Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity

Tisk

 

Mte_slovo_17.100001

___________________

Kdo se podívá na předchozí obrázek, nutně se musí zamyslet nad tím, co je vrcholem feministické objektivity - a co už je za její hranicí. Přesně podle zásady, že nikdo nepřekročí svůj stín, ani kdyby stokrát chtěl a na hlavu se stavěl.

Tento obrázek jsme našli včera v šatně jako oficiální instrukci toho, kde kdo při vystoupení bude.

I laik si jistě všimne, že pouze Kovářová a Samková tam mají uvedeny své tituly, soudkyně Stará alespoň označení "soudkyně" - a i běžný laik tudíž ví, že by měla být právně vysokoškolsky vzdělána, jinak by nemohla - resp. by neměla - takovou funkci vykonávat - zatímco já a pan Hodina jsme uvedeni pouze jako "pánové", tedy bez titulu, ač oba ten inženýrský máme.

Ne sice, že bych si já třeba na něm jakkoliv zakládal, ovšem situace se rychle mění v okamžiku, kdy si druhá strana začne přepečlivě připevňovat tituly - často velmi směšné a minimálně hodně pochybné - před jméno i za jméno, což jí zřejmě připadá naprosto normální.

Vrcholem této idiocie byly moje zkušenosti z kriminálu, kde když jsem trval na sepsání jakéhokoliv záznamu nebo zápisu, tak dotyčný bachař - vzdělaný obvykle v nějakém zaplaceném víkendovém kursu, určeném výhradně pro ně - si pečlivě tyto "tituly" všude přivěšoval, zatímco mne uváděl zásadně holým příjmením.

A když jsem mu řekl, ať mi tam laskavě můj titul - na rozdíl od toho jeho skutečně akademický - laskavě doplní, tak mi sdělil, že já jsem vězeň, a tudíž jsem byl všech práv zbaven - a tedy i titulu - a myslel to zcela vážně.

Moji odpověď, že za prvé jsem zatím pouze ve vazbě, a tudíž i pro něho nevinný (což se následně i vždycky potvrdilo) a za druhé, že i kdyby mě odsoudili za deset vražd, tak akademický titul mi může sebrat akorát vysoká škola, která mi ho dala, a to ještě jen za velmi přesně specifikovaných okolností, zjevně byla nad rámec jeho chápání.

Tatáž situace - byť v mírnějším provedení - se opakuje skoro pokaždé, když jdu na soud sepsat jakýkoliv zápis.

Já, jakožto oznamovatel, stěžovatel, jsem zásadně uváděn pouze příjmením - výjimečně ještě s označením "pan" - zatímco soudní úřednice (o předsedkyni či předsedovi soudu ani nemluvě) si pečlivě navěsí všechny svoje tituly, o jejichž kvalitě, a mnohdy i hodnověrnosti může kdokoliv oprávněné pochyby, před jméno i za jméno.

Netrpte to! A to ani tehdy, když se jinak chovají vcelku slušně a vstřícně - a zjevně si svoje - už zcela podvědomé - nadřazování ani neuvědomují.

Protože tam pohrdání vašimi právy či platnými zákony začíná - a končí bezdůvodně zabaveným majetkem, ukradenými dětmi či léty zbytečného a ničím neodůvodněného kriminálu.

A ještě jeden vjem musíte nutně mít při shlédnutí horního obrázku: Totiž že všichni jsme si rovni, někteří jsou však přeci jen výrazně rovnější - a to i mezi publikem, kde vyniká - jediná označená - feministická právnička Spoustová, která je dokonce označena zvlášť, včetně místa, kde bude sedět, zatímco ostatní plebs už zůstává nerozlišen.

 

____________________

Jinak, na četné dotazy našich členů i čtenářů, musím říci, že moje dojmy z natáčení byly nakonec lepší než ty očekávané.

Asi hlavně proto, že jsem si zvykl očekávat hodně málo, resp. zákeřný útok či podraz za každým rohem se staly pravidlem každého dřívějšího styku s oficiálními médii - a to se včera opravdu - a překvapivě -  nedělo.

