Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;
 • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;
 • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

Připravujeme: Sdílení dobré praxe ve výuce citační etiky a práce s citačními manažery, Univerzita Pardubice, 1. červen 2011

Fond podpory zahraničních cest AKVŠ ČR: Výsledek výběrového řízení pro rok 2011  (PDF; 2 strany; 163 kB)

4. setkání českých uživatelů systému DSpace, VŠB-TUO, Ostrava, 18. a 19. květen 2011; fotografie ze setkání

9. výroční konference AKVŠ ČR: Zpráva o činnosti za období 3/2010–2/2011 (PDF; 3 strany; 158 kB); Plán činnosti pro rok 2011 (PDF; 3 strany; 145 kB); Zápis a usnesení z 9. výroční konference Asociace (PDF; 3 strany; 149 kB)

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu

Kontakt

 • Předsedkyně VV AKVŠ ČR:
 • Mgr. Iva Prochásková
 • telefon: 466 036 546
 • Korespondenční adresa AKVŠ ČR:
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzitní knihovna
 • Studentská 519
 • 532 10 Pardubice
 • Sídlo AKVŠ ČR:
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výpočetní a informační centrum
 • Zikova 4/1903
 • 166 36 Praha 6-Dejvice
 • IČO: 70977062

Aktualizováno 2011-05-23 | 2003–2011 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková; Stanislav Ulman

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla