ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz
Český Institut - Aktuálně
 4/2011

 

ao-institut - aktuálně

 

 

 

Reportáž ze Zahradní slavnosti jarní rovnodennosti

 

V sobotu 26. března 2011 se v Zahradním dvoře Listen tradičně konala Zahradní slavnost jarní rovnodennosti, na kterou se sjeli lidé z blízka i z dáli, z Čech, Moravy i Slovenska.

Hodinu po poledni tuto událost zahájila slavnostní hudba a úvodní projev majitele Zahradního dvora, v němž nás všechny přivítal a seznámil nás s nachystaným programem – pro dospělé i děti.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

 

První účinkující vystoupil s komponovaným pořadem „Nevědí, co činí, a hrdina nepřichází“, v němž se s námi podělil o svá prožívání z cest po české zemi a společně jsme se zamýšleli nad obsahem běžně užívaných pojmů, jako jsou např. sloučení, sounáležitost a spolupráce. Jedině když tato slova uchopíme v jejich pravém, hlubším významu, budeme schopni je ve svém životě správně naplňovat. Je třeba, abychom odhlédli od toho, co nás rozděluje, a snažili se stavět na tom, co máme společné, a „slučovat se“, spolupracovat. Pojem „sloučení“ v sobě nese pojem „louč“, symbolizující světlo. Buďme tedy plápolajícími pochodněmi a zažehávejme oheň v srdcích svých bližních, aby každý z nás mohl být v dnešním světě hrdinou. To, že nepřichází hrdina, po němž spousta lidí volá a očekává od něho vysvobození z tíživého stavu současného světa, znamená, že to s námi lidmi ještě není tak zlé a je ještě naděje, že si dokážeme pomoci sami – tím, že se budeme ptát po vůli Nejvyšší a snažit se žít v souladu s ní. Velmi působivé a občerstvující bylo též přirovnání úseků našeho života k houslovému klíči, končícímu jakoby otazníkem, jenž značí, že záleží jen na nás, kam přesně nasměrujeme kormidlo svého života.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

 

Následovala přestávka, během níž jsme se mohli občerstvit ve staročeském špýcharu či chalupě pochoutkami z darů české země, projít se po probouzející se zahradě a nechat si vlasy pročesávat svěžím jarním vánkem, nebo zavítat do bylinkové a léčitelské poradny.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

 

Poté jsme zhlédli divadelně ztvárněný příběh ze světa bytostných pomocníků nazvaný „Co se děje v trávě“, pojednávající o úloze jednotlivých bytostí přírody. Práce všech, ať již jsou to kořenoví skřítci, luční či vodní víly, květinoví elfové, bytosti stromů či bytosti mnohem větší, vládci řek, kopců, hor a celých zemí či světadílů a planet, je stejně důležitá. Všechny tyto bytosti spolu spolupracují a jejich působení se vzájemně doplňují. Dozvěděli jsme se také o jejich smutku, který pociťují nad počínáním nás lidí - doufají, že se změníme ve svém nitru a začneme s nimi spolupracovat na vytváření krásy a harmonie.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

 

Po povznášejícím hudebním vystoupení, při němž jsme se nechali unášet líbeznými tóny flétny a houslí, jsme vyslechli přednášku s názvem „Z historie Země – Kníže Abd-ru-shin a světlá říše Ismánů“. Ač se může na první pohled zdát, že téma přednášky s jarem a blížícími se Velikonocemi nesouvisí, opak je pravdou.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

 

Přednášející nás zavedl do druhé egyptské říše 13. století př.n.l., jíž vládl faraón Sethi a v níž izraelský národ trpěl v otroctví. Jelikož však tento národ vysílal úpěnlivé prosby v modlitbách k jedinému Bohu, kterého miloval a uctíval, tato pomoc přišla – v podobě Mojžíše, zachráněného v době, kdy Sethi nařídil zabít prvorozené izraelské chlapce, a vychovávaného u dvora faraónovou dcerou Juricheo. V té době vládl vzkvétající říši Is-Ra světlý kníže Abd-ru-shin (= Syn Světla), který si podmaňoval okolní národy svou laskavostí, čestností, spravedlností a příkladným ušlechtilým působením. Doslechl se o něm i závistivý faraón Sethi a pozval ho na svůj dvůr (jinak hrozil válečným tažením). Tam se s ním setkal Mojžíš a byl jím silně přitahován. Původně mu chtěl sloužit a na čas s ním odjel i do jeho říše Is-Ra. Posléze však v poušti nalezl propojení s vysokou Světlou silou a poznal své pravé poslání, jež bylo v souladu s Boží vůlí – vyvést z područí utiskovaný izraelský národ.

Mezitím zemřel faraón Sethi, poté co na smrtelném loži zapřisáhl svého syna Ramsese, aby zabil knížete Abd-ru-shina a nikdy nepropustil ze zajetí zotročené Izraelity. Proto Ramses odmítal Mojžíšovu žádost, aby izraelský lid propustil, načež Egypt postihlo deset ran, jež na příkaz shůry vykonaly bytostné síly. Až teprve poslední rána – smrt všech prvorozených, při níž zemřel i Ramsesův syn, přiměla vladaře ke svolení. (Zde si můžeme povšimnout naplnění Zákona zpětného působení – Egypťané museli na sobě prožít to, co kdysi – rozhodnutím Sethiho – museli prožívat Izraelité.) Noc, během níž umírali prvorození v Egyptě, bývá nazývána Velkou nocí a odtud vzešel název pro jarní svátky Velikonoce. Izraelité však byli před desátou ranou varováni a na ochranu potřeli své domovní dveře krví beránka (odtud pochází tradice pečení velikonočních beránků); před útěkem ze zajetí stačili napéct jen nekvašené chleby (proto se tyto chleby dodnes pečou o velikonočních svátcích). Ironií však zůstává, že Izraelité v době, kdy slavili vyvedení z Egypta a konec svého zotročení, později zavraždili Ježíše, nepoznaného Božího Syna, jenž k nim byl vyslán z veliké milosti Boží na pomoc.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

 

Po další přestávce, již jsme strávili zabráni do zajímavých rozhovorů či tiše rozjímali o vyslechnutých slovech, následovalo slavnostní čtení o Zákonech, jimiž bychom se měli řídit, abychom v životě nalezli krásu, radost, štěstí, a dokázali je šířit kolem sebe.

Po oficiálním zakončení mnozí z nás ještě setrvávali na půdě Zahradního dvora a rozmlouvali se souznějícími lidmi. Během slavnosti jsme směli načerpat velkou posilu pro své každodenní působení a odjížděli jsme naplněni krásným prožitím uplynulého dne, jakož i plni odhodlání napomoci změnou sebe sama k pozitivní proměně naší společnosti. Přeji nám všem, abychom si toto radostné naladění a odhodlání udrželi i ve víru všedních starostí a povinností.

Již teď se těšíme na Zahradní slavnost letního slunovratu, která se uskuteční v sobotu 25. června 2011, kdy zahrada přivítá své návštěvníky v plném květu a rozmanitosti vůní, za teplého letního počasí, které nám umožní prožít vzácné slavnostní chvíle pod širým nebem.

 

Zahradní slavnost jarní rovnodennosti

S vděčností v srdci a přáním prožití krásných jarních dní

účastnice Zahradní slavnosti Martina B.

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“