Zaměstnanci televize byli nesmírně slušní a vstřícní, a to už po telefonu, natož pak od prvních kroků po budově ČT.

Šatna, kterou jsem sdílel s p. Hodinou, mi sice svou strohostí nápadně připomínala celu předběžného zadržení - s tím rozdílem, že tam byla slušná koupelna, normální dveře (ne železné, s klikou zvenčí) - a hlavně se dalo přijít i odejít, kdy kdo chtěl. To už holt bude tak trochu moje profesní deformace, že po létech strávených hlavně po kriminálech a podobných institucích, je člověk trochu jednostranně vychýlen tímto směrem.

I pí Jílková se chovala slušně, dokonce po natáčení říkala, že se můžeme domluvit na dalším natáčení (když tohle tak dobře šlo - asi jí v Profemu řekli, že já běžně při natáčení alespoň zmrzačím jednu soudkyni a dvě feministky), když jí dáme nějaké zajímavé téma - odvětil jsem, že jedno by se nabízelo hned, a sice: Nechť si tam pozve všechny lídry kandidujících poitických stran a zeptá se jich, proč justici, která smrtelně svým stavem a fungováním, ohrožuje celou společnost, vůbec nemají ve svých programech a hlavně, co s ní chtějí za své vlády dělat - a že se jistě národ potrhá smíchy.

Bylo mi odpovězeno, že v předvolebním období to nelze - já si zase myslím - a kdy jindy?!

O tom, že slovo - a to až na neomezeně dlouhou dobu - bylo udělováno, resp. trpěno hlavně oběma dámám, ozančeným jako "doktorky", se jistě netřeba šířit, to si jistě laskavý posluchač všimnul i bez nápovědy - stejně jako toho, že já jsem ho dostával nejméně, zejména poté, co pí Jílková jednozančně pochopila, co ode mne může slyšet a že to pro ostatní nebude nejen nic příjemného, ale hlavně že se z toho budou jen ztěží dostávat.

Přesto - to hlavní, co se dalo, jsem asi řekl - a i vzhledem k výhradně pozitivním reakcím - i já tento počin hodnotím jednoznačně pozitivně. 

Na dané poměry, dobu, okolnosti a účastníky se asi víc podařit ani nemohlo.

Přesto bychom měli mít všichni vizi, co opravdu  l z e  a   m á   s e   - bez ohledu, zda toho jsou ti současní schopni.

 

____________________

http://petrcihlar.blog.idnes.cz/c/369515/Mate-slovo-s-Jilkovou-alimenty-a-deti-bez-otcu.html

____________________

Aktualizováno Sobota, 19 Říjen 2013 18:53 
Diskuze (19 příspěvků)
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 10:29:16
** V tomto vlákně je diskuse k článku: Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity **

Hned dvě doktorky na tak málo "pacientů"?! To jste ale byli v těch nejlepších rukou! Co kdyby se někomu udělalo nevolno?! Třeba z té pí Asenové?!
________________

No, "léčit" bych se od nich rozhodně nenechal. Ani od jedné.
#5238
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 10:34:26
Ahoj Jiří,
dřív jsem se k tomu nedostal, abych ti napsal e-mail k tomu včerejšku..

Výborná práce, Hodina byl trošku slabší - klasika, jak se zepletl do toho že je vlastně dobré, že si člověk nemůže ze společného bytu odvést svou ledničku.. Samková, i když ji nemusím, tak byla dobrá.. až na ty chudinky týrané vysokoškolačky..
Protistrana: hysterka, alkoholička a totální blbka..
A Spoustová klasika "my trestní oznámení nedáváme, to rozhodně ne a nepodáme ho ani na vás pane Fiala.. " jak se tomu říká, protimluv?

