy ekonomické, resp. ty jsou až druhotné, nýbrž především morální a mravní - a tady má výkon práva prvořadou a nezastupitelnou roli i pro formování společenského vědomí, morálky a postojů společnosti.

A pokud bude spravedlnost bude vykonávat zjevný společenský odpad, převzatý po komunistech a dále rozvinutý Havlovými pravdoláskaři, kteří bolševickým soudcům zaručili doživotní neodvolatelnost, nic se nezmění a ani změnit nemůže.

____________

Projev_Mstek

____________

Projev_na_Mstku

Projev předsedy K 213 při příležitosti svátku sv. Václava, patrona země.

____________

Videozáznam projevů z demonstrace na Můstku:

http://www.youtube.com/watch?v=AWE1Cyr3ioc

Projev Ing. Jiřího Fialy:

http://youtu.be/Yv6zRTtGZ0s

____________

Mustek_-_Srb_Patrik

Před zahájením manifestace: Rozhovor s bývalým srbským ministrem Zoranem Krasičem, který se živě zajímal o důvody věznění předsedy K 213 - ty oficiální, i ty skutečné.

V pozadí jeden z organizátorů manifestace a politický vězeň Patrik Vondrák, který p. Fialu k projevu na jejich manifestaci pozval.

____________

Transparenty

Jistě ne všechny transparenty účastníků vyjadřovaly i stanoviska našeho sdružení, ovšem heslo "STOP totalitním paragrafům, protiústavním praktikám, proti zvůli režimu!" bychom mohli převzít bez sebemenších změn i do záhlaví našich stránek.

____________

____________

Svatý Václav je věčný český král a českou korunu svým nástupcům jen svěřuje na dobu určitou... (úvaha Václava Srba, předsedy Koruny české):

Před lety sice naši zákonodárci zavedli svátek svatého Václava, který je tedy dnem pracovního klidu, ale oficiálně jej nazvali „ Dnem české státnosti“ a tak je uveden i v kalendáři. To samo o sobě vůbec není špatné – naopak: Dějiny našeho státu přece nezačínají rokem 1918, jak je, žel, často tvrzeno, ale nejméně o tisíc let dříve a výše uvedený oficiální název tento nesporný fakt zřetelně vyjadřuje a podtrhuje. Nemohu se nicméně zbavit dojmu, že polistopadové zákonodárce k této formulaci vedla i jakási forma „politické korektnosti“, i když tato hloupost tehdy ještě nevládla tak všeobecně: svátek sice uznáme, ale, abychom nevypadali příliš „klerikálně“, nazveme jej jinak. Pokud se můj dojem blíží pravdě, pak se jedná jen o další z řady důkazů, že vztah značné části veřejnosti ke sv. Václavu je dvojznačný. Ano, je to náš svatý kníže, zemský patron, ale….. Tuto dvojznačnost prokázal více než výmluvně také ing. Miloš Zeman:"Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od svého bratra Boleslava a koneckonců i na rozdíl od ostatních Přemyslovců, dospěl Václav k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým sousedem" – neváhal říci v roce  2000 při projednávání novely zákona o státních svátcích. Na druhou stranu, po svém zvolení prezidentem se rovněž tak neváhal sv. Václavem zaštiťovat, jeho ostatkům se poklonit a snad dokonce se před nimi, ač je dle vlastního vyjádření „tolerantním ateistou“, pomodlit. A není sám: politici, kteří jsou na hony vzdáleni ideálu sv. Václava nejen svou životní a politickou praxí, ale mnohdy dokonce i ideově, si neváhají, obzvláště pochopitelně tehdy, když  se v časové blízkosti svátku ocitají volby a volební kampaň, rezervovat přední řady a nejlepší místa ve Staré Boleslavi a dokonce někteří neváhají ani zasahovat do průběhu bohoslužeb a pronášet během Národní pouti ke svatému Václavu svá politická „moudra“.

My však víme, že ustanovení císaře a krále Karla IV. , podle něhož je kníže Václav REX PERPETUUS, tedy „věčný král“, jediný trvalý vládce české země, a každý panovník je jen jeho místodržitelem, stále platí. Na lebce svatého Václava spočívá svatováclavská koruna a každý panovník ji má od svatého Václava jen zapůjčenu a musí ji vrátit. Po dobu svého panování má ovšem zároveň od „věčného krále“ propůjčenu i legitimitu. To se ovšem pochopitelně netýká prezidentů – jimi je tradice a legitimita přerušena. Nemůže se to týkat , a to z podstaty věci, žádného z nich, bez ohledu na jeho osobní a politické kvality. Tedy ani toho případně nejlepšího. O to méně se to může týkat  prezidentů špatných,národ nikoliv spojujících, ale tragicky rozdělujících.

My také víme, že prezident, i kdyby obešel, změnil , přepsal či nechal přepsat všechny současné zákony, nemá pražádnou moc změnit zákony věčné, které panují nade vším a nade všemi. A proto víme, že svatý Václav „ nedá zahynouti nám, ni budoucím“, proto víme, že všechny prezidenty, dokonce i ty nejhorší, přežijeme. Proto víme, že návratu legitimního panovníka, jemuž svatý Václav opět propůjčí korunu, se dočkáme my možná, „budoucí“ určitě!

 

Václav Srb, předseda Koruny České

_______________________

Aktualizováno Pondělí, 30 Září 2013 20:10 
Diskuze (12 příspěvků)
Svatováclavský projev
Sep 28 2013 20:50:34
** V tomto vlákně je diskuse k článku: Svatováclavský projev **

Výročí, kterého si najednou nikdo nevšimnul. Co bychom také chtěli od českých médií, že?
Zde:www.fronta.cz/kalendar/heydrich-vyhlasuje-stanne-pravo

zb.
#5056
Svatováclavský projev
Sep 28 2013 21:59:54
Na Kosmu a Damiána - studeno už bývá zrána.
#5057
Svatováclavský projev
Sep 29 2013 12:18:23
Zdravím Tě

a jsem moc rád, že během posledního skoro roku jsem měl příležitost věci sledovat, strávit je a následně rozumět.
Tvůj věcný a diplomatický projev je tedy aktuálním vysvětlením a shrnutím a jsem si jistý, že nejde "být nestranný".
Snad příležitost přijde.

F
#5058
Svatováclavský projev
Sep 29 2013 15:18:31
Noc - li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem!
#5060
Svatováclavský projev
Sep 29 2013 17:12:30
K 213 na Václaváku

Hovořit s patra 26 minut naprosto k věci. Co dodat? Jako vždy byl Jirka výtečný, O.
__________
Děkuji za uznání. Měl jsem trochu obavy, nakolik záživné to bylo, ale
podle reakcí vidím, že jsem se obával zbytečně. J.
#5061
Svatováclavský projev
Sep 29 2013 18:53:12
Koncept projevu, který bych snad mohla přečíst v Senátu, i když jsem si vzala na mušku jinou státní moc, než skvělý řečník - pan Ing. Jiří Fiala

Ta premiéra úřednické vlády po premiéře rozpuštění se našich zástupců – poslanců je propadák! Svými návrhy směrem k moci zákonodárné prokazují neznalost Ústavy, když navrhují zákonná opatření, která s n e s o u o d k l a d u , navíc jsou to i návrhy související se státním rozpočtem, což mají zakázané. Co se týče věcnosti – snaží se zalepit finanční nedostatečnost státu či státní instituce. Asi jako když lékař předepíše léky na jakékoliv příznaky selhání organismu a poté další léky na zhoršené zdraví v důsledku užívání těch prvních léků, …... Pacient se nevyléčí, když se nepátrá po příčině. Když odstraníme příčinu – tělo se samo uzdraví. Ono nám totiž jasně oznamuje (bolestí), že něco je špatně. Podobně je to se zákony.
Vláda nezískala důvěru v Poslanecké sněmovně ale ani ji neztratila, protože ji nezískala n i k d y. To je zásadní. Proto je tato vláda jen provizorní, nemá legitimní právo iniciovat zákonodárné návrhy. Její legitimní prostor je, domnívám se, jen v oblasti nařízení vlády a vyhlášek ministerstev. Jako příklad – zákon umožňuje přijmout nařízením vlády letní čas, či ho z r u š i t. /Snad by nás EU nezavrhla! /
Senát může a měl by v tomto čase své jedinečnosti v Parlamentu umenšit kulturní akce a navýšit svou iniciativu v přípravě senátních návrhů zákonů, které by bylo vhodné (nutné) ještě do konce roku přijmout, spolu se s t r u č n o u leč výstižnou důvodovou zprávou v českém jazyce pro bezvadnou orientaci nově zvolených zástupců lidu.
Nově zvolená Poslanecká sněmovna musí již na první schůzi hlasovat o další platnosti zákonných opatřeních, což jistě musí být něco snadno pochopitelného, s časovou studijní nenáročností. Tento Článek v Ústavě, kterým se vláda ani Senát příliš nezabývá, protože nebude (snad) nikdo z nich poslancem, jako kandidátka politického hnutí Změna ho však vnímám jako možný problém a proti účelovosti, neschopnosti zasadit do stávajícího právního rámce něco skutečně účinného se zásadně ohrazuji.
#5062
Svatováclavský projev
Sep 29 2013 20:59:03
Skvělá reprezentace o.s. K 213 v podání jeho předsedy.Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že největší hovada z řad

