>Home / pro novináře / Projekt na Jablunkovsku končí, místním zanechává nejen studie, ale i praktické pomůcky a naučnou stezku
Projekt na Jablunkovsku končí, místním zanechává nejen studie, ale i praktické pomůcky a naučnou stezku

Projekt „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi“ na ochranu Karpatského dědictví v mikroregionu Jablunkovsko začal zkraje roku 2010. Jeho cílem bylo přispět k ochraně unikátního území Jablunkovska a pomoci šetrnému rozvoji přírodního a kulturního dědictví, které se v regionu nachází. V rámci projektu vznikla interaktivní (beetaggová) naučná stezka, nové panely putovní výstavy, výukový program pro školy se zajímavými výukovými pomůckami, analýzy stavu přírodního a kulturního dědictví v regionu včetně inspirativních příkladů dobré praxe a návrhů jak v péči pokračovat dál. V provozu je nový portál www.karpatskededictvi.cz.

 

Beetaggová naučná stezka

Projít se krajinou a dozvědět se o ní mnoho zajímavého umožňuje nově zprovozněná naučná stezka Dědictví Jablunkovska. Od léta 2010 se návštěvníci v rámci 50 zastavení mají možnost dozvědět o přírodních a kulturních zajímavostech regionu. Třeba proč je skála v Hrádku pojmenována po rytíři Belkovi a osada nad Kosařiskami po ženě sedláka Labaje, nebo které vzácné druhy rostou a žijí v přírodních rezervacích. Budou k tomu potřebovat jenom telefon s internetovým připojením – kartičky s kódy se nacházejí přímo na dotčených lokalitách. Celá stezka i s texty zastavení je také v elektronické podobě na internetu.

Putovní výstava Tajemné Karpaty

Výstava Tajemné Karpaty vznikla již dříve k propagaci Karpat, jejich dědictví a ochrany. Teď byly k původním čtyřem panelům dotvořeny tři nové, které se týkají jablunkovských fenoménů, a to salašnictví, Pralesa Mionší a beetaggové naučné stezky. Od svého vzniku byla celá výstava k vidění třeba v Gorolském turistickém a informačním centru v Mostech u Jablunkova, v Lomňanském Muzeu, nebo na Městském úřadě v Jablunkově. Momentálně je instalována v penzionu U studánky v Horní Lomné, a dále bude přemístěna na Základní školu v Bystřici a ve Vendryni.  Všech sedm samostatně stojících panelů, nebo jenom tři „jablunkovské“, bude poté k dispozici dalším zájemcům.

Výukový program Dědictví Jablunkovska

Nejlepším způsobem jak dědictví uchovat je nadále ho „žít“. Kroj, který je nošený nebo kytička, kvůli které rádi vyrazíme na louku nad svůj dům, prožijí omnoho déle, když nebudou pouhým exponátem v muzeu nebo obrázkem v encyklopedii. Dnes jsou doma už tradice mnohdy přerušeny a v učebních osnovách se také nenachází. Proto jsme připravili výukový program, který prostřednictvím čtyř prezentací a pomocí zajímavých her s netradičními učebními pomůckami místní děti seznámí s přírodou a kulturou jejich unikátního kraje. Prezentace a pomůcky umožňuje plnohodnotně použít a využít podrobná metodika, která je součástí nového výukového programu pro základní a střední školy. Díky své variabilitě si ho užijí i mladší děti.

Analýzy přírodního a kulturního dědictví, příklady dobré praxe, plány péče o dědictví

V průběhu celé doby trvání projektu se dva experti na přírodní a kulturní dědictví pokoušeli zmapovat, v jakém stavu se Jablunkovsko nachází. Jejich analýzy přibližují nejen odborná fakta, ale shrnující komentáře z nich dělají zajímavé a obohacující čtení pro všechny. Současně s analýzami byly sbírány i příklady dobré praxe péče o toto dědictví – výsledné studie kromě těch lokálních obsahují i inspiraci z jiných regionů. A konečně, aby bylo všem potenciálně dotčeným subjektům ještě jasnější co pro ochranu a péči o dědictví dělat, experti připravili také soubor doporučení a návrhů pro jednotlivé oblasti – plány péče o dědictví. Doporučení jsou volně formulovaná - to se týká oblasti kulturního dědictví, kterého nehmotná rovina žádný zákonný ochranný status nepožívá; návrhy z oblasti přírodního dědictví jsou naproti tomu konkrétní a často se jedná o známé a propagované aktivity na ochranu přírody a krajiny. Nedílnou součástí obou plánů jsou i doporučení a návrhy směřující do oblasti výchovy a vzdělávání.

Webový portál

Na adrese www.karpatskededictvi.cz jsou všechny vyjmenované výstupy k dispozici k přečtení a stažení. Můžete si zde například virtuálně „projít“ naučnou stezku Dědictví Jablunkovska nebo kompletně stáhnout výukový program Dědictví Jablunkovska. Portál obsahuje také informace o aktuálním dění, kalendář zajímavých akcií v regionu a fotogalerii. Některé výstupy jsou přímo zatříděny v přehledných sekcích pro obce, pro školy a pro novináře v pravém horním rohu. Portál obsahuje shrnutí obsahu jednotlivých sekcí i výstupů v anglickém a polském jazyce.

David Ćmiel, předseda Sdružení obcí Jablunkovska a starosta Písečné k projektu říká: „Region Jablunkovska je krásný svým přírodním prostředím, je neobyčejný díky svým tradicím, zajímavý svou historií, srdečný a pohostinný, protože takoví jsou i lidé „Gorole“, kteří tu žijí. Projekt „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi“ významným způsobem napomůže poznání a ochraně kulturního a přírodního bohatství. Zpočátku jsme tento projekt přijímali skepticky a obávali jsme se dalších nadbytečných nařízení v oblasti ochrany životního prostředí, které zbrzdí rozvoj našeho regionu. Postupně se však náš postoj měnil a výstupy projektu považujeme za velmi přínosné pro náš region. Zejména výukový program budeme rádi využívat a chtěli bychom jej rozšířit do všech škol v regionu. Jsme vděčni za to, že projektový tým takto podrobně a důsledně zmapoval situaci v našem krásném regionu. Věříme, že projekt napomůže k uchování kulturních tradic, zachování přírodního dědictví a přispěje k prezentaci nejvýchodnějšího a výjimečného cípu naší republiky.“

 

Od roku 2006 chrání Karpatské hory a zároveň dbají o jejich udržitelný rozvoj vlády 7 evropských států včetně ČR. Využívají k tomu mezinárodní Karpatskou úmluvu. Více o ní se dozvíte na http://chm.nature.cz/information/karpatska-umluva

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Alena Dodoková, vedoucí projektu

T: 608 313 778, 224 828 553

E: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;

W: www.karpatskededictvi.cz; www.ekopolitika.cz

 

Bc. David Ćmiel, předseda SOJ a starosta obce Písečná

T: 558 359 825

E: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

W: www.jablunkovsko.cz ; www.obecpisecna.cz

Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

 

Tento den není plánována žádná akce