F
___________

Dokonce ani neuposlechla "zákonné výzvy" - aby ho podala. Má přece
ohlašovací povinnost, když se dovzí o trestném činu - a zvlášť jako
právnička!
#5239
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 10:36:49
Teď na to koukám, jsem v 15.minutě a až bych ty dvě krávy zabil... i

__________
Který máš na mysli? Nebo jich tam víc nebylo?
#5241
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 10:54:11
Ta Mgr. Spoustová na Tebe, Jiříku, byla zjevně totálně nasazena. Ale na to Ty už jsi zvyklý, že každý Tvůj krok je stále pečlivě sledován, stejně jako za časů StB, která zcela zjevně a nepokrytě funguje i dále.
Co se týče toho titulu, s Tebou naprosto souhlasím. Zejména ty plzeňské rychlokvašky se s ním rády chlubí.
Ale většinou se stejně už po prvních slovech pozná, kdo je opravdu akademik a kdo jen pouhý buran.
#5242
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 11:45:55
To se samozřejmě snadno pozná, ovšem proč bychom měli mlčky přihlížet k tomu, že se nad nás vyvyšuje nějaký zjevný buran, a když nemá čím, tak se aspoň ověnčí pochybnými tituly.
Asi jako ti různí diktátoři z Afriky a třetího světa - ti zase mají zálibu v uniformách, co u nás nosí uvaděči v cirkuse nebo je půjčují v divadelních kostymérnách.
Čímž jen mimochodem výstižně dokreslují, co jsou vlastně za kašpary. Asi jako ti s těmi tituly.
#5245
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 13:24:48
To, že vám před jména nedali titul, byl úmysl, jak by to vypadalo, že ta nejagresivnější žena je bez vzdělání. I to má svou vypovídací hodnotu. Jinak si to můžeš přehrát z archívu ČT. O.
_____________
Inu, ideál "ženy z lidu" stále ještě není zapomenut. Byť by to byla drzá a primitivní megera. J.
#5246
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 15:17:23
Dobrý den,

Musím ocenit kultivovanost z Vaší strany a A. Hodiny včera v pořadu moderovaném Jílkovou, a to zvláště ve srovnání s afektovanou Spoustovou a mnohdy i Asenovou.

Myslím, že by stálo za to zvážit podání žaloby na ochranu osobnosti vůči Spoustové, která Vás zcela lživé a přitom záměrně, vědomě difamačně označila za vyhlášeného demagoga atd. s cílem dehonestovat Vaši osobnost, a to v masovém sdělovacím prostředku. Již v minulosti soudy označily takové vyjádření za porušení práva na ochranu cti, lidské důstojnosti a vážnosti ve společnosti, kdy přiznaly peněžité odškodnění dle §13 odst. 2 občanského zákoníka. Důkazní břemeno by měla Spoustová, a už vidím, jak bude dokazovat, že jste vyhlášený demagog.

Navíc žaloby na ochranu osobnosti 'zlevnily' , soudní poplatek 1% z nárokované částky, ve Vašem případě bych pod 200tis. jako relutární sankci rozhodně nešel. Žádnou omluvu nebo konstatování porušení práva ve výroku rozsudku, nejsme v mateřské školce. Záznam pořadu jako důkaz lze stáhnout z webovek ČT.

Věcné a místně příslušným soudem by byl MS PHA (předpokládám, Spoustová má trv. bydliště v Praze), jmenovitě nejspíš Novosad či Stamidisová, v odvolacím 1Co vedený Říhovou na VS PHA, což není špatné, jak vim z vlastní zkušenosti. Novosad je snad nejlepší soudce, kterého jsem potkal, konající dle o.s.ř. a o.z. Jedno SVJ mi na základě jeho rozsudku, potvrzeného VS Pha, musí nyní platit finanční odškodnění, neb mne protiprávně a veřejně označilo za dlužníka.

Takže je na Vás, jestli chcete dopřát Spoustové onu zábavu, kterou jí nabídne jen česká justice. Rychle by ji podobné kecy propříště přešly. Lhůta na podání žaloby 3 roky od včerejška.

