ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz

Upozornění Českého institutu

7/2006

 

Český Institut s nejvyšší vážností upozorňuje!

 

Nesprávná rozhodnutí přinášejí neštěstí!  

 

Jednotlivé texty :

Nesprávná rozhodnutí a  nový ‚Bodový systém‘ …  

Nesprávná rozhodnutí a  nový ‚Bodový systém‘ ( 2 )

Nesprávná rozhodnutí a  nový ‚Bodový systém‘ ( 3 )

K novým silničním pravidlům …

Úryvek z přednášky …  

Šok z Nespravedlnosti!  (30.07.2006 )  

Nový silniční zákon týkající se cyklistů …   (30.07.2006 )  

Bodový systém vede i k absurditám …         (30.7.2006) 

Jaký je pravý důvod dnešní nehodovosti na českých silnicích?   (srpen 2007)

K nehodám na silnicích     (14.4.2008)

 

 

 

Z příspěvků dopisovatelů:

  1. Zkušenost strážníka městské policie

 

 

 


 

Nesprávná rozhodnutí a  nový ‚Bodový systém‘ …  

 

Novela  silničního zákona v ČR  náleží ke špatným rozhodnutím neboť umožňuje společensky neúměrnou, nezvladatelnou represi!    ( Viz. postihy přestupků podle tzv.  ‚bodového systému‘  )

Nástroj represe v rukou člověka, který není duchovně vyzrálou osobností, pak nutně vyvolá jen prožívání nespravedlnosti u tisíců případů. ( Za duchovně nezralé osobnosti můžeme přitom počítat více jak tři čtvrtiny všech dnešních policistů i správních úředníků, řešících dopravní přestupky. Je to úplně stejné, jako u exekutorů a soudců! )

Nespravedlnost je druh zla, a zlo plodí vždy jen další zlo! Od následujících měsíců tak vzroste vlna vzrušené krve a nenávisti mezi lidmi této země. Nenávist v myšlenkovém světě pak přinese stres, nepředpokládané jednání a v nejhorším případě agresivitu. Tyto jevy se nutně projeví v zesílené míře na všech místech mezi lidmi.

Dočasný výsledek snížení nehod bude tak zaplacen zvýšenou agresivitou jednání na ostatních místech ve společnosti. Velké množství jinak poctivých lidí bude chystanými represemi vystaveno stresovým prožitím neúměrných, pro mnohé nezvladatelných, finančních postihů a ohrožení možnosti řídit vůz. Tato vlna prožívané nespravedlnosti a ponižování se nakonec zesílí a vrátí se zpět na všechna místa v české zemi, stejně tak, jako tomu bylo v dřívějších dobách. (represe během protektorátu za II. světové války, vyvolaly následně dění v roce 1948. Také politické represe 50. - 70. let minulého století se projevují v povaze našeho jednání dodnes).

Nebude-li na prvním místě vedeno osvětové působení, pak připravené represe také nezmění nakonec dnešní stav na silnicích, ne o více než o pár procent. A tato procenta budou nakonec těžce vyvážena duchovním propadem celé společnosti, a to zejména u nejmladší generace, která přijímá vlny citů ve společnosti nejsilněji.

 

„Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim ! “

Tato slova platí pro každé jednání člověka!

 

Sebeuplatnění na úkor druhých, alkoholismus, bezohledné chování, tyto zrůdnosti lidského jednání nejsou jen záležitostí chování na silnicích. Jedná se o celospolečenský jev, který jde napříč řadami všech obyvatel. Tedy i řadami politiků, právníků, úředníků, policistů.

 

 Platí tedy pro všechny tyto také bez výjimky následující slova:

„Ty, kdož jsi bez viny, jdi a první hoď kamenem ! “

 

Napřed, přede všemi represemi, musí jít viditelná osvěta. Osvěta spočívá v příkladnosti, v ukázkovém chování těch, kteří jsou více viditelnými.

Nezmění-li se pak v tomto směru napřed v nejryzejší poctivosti všichni společensky viditelní lidé - politické, kulturní, vědecké osobnosti, pak veškeré chystané represe přinesou jen urychlení v naplnění slov již uveřejněných v  upozornění č.1  č.2 , vydaných  Českým Institutem. 

Nezmění-li se lidé na vedoucích místech napřed ve své příkladnosti, pak tato planeta Země ztratí prapůvodní smysl svého utvoření a ... zanikne!

 

Moudrý vládce národa ví, že represe bez předcházející ukázky příkladnosti vyvolá tlak a pnutí. Pnutí pak přeroste buď do agresivity a nebo se přemění do vychytralé a podlézavé úhybnosti obyvatel. Oba tyto projevy vedou jen k deformaci charakteru člověka. Tím vedou k úpadku jeho osobnosti, která by za jiných okolností mohla postupně sílit a postupovat v duchovním růstu čestnosti a poctivosti.

Kdo tyto zákonitosti nepochopil, nemůže pak nikdy vést bližní ke zdravější, harmoničtější společnosti, nýbrž řídí veškerý život jen k úpadku a k utrpení.

 


 

Nesprávná rozhodnutí a  nový ‚Bodový systém‘ ( 2 ) …  

 

Zde uvádíme pro příklad jen malý seznam příčin, jež mohou vést snadno k vysoké pokutě nebo ztrátě řidičského průkazu a jež se mohou přihodit každému z řidičů.