soudců jsou na 1. a 2. stupni, spolupracující s obhájci křivě

obviněných, tak jako s nimi v přípravném řízení spolupracovali policisté

a státní zástupci.Tito tzv." obhájci" provedou svého klienta okresním a odvolacím

krajským soudem, poté klienta přemlouvají Ke smířením s rozsudkem

s tím, že vše zmršili policajti a nikdo už nebude nic zpětně

vyšetřovat.Odmítnou v dané kause další zastupování, tj. podání dovolání k NS

a dají vám garanci, že vám je nenapíše žádný advokát.Pokud podáte stížnost na členy zločinného spolčení proti vaší osobě ke KSZ,

to usoudí, že si mimo jiné stěžujete na své obhájce

a ty zakryje prostřednictvím vedoucí kárného žalobce ČAK JUDr. Marcela Marešová.

Stížnost, ač ji podává státní zástupce KSZ, je vyhodnocena jako nepřehledná apod.,

KSZ vám vrátí důkazní materiály, věc je řešena jako výkon dohledu nad postupem státního zástupce,

nikoli šetření trestné činnosti policistů - a zametena pod

koberec.Pokud se klientovi podaří sehnat advokáta a dovolání k NS podat,

je mu před odesláním spisu k NS vyšší soudní úřednicí vrácen

důkazní materiál jako "materiál zapůjčený".Kontaktujete-li v této věci svého obhájce, tak vám sdělí,

že se to tak dělá a odmítne věc řešit.Dovolání zamítne příslušný nejvyšší státní zástupce a následně senát NS.

Podání dovolání označí jako účelové a vnucování své verze obžalovaným.Advokát následně odmítne podání stížnosti k ÚS s tím,

že by ústavní soudci usoudili, že dovolání psal nějaký matlák.Tím matlákem je JUDr. Vladimír Hodboď CSc. / v pořadí můj třetí "obhájce".

Veveří 365/46

602 00 Brno - VeveříS rodinnými klany likvidujícími slušné lidi jsem se osobně setkal i v Chrudimi.Přesně takto pracuje policejně justiční mafie ČR.PS.

Před letošními předčasnými volbami jsem zatím neměl možnost

v Chrudimi položit žádnému lídrovi politické strany otázku,

co bude dělat s policií a justicí.

Zatím zde nikdo z nich nebyl, Babiš byl v Pardubicích.

Chrudimi se vyhnul i Milouš Zeman.J.K.
#5065
Svatováclavský projev
Sep 29 2013 21:04:48
www.denik.cz/z_domova/prahou-prosel-pruv...upadku-20130928.html

Nepodáme na ně žalobu?

Anebo nám ti pitomci za to nestojí?

Ovšem - typické: Domáhat se svých zákonných práv je u nás "extrémismem"!
#5066
Svatováclavský projev
Sep 30 2013 17:11:21
Domáhat se svých zákonných práv je u nás označováno jako extremismus.

Proto jsem byl v rozsudku ve vykonstruovaném obvinění označen

za člověka s vysokou společenskou nebezpečností pro tuto zkorumpovanou společnost.

Důvod?

napsal jsem dopis o zdejší policejně justiční opatrovnické mafii a týrání mé dcery

matkou předsedovi Senátu ČR Petru Pithartovi / zastupoval náš region /

a po mém napadení tyrany mé dcery jsem dopis předal PČR.