Zdravím, PR
#5247
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 21:26:08
Jasně, netrpět Spoustové TV trapnosti. Ona by vás určitě žalovala, má to zkrátka, coby právně feministická idiotka ve zvyku. Lepší je snad už jenom zde veřejně odhalovat její demogogii a bídu v argumentaci. Pořádně ji hoši propírejte, jako špinavé prádlo, protože to všechno s ní takové je, a také si ostatně nic jiného nezaslouží. Víme jak jí, profesionální ubožačce, soudy v minulosti nadržovaly, je to na serverech u pana Luboše Patery jasně vidět.
#5249
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 18 2013 21:26:09
Jasně, netrpět Spoustové TV trapnosti. Ona by vás určitě žalovala, má to zkrátka, coby právně feministická idiotka ve zvyku. Lepší je snad už jenom zde veřejně odhalovat její demogogii a bídu v argumentaci. Pořádně ji hoši propírejte, jako špinavé prádlo, protože to všechno s ní takové je, a také si ostatně nic jiného nezaslouží. Víme jak jí, profesionální ubožačce, soudy v minulosti nadržovaly, je to na serverech u pana Luboše Patery jasně vidět.
#5250
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 03:25:52
Praxe je taková, že výsledek činnosti sociálně právní ochrany dětí a soudů je vlastně pomoc rozvrátit manželství, pomoc rozvrátit vztah mezi dítětem a rodičem...
Smyslem NOZ je obraťte se na právníky...
#5251
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 06:52:52
Titul "Rozvedený" měl uvedený na stolku při vysílání pouze pan Ing Fiala.
#5252
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 06:58:39
N o v ý a t a j n ý p r o g r a m p r o m u ž e. Cíl – slučování rozvedených rodin. Vážení pánové, návod je jednoduchý, ale chce to vytrvalost, neústupnost, vlastní vůli! Zkuste se chovat v každé společné chvíli ke svojí „staré“ velmi ale velmi galantně. Nemusíte to zase přehánět, aby nepoznala, že si ji vlastně znovu namlouváte.
#5253
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 10:11:51
Saxano, fakt jsem z toho úplně vedle. No to je ale nápad. Poraď prosímtě: potřebuji na to dýmku a hrobku v Hluboké nebo stačí kořenka na můj popel a stará panství? Je lepší být jako Schwarzeneger nebo Schvanzerberk. Jdu si balit co mi zbylo po rozvodu a začnu shánět hřebíky, abych mohl stlouct manželskou postel. Jenže, vlastně, řekněme si to upřímně, v tomhle věku... Synek tady byl zase s nožem, došla mu marjánka a alíky už nestačí. Dcerka toho taky vyšlape čím dál míň, ta jede na herák a bývalka teď chodí častějc na urologii než ke kadeřnici. Můj rodinný majetek, na který dřely generace skončil v náručí exektutora. Milá Saxano, když jsi ale představuju tebe, určitě bys mně dokázala rozjet, jsi blondýna? Nebo se přiznej, že dokonce blondýn? No, nevadí, víš přeci jak říkal ten magistrát, dneska na tom nezáleží. Zkrátka každej má nějakou vadu, tak co bysme jakbysme. Třeba já jsem vydělával jako ženatý talířů a teď chodím na sociálku. Zato vnouček, ten se má čile k světu, už v samoobsluze čóruje, a představ si to ani není snědý! Zkrátka, nad těmi tvými radami musím ještě vážně uvažovat.Nejlepší by ale byla taková změna, která by tu úřednickou a soudcovskou pakáž snížila o dvě třetiny a do rodiny by se lidem vůbec nepletla. Takže do té doby o nějakém smiřování radši ani uvažovat nebudu. Mohl bych přijít ještě o svoje morče, a na to se ti, však víš...
_____________
Zbyňku, oceňuji vysoce jeden z Tvých pravděpodobně nejlepších literárních výtvorů! Máš u mě voko a můžeš si říct o nějakou - přijatelnou - milost. Třeba - že bych Ti řekl, jestli je Saxána blondýn, nebo tak něco... J.
#5257
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 10:28:15
www.novinky.cz/zahranicni/evropa/316681-...i-nutila-zebrat.html
Co tohle dítě? Kolik myslíte, že by za ně Vodičková dostala? Ta s nima přece čóruje ve velkým!
#5258
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 10:34:47
Saxana má fakt špicový rady! Až mě sbalí přepadový komando, že na mě ta moje... píča... podala další trestní oznámení (pro neplacení alimentů, pro domácí násilí, pro to, že jsem si odvezl sporák - jo, to až od novýho roku - proto, že jsem znásilnil - po pěti letech od doby, co se to mělo stát - její tři dcery z prvního manželství a dědečka, co už dávno leží pod kytkama), tak ji:
- pozvu do cukrárny na kávu, kde k ní budu velmi galantní, načež na mě ještě doplní trestní oznámení pro stalking
- koupím kytku její matce, té křivé megeře, co ji k tomu všemu navedla, neb sama obrala tři chlapy, takže vypracovala takový mezinárodně uznávaný manuál, jak se to vlastně dělá ve velkém, aby se to vyplatilo...
- a jejím dalším třem dcerám, které se narodily sice za doby trvání manželství, ovšem od podání návrhu na rozvod, kdy prokazatelně žijeme každý zvlášť, pošlu medové perníky, aby mohly v zápětí podat téóčko, že "jedu v perníku", - takže z kriminálu už pak nevylezu.
Saxano, už dlouho si myslím, jestli nejste trochu duchem slabší (pod tíhou toho, co tady od Vás čtu), ale tohle je důkaz nad důkazy... P.
#5259
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 10:42:22
Promiňte Jiří, měla jsem zdravotní výpadek, a dnes teprve čtu, jak jste byl u Jílkové s těma sviněma Kovářovou a Spoustovou (ta jedna naše známá by tam určitě byla taky ráda, ale víme proč, díky nám:), raději ne. Kdybych tam byla já, snad bych i před televizními kamerami po nich skočila. Jenomže, to by mě pak opravdu strčili do blázince,. Snad to najdu, a přehraju si to.