 

  1. Pracovní únava – trpí tímto ovlivněním zejména lidé pracující na směny (lékaři, hasiči, servisní služby, zaměstnanci výrobních a těžebních společností). Lékařské výzkumy ukazují, že po absolvování několika nočních směn za sebou, u více jak 50% zaměstnanců klesá pozornost – schopnost koncentrace na úroveň stavu rovnajícím se požití 3 – 4 skleniček alkoholu. V takovém stavu se velmi snadno při cestě domů zapomene na rozsvícení světel, přehlédne se ručička tachometru, ukazující o více než 20 km/h – zejména u tichých, moderních vozů.
  2. Změť dopravních značek – zejména se vyskytují tyto změti značek v oblastech, kde se mimořádně pracuje na silnici, případně v místech nových průmyslových zón nebo v centru měst. Neznámý řidič, jenž jede v tempu domácích řidičů, buď přehlédne nečekané značení v omezení rychlosti nebo označený přechod pro chodce. V druhém, horším případě pak řidič často v cizím prostředí znejistí, jestli nepřehlédl nějakou značku a začne zmatkovat bržděním nebo vybočováním ze směru jízdy bez ukazatelů směru jízdy, případně v zoufalství zastaví bez ohledu na zákaz zastavení.
  3. Stres – dostane-li nečekaně zaměstnanec výpověď ze zaměstnání, nebo je-li mu zaměstnavatelem z nějakého důvodu výpovědí vyhrožováno, snadno se stane, že soustředění na jízdu v dopravním provozu je v tu chvíli silně sníženo. Neobdrží-li živnostník za odvedenou práci platbu, která je pro něho životně důležitou, řeší tuto situaci a provozu se věnuje jen čistě mechanicky, prostřednictvím periferního kontrolování situace. Dozvíte-li se, že vaše dítě vážně onemocnělo na školním výletě, že zaměstnanci na stavbě způsobili zadavateli vážnou škodu, ve všech těchto situacích, kdy jste rozrušeni, rozptýleni více než normálně, snadno učiníte přestupek, za něž vám hrozí odebrání ŘP, aniž byste přitom kdykoliv jindy jezdili jako piráti silnic.

 


 

Nesprávná rozhodnutí a  nový ‚Bodový systém‘ ( 3 ) …  

 

Dále zde uvádíme chování řidičů, za něž naopak nehrozí žádné postihy a jež jsou přitom velmi často příčinou dopravních nehod.

 

  1. Kouření za volantem – ač se jedná o mnohonásobně nebezpečnější jev, než je telefonování je tento nešvar stále benevolentně tolerován. Přitom seriozní zahraniční průzkumy dokazují, že věnování se cigaretě vyžaduje za jízdy minimálně 30% pozornosti řidiče. Zapalování cigarety za jízdy pak odvádí 80% pozornosti na více jak 10 sekund jízdy! Bylo by zajímavé zjistit, kolik nehod již bylo způsobeno pod vlivem kouření cigarety řidičem za jízdy.
  2. Hlasitá, agresivní hudba – jedná se o jev stále rozšířenější právě u řidičů nejrizikovější skupiny 18 – 25 let. Jak známo, hlasitá a dunící hudba působí na mozek člověka jako agresivní stimul v jeho chování. Je zajímavé zde vědět, že agresivní, hlasitou hudbu si pouštěli američtí vojáci při vojenských útocích v Iráku.
  3. Kontrolování dětí na zadních sedačkách vozu – ač se zdá tento jev na první pohled téměř nevinným, stal se již příčinou mnohých havárií, končících často s tragickými následky. Je to opět větší rozptylování řidiče – řidičky než při telefonování za jízdy. Stálé otáčení se na dítě, kontrolování co za jízdy provádí, co jí, zda je v pořádku a nebo odpovídání na nekončící otázky malých dětí, nepatří na silnice, které se mají stát bezpečnějšími.

 

Přestože uvedené body náleží z právního hlediska do kategorie „nevěnování se řízení vozu“,  jedná se o zcela konkrétní jevy, podílející se na stavu dnešního silničního provozu, které však nikdo nemá vůli ovlivnit.

 


Vážení čtenáři,

pokud máte další poznatky, podněty a doplnění k uvedeným příkladům, pak nám napište na adresu:     forum@ao-institut.cz     …

Slušné, srozumitelné a přínosné podněty rádi uveřejníme, jako doplňující pokračování k tématu.

 


 

K novým silničním pravidlům …

 

Mnozí lidé jsou v dnešní době zásadních změn ve Stvoření (jež můžeme nazvat také zlomovým momentem existence lidstva) vystavováni zcela nečekaným vnějším i vnitřním prožitím. Tato prožívání se promítají do celkové lability člověka.