V dopise jsem popsal zdejší kretény, soudce Essera, Soukupovou, soudního znalce

estébáka Láška, pracovnice OPD a další.

Policisté v mém případě byli rychlí, ohledání místa činu provedli už za šest dní,

shodou okolností v den, kdy se mi na třetí pokus podařilo podat TO na týrání mé dcery

matkou a bývalou tchýní a to na linku 158, neboť 2x předtím je policisté odmítli přijmout,

poprvé kreténem Marcelem Hokerem z důvodu, že se na policii malovalo.
Policisté přiznali, že nemohli vzhledem k časové prodlevě použít služebního psa,

a tak z důvodu, že mne bývalá žena udeřila dveřmi do hlavy nechali namontovat

zavírací systém "Brano", jelikož si tyrani dcery vymysleli, že jsem odhodil býv. tchána

a on narazil hlavou do konstrukce houpačky zapsali průměr trubky 12,5 centimetrů namísto 35 mm apod.

Po mých stížnostech policisté falšovali protokoly, neboť původní zahodili.

Soudce René Tinz podepsal rozsudek, kde je uvedeno, že jsem v den události byl opilí a nemohl si nic

pamatovat.

Falšované protokoly jsou na jiných tiskopisech, ty původní staré již neměli a při

přebírání jsem byl upozorněn na podivné číslování, takže byly asi dodatečně založeny

do spisu.

Věc je sehrána tak, že bývalá tchýně cca hodinu po mém podání TO ve věci týrání dcery

byla na mne podat TO ve věci fyzického napadení sebe, manžela a dcery moji osobou.

Jen tak pro zajímavost.

Policie vyšetřovala obě TO dohromady, mnou podané ve věci týrání dcery za asistence mého "obhájce "

odložila a mne začala trestně stíhat ve věci vykonstruovaného napadení jejich tyranů.

Z protokolu bývalé tchýně zmizela pasáž o výslechu ve věci týrání dcery.

Protokol je kombinací protokolu ze dne 29.3. a 4.4.2010, tj. vyšetřování policie napadení tyranů dcery

a mnou podaného TO ve věci týrání dcery, neboť dne 29.3. mnou podávané TO opět odmítli pro moji "opilost".

Je to přesně, jak jsi přednesl v projevu.

J.K.
#5069
Svatováclavský projev
Oct 01 2013 08:01:29
Na dalsi manifestaci by bylo vhodne precist Umluvu ESLP (platnou i v CR od 1990) a poukazat na rozdily v Listine ZLP v CR.
Zdenek
___________
Pokud by to posluchače příliš nenudilo. JF
___________

Pokud by jim to bylo predano na letacku, tak by si to mohli precist podrobne doma.
Zdenek
____________
#5073
Svatováclavský projev
Oct 01 2013 08:17:39
Na další manifestaci by bylo dobré zveřejnit cítění předsedy skupiny:

Nebojácní vlastenci a cti dbalých práv občané

/oslavili svátek sv. Václava v centru Prahy/
#5074
Svatováclavský projev
Oct 01 2013 16:19:36
Svatá a úplná pravda, konečně někdo si dal tu práci a veškeré zločinné aktivity dosavadních vlád a jejich nohsledů shrnul v jeden srozumitelný proslov. Rozesílejte všem známým a nenechte se vlákat v nových volbách na krásné sliby, bojkotujte volby a zvolte formu občanské neposlušnosti, nevolte jedinou stranu, kde se objevují stejní lidé, kteří tam byli doteď, či stejné strany.
Karel Hnízdo
#5080

Příspěvky do diskuse mohou přidávat pouze registrovaní čtenáři. Přihlašte se prosím zde.
Počet komentářů: 12
PřihlášeníKalendář událostí
Last month October 2013 Next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31
Anketa
Co s Bláznou?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes6523
mod_vvisit_counterVčera6065
mod_vvisit_counterTento týden26730
mod_vvisit_counterMinulý týden38340
mod_vvisit_counterTento měsíc151340
mod_vvisit_counterMinulý měsíc187714
mod_vvisit_counterCelkem4434319

Vaše IP: 195.113.134.44
Mozilla 5.0, 
Dnes je: 25. 10. 2013