Zdravím!

Hanka
#5260
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 13:06:05
Konečně! Konečně jste se pánové chytli! Má upřímná rada se však týká těch otců, jejichž děti si ještě neotevřou lahváče a nezapálej cígo. Ostatní to mohou také zkusit - klidně na nějakou cizí ženu i tzv. po sezóně.
Vaše věrná diskusní přispěvatelka a kandidátka za Z M Ě N U
#5262
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 15:41:59
A co jim za to - od té ženy po sezóně - tak asi bude odměnou?
#5263
Máme slovo - k vrcholu feministické objektivity
Oct 19 2013 16:50:03
Odměna za galantnost? Úsměv a poděkování - pokud muž je cizí. Pokud muž je členem domácnosti - tak třeba domácí koláče místo kupovaných.
Jde nakažlivé chován - pokud někdo na Vás zvyšuje hlas, je chytré tomu nepodlehnout a naopak mluvit tišeji a klidně. Pokud otec si přijde ke své bývalé ženě pro děti a bude se chovat přívětivě (ať se děje cokoliv) a tak, aby to ženě imponovalo, bude mít příště dveře více pootevřené a předávání dětí začne probíhat v přátelském duchu.
___________

Svatá ty prostoto!
#5264

Příspěvky do diskuse mohou přidávat pouze registrovaní čtenáři. Přihlašte se prosím zde.
Počet komentářů: 19
PřihlášeníKalendář událostí
Last month October 2013 Next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31
Anketa
Co s Bláznou?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes5842
mod_vvisit_counterVčera6065
mod_vvisit_counterTento týden26049
mod_vvisit_counterMinulý týden38340
mod_vvisit_counterTento měsíc150659
mod_vvisit_counterMinulý měsíc187714
mod_vvisit_counterCelkem4433638

Vaše IP: 195.113.134.44
Mozilla 5.0, 
Dnes je: 25. 10. 2013