 

Tím vzniká snadno i dnešní stav velké nervozity, stresu a nesoustředěnosti mezi lidmi, tedy i v dopravě na silnicích. Je pochopitelné, že vyostřením nových podmínek pravidel bude tento stres ještě zvýšen. Lidé se stanou vnitřně ještě více podrážděnými. Větší podrážděnost vyvolá pak opět jen větší stres a nesoustředěnost. Je tedy jisté, že neviditelný tlak napjatosti mezi lidmi bude stoupat. Je tak jen otázkou času, kdy a jakou formou se tato napjatost projeví, až překročí hranici únosnosti, která je také úplně rozdílná u každého z nás. U někoho větší napětí zvyšuje agresivitu, u jiného způsobuje nesoustředěnost, která je zdrojem nejrozličnějších přehmatů a chyb, jiný člověk pod zvýšeným tlakem ve společnosti onemocní nakonec těžkou nemocí. Je možné zde říci, že těžkými poruchami nejrozličnějšího psychického i zdravotního druhu budeme trpět všichni - řidiči i policisté.

 

A to už zde vůbec nebereme zřetel na duchovní rozměr všech dějů v jednání mezi lidmi. Nezabýváme se zde zvratným působením – karmou všeho, co vzniká každým, i tím sebemenším jednáním člověka. Zvratné působení vůbec nebere ohled na vnější pozemské zákony, nýbrž řídí se odvěkými Zákony Stvoření, o nichž hovoří nesčetné duchovní knihy a tedy mimo jiné i bible.

 

Lidé, kteří tvrdí, že znají bibli, že znají Boha, že nezpochybnitelně věří v Jeho vládu ve Stvoření, a tedy i zde na Zemi, nemohli by nikdy vymyslet a schválit zákony a pravidla, jež postrádají souznění se Spravedlností Boží, popisovanou právě v bibli.

 

Pokud je ale tomu tak, že tyto zákony mohou vzniknout, pak takoví lidé nikdy Boha nepoznali, nechtěli se Jeho Spravedlivými Zákony vůbec s vážností zaobírat. Svým jednáním popírají slova z modlitby Otčenáše:

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Přijď království tvé

Buď vůle Tvá, jak v nebi tak i

na zemi!

 

Dokazují tak, že ve skutečnosti jsou odpůrci Stvořitele a chtějí vládnout druhým jen podle sebe samých, podle svých představ, bez ohledu na Spravedlnost Svatého Boha, anebo dokazují, že jsou slabými ve svém cítění a myšlení, neboť nedokáží řídit život na Zemi podle moudrých Zákonů Stvořitelových.

 

[  AO-Institut  ]


 

Úryvek z přednášky …  

 

…V důsledku duchovní lenosti, snad jen ze zvyku, nebo že to ostatní dělají, také volíte, souhlasíte nebo posloucháte. Ale i v této volbě, souhlasu nebo poslušnosti spočívá vaše osobní rozhodnutí, které má podle přírodních zákonů za následek vaši zodpovědnost!

I těm, kteří přiměli lidského ducha k takovému přijetí, schází za to zodpovědnost. To je tak přirozené jako nevyhnutelné a nezměnitelné. Ani to nejmenší myšlení nebo jednání nedá se ze stvoření vymazati bez stejnorodých následků. Ve tkaní stvoření se stále předou nitky jak pro jednotlivce tak i pro celé masy. Nitky čekají na své rozuzlení, které se nemůže zmýliti. Jejich původci, kteří je vytvořili, musí je nakonec opět skliditi. Je lhostejné, je-li to utrpení nebo radost, podle druhu, v němž byly kdysi zrozeny, v němž vyrostly a tím zesílily.

Jste zapleteni do přediva svého vlastního chtění, svého jednání a nemůžete z něj utéci, dokud od vás samo neodpadne odčiněním.

Mezi všemi tvory ve stvoření má jedině lidský duch svobodnou vůli. Až dodnes jí nerozuměl, nemohl si ji vysvětliti, protože v mezích úzkých hranic rozumového hloubání nenacházel pro to žádných důkazů.

Svobodná vůle člověka jest pouze v jeho rozhodnutí, jakých může i v jediné hodině učiniti více. Ale následkům každého svého vlastního rozhodnutí jest v samočinném tkaní zákonů stvoření určitě podroben! V tom je také jeho zodpovědnost, nerozlučně spojená s poskytováním svobodné vůle v rozhodnutí. Svobodná vůle a zodpovědnost v sobě spojeny jsou zvláštností lidského ducha.

Kde by jinak byla Božská spravedlnost, která jest ve stvoření pevně zakotvena jako opora, vyrovnání a udržování veškeré činnosti ve stvoření?

Božská spravedlnost neměří však svou činnost vždy jen krátkým měřítkem jednoho pozemského bytí. Čtenáři mého Poselství vědí, že jsou lidskému duchu položeny docela jiné podmínky.

Jíž často způsobili jste si mnohými povrchními rozhodnutími utrpení a často je vnutíte i svým dětem. Když jste se vy sami ukázali příliš línými, než abyste mohli se vzchopiti a sami rozhodovati svým vnitřním cítěním, bez ohledu na to čemu jste se naučili, zda každé slovo, pro něž se rozhodujete, může v sobě obsahovat pravdu, pak byste neměli následky své lenosti vnucovati ještě svým dětem, které tím vrháte do neštěstí.

To, co u jedněch je následkem duchovní lenosti, to u jiných způsobuje vypočítavý rozum.

