>Home / pro novináře
Projekt na Jablunkovsku končí, místním zanechává nejen studie, ale i praktické pomůcky a naučnou stezku

Projekt „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi“ na ochranu Karpatského dědictví v mikroregionu Jablunkovsko začal zkraje roku 2010. Jeho cílem bylo přispět k ochraně unikátního území Jablunkovska a pomoci šetrnému rozvoji přírodního a kulturního dědictví, které se v regionu nachází. V rámci projektu vznikla interaktivní (beetaggová) naučná stezka, nové panely putovní výstavy, výukový program pro školy se zajímavými výukovými pomůckami, analýzy stavu přírodního a kulturního dědictví v regionu včetně inspirativních příkladů dobré praxe a návrhů jak v péči pokračovat dál. V provozu je nový portál www.karpatskededictvi.cz.

 

...více
 
Jablunkovští si nejvíce cení svého nářečí a zvyklostí a obyčejů, turisté by o nich zase uvítali více informací. Obě skupiny se shodují: Je třeba je chránit.

 

Dotazníkový průzkum, který na Jablunkovsku v létě proběhl, ukazuje, jak vnímají místní lidé i návštěvníci regionu zdejší přírodu, kulturu a cestovní ruch obecně. Turisté zde vyhledávají zejména přírodu, její krásy a klid a odpočinek. Nejzajímavější pro ně jsou lesy, hory a místní jídla, ale také nářečí, a zvyklosti a obyčeje. O těch by jednoznačně uvítali více informací. Intenzitu turistického ruchu vnímají jako optimální a na Jablunkovsko se opakovaně vracejí. Místní považují za turisticky nejatraktivnější fenomény své nářečí, zdejší hory, a lesy. K regionu mají silný vztah a turistický ruch v okolí svého bydliště považují za optimální až nízký. Pro téměř 85% z nich ale cestovní ruch neznamená žádny ekonomický přínos.

...více
 
Na Jablunkovsku vzniká nová naučná stezka, která upozorňuje na Karpatské přírodní a kulturní dědictví

Projekt „Dědidctví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi“ na ochranu Karpatského dědictví v mikroregionu Jablunkovsko začal zkraje roku 2010. Jeho cílem je přispět k ochraně unikátního území Jablunkovska. Také chce pomoci šetrnému rozvoji přírodního a hmotného i nehmotného kulturního dědictví, které se v regionu nachází. Nejde ovšem zdaleka jen o ochranu přírody a kultury, ale především o zájem a podporu zdejších lidi, kteří tyto hodnoty mohou rozvíjet nebo tak již činí. Projekt se zaměřuje i na mladou generaci a návštěvníky. 

...více
 
Jablunkovsko: Vezměte si s sebou na výlet mobilní telefon - namísto průvodce!

Na Jablunkovsku vznikla nová interaktivní naučná stezka

 

Naučná stezka „Dědictví Jablunkovska“, která je v provozu od začátku měsíce, si klade za cíl zaujmout zejména mladší návštěvníky regionu. Prostřednictvím interaktivního obsahu zprostředkovává informace o cenném dědictví zdejšího kraje a jeho lidí. Nejen v českém ale i polském a anglickém jazyce. Padesát zastavení je umístěno na území celého mikroregionu; ponejvíce v katastrech obcí Dolní Lomná a Horní Lomná, Mosty u Jablunkova a Jablunkov. Najdete je na stožárech elektrického vedení, stromech nebo označnících chráněných území či již stojících informačních panelech. Stezka je jedním z výstupů projektu „Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi“.

...více
 
Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi

Cílem projektu Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi je chránit a udržitelně rozvíjet karpatské přírodní a kulturní dědictví regionu Jablunkovska jakožto součásti Karpatského masívu.


Projekt, realizovaný v letech 2010 – 2011, chce podpořit šetrný cestovní ruch, zapojit veřejnost do řešení problémů životního prostředí a ochrany kulturního dědictví, nabídnout informace, vytvořit a rozšířit vzdělávací materiály pro školy a celkově přispět k udržitelnému rozvoji regionu a naplňování tzv. Karpatské úmluvy v praxi.

...více
 

Tento den není plánována žádná akce