Těmito dvěma nepřáteli duchovní svobody v rozhodování je lidstvo nyní spoutáno. Jen někteří snaží se oživiti v sobě odvahu roztrhati tato pouta v sobě, aby mohli býti opravdovými lidmi. To se může státi jen následováním Božských zákonů. Boží zákony jsou ve všem opravdovými přáteli, jsou pomocné milosti z vůle Boží, která každému, kdo se o to snaží, otevírá cesty k spáse.

K tomu nevede žádná jiná cesta než ta, kterou zřetelně ukazují Boží zákony ve stvoření! Celé stvoření jest řečí Boží. Máte se vážně snažit v ní číst. Není vůbec tak těžká jak vy si myslíte.

Patříte k tomuto stvoření jako jeho část. Musíte se zachvívat s ním, v něm působit a učit se ze stvoření dozrávat. Ve stálém poznávání máte neustále vystupovati vzhůru, z jednoho stupně na druhý, svým vyzařováním přitahovati a zušlechťovati vše, co s vámi přijde na vaší cestě do styku.

Pak bude kolem vás vznikat samočinně jeden zázrak krásnější než druhý, které vás ve zvratném působení budou stále povznášeti výše.

Učte se poznati svou cestu ve stvoření, abyste si uvědomili smysl svého života. Pak vás také naplní jásavá vděčnost a nejvyšší štěstí, jaké je schopen lidský duch snésti…

 

vybráno z přednášky „Řeč Páně“ od Abd-ru-shina

–  –  –


 

Šok z Nespravedlnosti !       ( nové:   30.07.2006 )  

 

Úder laviny stresů a napětí z účinku represivního zákona o silniční dopravě, jež vstoupil v platnost 1.7.2006, je možné očekávat v plné síle s počátkem první poloviny roku 2007. Pokud nebude zákon do té doby upraven, je možné očekávat, že v tuto dobu se velmi mnoho řidičů přiblíží ke hranici takzvaného konce - k oněm zákonem avizovaným 12 bodům. Pro mnohé bude pak vrcholným překvapením, až jim z nenadání přijde doporučený dopis z městského úřadu, v němž budou informováni, že svými přestupky na silnicích dosáhli počtu 12 bodů, a že mají tudíž odevzdat svůj řidičský průkaz do 5-ti dnů na příslušném místě.

Po šoku se dostaví u takovéhoto obeslaného stav zřícení se všech jeho nejbližších plánů v životě, v nichž řízení vozu hrálo určitou roli. Více jak 50% pracovních míst vyžaduje od zaměstnanců mobilitu, ať již přímou (ve firmě), anebo je zaměstnání podmíněno mobilitou (dojížděním autem) zaměstnance.

Co udělají tito lidé?

Co udělají starší lidé, kteří jsou závislí na dojíždění si pro nákup potravin a léků do města, co udělají lidé, kteří mají v rodině tělesně postiženého člena, jenž je závislý na odvozu autem? Co udělají ti, kteří mají firmu závislou na ježdění za zákazníky, platí splátky za vůz a potřebují denně vydělávat? Těžko domyslet, co se odehraje v myslích těchto lidí, až zjistí, že se jim zásadně změní život, který oni sami si přitom takto nezavedli, nýbrž je k němu v mnoha případech donutil zavedený způsob dnešního světa. Vše je dnes postaveno na individuální mobilitě. Stát nečiní nic zásadního pro změnu tohoto způsobu života obyvatel. Naopak, vše je nastaveno tak, aby mobilita jedince byla více méně nutnou. Čest těm výjimkám, které si dokázaly zařídit život nezávislý na mobilitě kteréhokoliv člena v rodině!

A náhle je zde do tohoto systému zasazen zákon, který celý stojí na represi obyvatel země (represe hrozí za nerozsvícení světel, za telefonování, za minimální překročení rychlosti a další).

Je zde, mimo jiné, také zvláštním to, že tento zákon vzešel od vlády, která se proklamuje sociálními a křesťanskými myšlenkami, tedy myšlenkami pravého soucítění s bližními. Tento zákon však ale neřeší, co budou dělat lidé, kteří jsou dnes z mnoha důvodů závislí na denním ježdění svým vozem a jsou tudíž denně vystaveni nesmyslným represím špatného zákona. Podle jednání křesťanů a sociálně založených lidí ve vládě, která tento zákon přichystala, to nikoho nezajímá. Zdá se tedy, že tento stát se zříká zodpovědnosti za následky uplatňování svých zákonů. Člověče, pomoz si sám jak můžeš, je to tvoje věc, že jsi tam, kde jsi!

Stát chová se tak ke svým obyvatelům jako k mase, která si nezasluhuje větší pozornosti, než podrobení represi. Již známý alibistický přístup všech českých úředníků a policistů je možné očekávat v naší zemi na sto procent! Já nic, to zákon, to si musíte hlídat vy, člověče! Tuto zkušenost má snad každý z nás. Nenávist zmiňovanou v upozornění Českého institutu je možné tak očekávat se začátkem jara příštího roku. Úplatnost z toho vyplývající zde ani není třeba zmiňovat, neboť o té bylo již hovořeno v mnoha článcích všech médií.

A bude to velmi dramatické. Víc dramatické, než kdo nyní čeká! Přitom by stačilo tak málo. Namísto nesmyslných pokut měly by se za prvé uplatňovat za všechny přestupky vždy jedině body! (Finanční pokuty budou vždy nespravedlivé! Pro někoho z nás znamená dnešních dva a půl tisíc korun týdenní obživu čtyřčlenné rodiny, pro druhého nemá pak tento obnos hodnotu, jež stojí za povšimnutí). Za druhé, při dosažení 7 bodů, by si pak mohl řidič kupříkladu sám vybrat, zda vše ponechá dále osudu, a nebo by se mohl aktivně účastnit 3 denního kurzu tzv. výchovy řidičské ohleduplnosti (který by si plně hradil), jehož závěrem by byly testy nejen ze znalosti dopravních předpisů, ale i testy z ohleduplnosti chování v nejrozličnějších situacích. Po úspěšném absolvování by se pak takovému řidiči stav bodů na kontě vynuloval.

Opakování je matka moudrosti! Věřím, že takovýmto či podobným způsobem řešení celé věci by se namísto nenávisti a prožívání šoku z nespravedlnosti (díky špatně nastaveným represím), změnil k lepšímu nejen stav na silnicích, ale postupně i stav v celé naší společnosti.

Vždyť každý správně nastavený zákon má vést nejen k ochraně obyvatel, ale především také k výchově. Represe není však nikdy výchovou. S křesťanstvím a sociálním cítěním pak už nemá bezohledná represe vůbec nic co dočinění.

 

A. F.

AO-Institut )


 

Nový silniční zákon týkající se cyklistů …       ( nové:   30.07.2006 )  

 

 Spadl z kola a má zaplatit 25 tisíc. 

Mladík byl střízlivý a zranil jen sám sebe. Podle nového zákona mu hrozí vysoká pokuta.

 

Nový silniční zákon týkající se cyklistů:

Každý cyklista, který spadne na kole a zraní se, zaplatí ve správním řízení pokutu minimálně pětadvacet tisíc korun.

 

Zlín - Nový silniční zákon dokáže být velmi cinický. Přesvědčil se o tom dvacetiletý Tomáš Petrů ze Zlína, když havaroval na kole.

Při jízdě z kopce zavadil kolem o obrubník a přeletěl přes řidítka. Způsobil si odřeniny a tržné rány na hlavě. Ještě dokázal zatelefonovat mobilem rodičům a v péči místních lidí čekal na sanitku.

Kromě záchranky přijeli k nehodě i policisté. Ti nejprve přístrojem ověřili, že před jízdou nepil, a pak jeho rodičům oznámili, že podle nového zákona zaplatí pokutu minimálně 25 tisíc korun.

Jako účastník silničního provozu způsobil dopravní nehodu, při níž byl zraněn člověk. On sám.

„Jestli má nový zákon takto vypadat v praxi, tak je to moc špatné. Podobných případů, kdy cyklista havaruje, totiž musí být hodně,“ řekl Tomášův otec Josef Petrů.

Kriticky se k zákonu staví i zlínský policejní ředitel Bedřich Koutný, který už na nepřiměřené pokuty za nehody cyklistů se zraněním upozorňoval.

„Podobných případů už máme od začátku července víc. Způsob jakým je zákon řeší, mi připadá hodně nemravný. Člověk se sám zraní a pak ještě dostane pokutu. To je amorální,“ uvedl Koutný. Dodal však, že policista musí postupovat podle zákona. Nemá totiž na vybranou. Jediným řešením je změna zákona.

Zlínská senátorka Alena Gajdůšková připouští, že silniční zákon, pro který zvedla ruku, má své nedostatky. Ale se změnami by půl roku počkala. „Za tu dobu se vychytaj chyby. A pak se velmi rychle provedou změny,“ řekla. K tomu co dnes čeká na cyklisty, řekla, že „to sice vypadá jako nesmysl, ale že je třeba číst zákon v souvislostech“.

( zkráceno )

 

Převzato ze  stejnojmenného článku  z deníku MF DNES ( 24.07.2006 )

 


 

Bodový systém vede i k absurditám …  

 

Podle nového zákona hrozí pokuty i za rychlost 31 km/h !   Říká v článku MF DNES Stanislav Huml, bývalý ředitel středočeské dopravní policie

 

… Od poloviny roku začne platit zákon, který bude revolucí na silnicích. I ti slušní mají strach, a to není dobře. Bát by se měli jen ti, kteří pravidla hry porušují. Ta pravidla jsou správná a máme se s nimi ztotožnit.

Nejzávažnějším strašákem této nové formy je bodový systém. Má být motivační, dlouhodobě sleduje chování řidiče a opakované prohřešky řeší mnohdy velmi razantně.

 Z tohoto úhlu pohledu mi trochu nesedí ukládání bodů tam, kde je současně vyslovován zákaz činnosti. Může nastat situace, že dostanete zákaz činnosti na šest měsíců a současně se vám přičtou body, které spolu s již nasbíranými v minulosti přesáhnou počet dvanáct. Jsem zvědav, jak se s tím státní správa vyrovná. Začne po šesti měsících běžet lhůta ročního zákazu z bodů, nebo ta lhůta začne běžet ihned a poběží obě současně? Pak je trest zákazu činnosti vlastně bezpředmětný.

Za velmi tvrdé považuji trestání za překročení rychlostního limitu o pouhý jeden kilometr za hodinu. Lze se tak dočkat tisíci korun pokuty za rychlost 31 km v hodině a policistům není dána možnost volby. Budou ji muset uložit, i když jim to bude proti srsti. Jinak se sami dopustí trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Pokud nebudete souhlasit s blokovým vyřízením, tak minimálně pokuta ve správním řízení je patnáct set korun a dva body. A po 1. červenci i já budu úzkostlivě sledovat tachometr, místo abych sledoval velmi pozorně provoz před sebou. Kdo má problém s periferním viděním, bude opět o něco nebezpečnější.

S absencí tolerance jsou dvě možná řešení - buď všichni budeme jezdit raději pětačtyřicet a na silnicích se nehneme, protože je to rychlost směšně nízká, nebo zákonodárce přehodnotí svůj záměr a legislativu změní.

Pak je tady druhý problém. Do dozoru nad silničním provozem budou od července zapojeny i složky městské a obecní policie. V zásadě proti tomu nic nemám, ale jsou strážníci důkladně prověřeni? Jsou pod přísahou jako státní policie? Bude je někdo kontrolovat, tak jako policii státní kontroluje Inspekce ministra vnitra a soustava vnitřních kontrolních orgánů? Přesto je dopravní policie kvůli korupci ostře kritizována. Kdo si myslí, že městský strážník s takhle obrovskými pravomocemi bude vůči úplatkům imunní, je fantasta.

 

A na závěr otázka alkoholu. Vím z mnohaleté praxe, že fyziologická hranice organismu je kolem 0,2 promile.

Souhlasím bytostně s nulovou tolerancí k alkoholu. Přesto poučuji ty, kteří před jízdou nic nepili, a je jim na jakémkoliv přístroji drobné množství alkoholu naměřeno: braňte se. Policie vám musí prokázat požití alkoholu. V tomto případě nestačí dechová zkouška, dejte krev a vysvětlením může být právě fyziologická hranice organismu. Pak je jakýkoliv postih nemožný i podle nové právní úpravy a nemohou vám přibýt ani trestné body. Šest měsíců zákazu činnosti je tvrdý trest.

 

Každopádně lze všem jen doporučit, aby jezdili hned od začátku podle pravidel. Na silnicích bude bezpečněji. …

 

( zkráceno )

převzato z deníku MF DNES,   stejnojmenný článek  ze dne 29.6.2006 

 


www.ao-institut.cz

Upozornění Českého institutu

8/2007

 

K novým silničním pravidlům - nesprávná rozhodnutí přinášejí neštěstí!

Jaký je pravý důvod dnešní nehodovosti na českých silnicích?

 

Obecně se má za to, že vysoká nehodovost na českých silnicích je způsobována vlivy, jež můžeme nazvat vlivy vnějšími, rozumově kontrolovatelnými. Hovoří se tedy o neukázněnosti, o nepřizpůsobování jízdy okolním podmínkám, hovoří se o nezodpovědnosti při požívání alkoholu před jízdou, také o nezodpovědnosti v případě užívání vozidel v nedobrém technickém stavu.

Samozřejmě je na místě s tímto vším souhlasit. Tyto vlivy se bezpochyby podílí na trvající vysoké nehodovosti řidičů na českých silnicích.

Žel, ale již vůbec nenalezneme ve statistikách a v článcích či komentářích, uveřejňovaných v médiích, nějaké pojednání o skutečných příčinách, způsobujících materiální škody, zranění či úmrtí při nehodách na silnicích.

Mezi tyto skutečné příčiny patří vlivy osudových vláken člověka! Tyto vlivy jsou zcela zásadními v účinkování sil ve Stvoření při vyrovnání osudových uzlů karmy člověka. Každý z nás lidí, pobývajících na této Zemi, je úzce spojen nejen s přítomností a budoucností, nýbrž do této přítomnosti a budoucnosti zasahují vždy, v pulsujících vlnách, účinky vláken minulosti.

Tak proudí k nám skrze mnohá prožití přítomnosti právě vybití jednotlivých uzlových bodů v karmě, jimiž jsme zavdali příčinu svým jednáním před desetiletími, ba také dokonce v době svých předchozích, dřívějších životů na Zemi. Každý, kdo dokáže jen trochu přemýšlet, již musel přijít na to, že ona neviditelná Boží moc a Spravedlnost pracuje v účincích, jež z časového hlediska přesahují námi pozemsky viditelný horizont. Tak každou chvíli našeho současného života - v přítomnosti - spěchají k nám zpětné účinky našich dávných rozhodnutí, jednání a smýšlení. Jedno, zda dobrého a čistého, či horšího, zlého!

Vše se navrací s jistotou té nejdůslednější Spravedlnosti. Tato Spravedlnost také nedbá na denní vědomí člověka, který si dnes ve svém materiálním smýšlení z největší části něco takového vůbec nepřipouští. Tato Spravedlnost trvale a neúchylně účinkuje a v této své dokonalé práci přivádí ke každému z lidí prožívání, jehož počátek zavdal právě člověk sám - svým vlastním jednáním v dřívějších etapách svého bytí.

Tak pracuje soustrojí Zákonů Stvoření po miliardy let od prapočátku vzniku zdejšího vesmíru. Jeho smyslem bylo od tohoto prapočátku vedení člověka ke zpětnému ohlédnutí a přeměně svého chování k lepšímu. To proto, že čím čistší a ohleduplnější myšlenky a jednání formuje svým životem, tím více pomáhajících a podporujících proudů sil se k němu navrací do jeho přítomnosti. Tyto proudy se prolínají ve vlnách přibližně tak, jak o tom hovoří astrologie ve znalosti účinků neviditelných sil ve vesmíru.

Není tedy také nikdo z lidí trvale vydán ve svém životě napospas jen negativnímu, bolestivému prožívání. Vždy se otevírají i lepší okamžiky, které dávají dotyčnému alespoň oddechnout si před dalším blížícím se těžším prožíváním. Tento děj se stále opakovaně prolíná v životě každého z nás a tiše nám napovídá, abychom pod tlakem přicházejících prožitků změnili svůj způsob života k lepšímu, čistšímu a duchovnějšímu.

Veškerý smysl přebývání člověka na Zemi má duchovní základ. Čas, strávený na Zemi, má být plně využit k rozvoji duchovních - citových schopností!

Vrátíme-li se zde však k popisu souvislostí mezi zpětnými proudy, valícími se trvale ke každému z lidí, a současnému stavu nehodovosti na českých silnicích, pak je potřebné zmínit ještě jeden většině lidí dosud neznámý vliv, jenž se podílí na celkovém neblahém stavu.

Tímto vlivem je děj, odehrávající se v celém vesmíru, přinášející na Zemi dosud nevídané projevy nejrozmanitějšího druhu. Je to zrychlení v účincích zmiňovaných Spravedlivých Zákonů. Zrychlení, které přináší ve zhuštěném sledu všechna vyrovnání minulosti pro lidstvo i jednotlivce. Duchovní knihy označují tento čas jako Boží soud - jako veliké zúčtování v účincích Boží Spravedlnosti.

Tak toto zesílení v prožívání, zrychlené zúčtování, valí se nyní na člověka ze všech směrů v jeho životní přítomnosti.

Pak ale stačí jen jediný nečekaný okamžik nepozornosti, a tam, kde se tím nabídne možnost, která souvisí určitým způsobem s druhem vracejícího se dřívějšího jednání, ihned přivede vybití karmy v plné síle nevídaného druhu. Stačí tedy jediný okamžik nepozornosti a nebdělosti na silnicích a pokud je v koberci osudových vláken člověka příbuzný druh způsobené materiální škody, zranění, či úmrtí, v okamžiku dochází k jeho hrubohmotnému vybití na něm, případně na ostatních zúčastněných osobách. Zde je možné poznávat účinky Zákonů, působících přísně spravedlivě při rozdílných škodách a zraněních jednotlivých účastníků dopravních nehod. (Kupříkladu, když jeden je těžce zraněn a druhý vyvázne z té samé situace zcela nezraněn).

Jak tedy dnes můžeme účinně předejít nebezpečí nehod a úrazů? Samozřejmě maximální pozorností a bdělostí při pohybu na silnicích. Avšak to samo o sobě je jen jednou částí k vytvoření ochrany pro člověka.

Jen vlastní změna k lepšímu, k čistšímu a všeobsáhle ohleduplnějšímu - etickému jednání a smýšlení v celém životě, umožňuje člověku účinně odložit mnohá karmická vlákna dopředu, doslovně symbolicky, bez nebezpečí hrozícího těžkého úderu sil z těchto vláken vyplývajících.

K pochopení těchto dokonale působících Zákonů a všech dějů, pro člověka se tím v souvislostech odvíjejících, napomáhá poznání díla „Ve Světle Pravdy“, které objasňuje nádherným, přehledným způsobem celé dílo Stvoření.

Změna k lepším vztahům s ostatními lidmi, k ohleduplnosti nejen na silnici, ale v celém životě, je pro každého z nás tou nejlepší prevencí pro předcházení všem nebezpečným situacím na silnicích. Duchovně probuzený člověk se i na silnici chová bezpečně, tolerantně, s ohledem na druhé, nikoliv snad prvoplánovitě jen pro vlastní čas jízdy, ale právě proto, že je takové jednání součástí jeho života jako něco samozřejmého, jako něco, co se stalo jeho trvalým vlastnictvím.

Ten, kdo pochopil pravý smysl života na Zemi, hledí vždy o kus napřed, a ve vědomí svého skutečného duchovního cíle dbá všeobecně o to, aby podmínky zde na Zemi staly se pomáhajícími, umožňujícími prožívání radosti a štěstí všem lidem, pro společné podporování v rozvoji duchovních schopností, které jsou součástí nitra každého z lidí.

Takový přístup bude vždy za všech okolností naplněn vědomím zodpovědnosti nejen vůči sobě samému, ale vůči všem spolulidem na Zemi.

Duchovní úsilí člověka o vznešené hodnoty a ušlechtilé cíle je tedy tím nejlepším základem pro zásadní změnu dnešního stavu na silnicích v České republice.

Represe nezmohou v tom ničeho zásadního! Represe, plošné omezování a kontroly na silnicích nemohou nikdy změnit to nejzásadnější. Nemohou totiž změnit vnitřní duchovní úsilí účastníků silničního provozu k čistšímu, ohleduplnějšímu jednání, vyplývajícímu z jejich svobodného rozhodnutí.

Tím nemůže pak dojít ke změně osudových vláken, jež jsou spojeny s tisíci řidičů a dnes i zítra opětně hrozí přivést své vybití do hmotného projevu nehody. Tak stále zůstávají nesčetné provazce neviditelných vláken napjaty a hrozí dospět k projevu právě proto, že ti, kteří jsou s těmito vlákny spojeni z dřívějších dob, sami se ještě výrazně nezměnili k lepšímu v duchovním úsilí. Tak stačí pak stále jediný okamžik nebdělosti…a vše může být zmařeno, zničeno…nenávratně!

A to vše jen proto, že vlákna zůstala trvale nezměněna, neprosvětlena čistým úsilím toho, kdo je kdysi svým nesprávným, zlým jednáním vytvořil.

Jen malá chvilička nepozornosti stačí, aby ohromné neviditelné energie přišly ke svému projevu ve zničení hmotné materie.

Ochrana a pomoc duchovních pomocníků musí pak zůstat příliš často stranou, protože niterný stav člověka vylučuje případné možné odklonění nebo zeslabení účinků sil.

A přitom více než každá druhá těžká nehoda s tragickými následky mohla by být úsilím k lepšímu změněna, nahrazena jen symbolickým dějem bez větších škod, ba dokonce, mohlo by toto nebezpečí ohrožení na majetku, zdraví či dokonce života z osobních vláken člověka zmizet zcela právě účinkem prosvětlení stávajícího přítomného chtění člověka.

Tak může být dnes rychlost na silnicích omezena na 40 či dokonce na 30 kilometrů v hodině, stejně bude docházet k dopravním nehodám s následky těžkých úrazů, ba dokonce i úmrtí!

To proto, že skutečná pomoc, vedoucí ke zlepšení, leží jinde, a to na duchovní rovině člověka jako jednotlivce i celé společnosti.

Represe tak naopak vytvářejí jen společenské podráždění, napětí, stres. To je pak ona nejlepší půda k nebdělosti, byť jen nebdělosti, čítající v řádu desetin vteřiny. K nebdělosti, kterou můžeme právem označit za osudovou a které přitom podléhá každý z nás mnohokrát denně!

Úpravy silničních pravidel, jež vstoupily v platnost před rokem, musely tak nutně svým represivním obsahem v neviditelném světě myšlenek a citů, a tedy i osudových vláken, vyvolat jen opak, tedy zhoršení celkového stavu.

Tuto odpověď bylo možné dát již před rokem dopředu. Ao-institut to také učinil. Žel, dnešní stav dává ao-institutu a jeho předpokladům současnou situací na silnicích jen bolestné potvrzení.

Nyní se tedy opět nabízí další možnost - přivodit změnu k lepšímu celostátní osvětou o duchovních hodnotách a duchovním smyslu existence člověka. Nebo vše ponechat při starém a zostřit represivní přístup k řidičům na silnicích. Každá z těchto cest nabízí své vlastní řešení. Je tak jen otázkou, co si současný stát vybere. Volba je možná: osvěta nebo represe.


 

Poznámka:

Je potřebné zde ještě zmínit, že tak, jako v případě dopravní nehody, úplně stejně účinkují zmíněná vlákna, vedoucí zpětné prožívání k člověku, i v případě nemocí, nehod a úrazů lidí všeobecně, přírodních i civilizačních katastrof a v mnohém dalším – všude, kde se v nějaké souvislosti promítá účinek chtění člověka jakožto lidského ducha ve Stvoření.
 

ao-institut

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

 


 

K nehodám na silnicích

 

Opět je většina lidí zaskočena zprávami o těžkých nehodách na silnicích, jejichž následky jsou v mnoha případech tragické. Přinášíme zde proto mimořádně nově doplněný článek, který byl uveřejněn již před více než rokem v rubrice Český Institut upozorňuje!

 

Ačkoliv nás to nesmírně mrzí, musíme zde znovu připomenout, že se přes všechna opatření v silničních pravidlech potvrzují znovu a znovu jen naše slova, která jsme zveřejnili k tomuto tématu.

Zákony Stvoření pracují s neodchylující se účinnou přesností a silou. Záleží tak vždy jen a jen na člověku samotném, na jeho vnitřním chtění, s jakým vstupuje do myšlenkového a citového proudění každodenního života.

Stres, roztěkanost, agresivita a lehkomyslnost k sobě v dnešní době přitahují stále intenzivněji takové druhy ohromných bytostných sil ve Stvoření, které si žádají vybití ve hmotě ve zrychleném působení. Výsledkem pak je pro nás dosud neznámé zintenzivňování událostí, které nazýváme přírodními katastrofami. Na osobní rovině člověka přivádějí pak tyto síly do pohybu nečekané souhry, vedoucí v jednom směru právě také i k dopravním nehodám.

Přes všechnu dramatičnost a bolest, která v tom je pro nás lidi obsažena, je potřebné znovu připomenout, že bytostné síly neznají nic jiného než dokonalou Spravedlnost.

ao-institut

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]


 

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“