ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz

Upozornění Českého institutu

7/2006

 

blesky

ČESKÝ INSTITUT UPOZORŇUJE!


Nepoctivé, Nemravné, Nečisté a Povrchní  MYŠLENÍ 
PŘIVODÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA !

 

– Zpráva Českého Institutu –

 

Český Institut, zabývající se přírodními zákony – Zákony Stvoření, dospěl ve svých poznatcích k varujícím výsledkům:

Co se děje?  Lidstvo ve způsobu svého myšlení, zejména v průběhu posledních sta let, dostoupilo na místo, jež platí z hlediska zmíněných velikých Zákonů Stvoření za místo nutného Obratu.

Nejenom veškerá příroda, ale také i celý dnešní myšlenkový svět stojí právě na hranici, za níž hrozí dále jen neodvratný směr, vedoucí k zániku lidského druhu na této zemi. V soukolí Díla Stvoření nastala proto zásadní změna, podléhající bezprostředně účinkům Vyšší Vůle. Tyto účinky podle poznatků Českého Institutu zasáhnou nyní silně tu část, kterou můžeme obecně nazvat – myšlením - světem lidských myšlenek - oblastí lidského myšlení. Svět myšlenek je tak stále více vystaven dosud nepoznanému účinku síly, síly vyšší Vůle, požadující nyní od každého z lidí změnu k čistému, poctivému a svědomitému myšlení. Již dlouho lidstvem podvědomě očekávaná vláda Moudré a Spravedlivé Vyšší Vůle je tak zde!

Co z toho vyplývá?  Je proto požadavkem na každého člověka, aby se změnil, aby zejména své myšlení na druhé převedl trvale na ty dráhy, na nichž mělo vždy správně probíhat. Má být všemi lidmi pěstováno a podporováno jen to myšlení, které je čisté, pomáhající, spolucítící. Každý člověk je přitom schopen dospět ve svém nitru k této změně, jestliže jen chce.

Co přijde?  Síla Vyšší Vůle, působící v Díle Stvoření, zasahuje nyní ostře svět myšlenek lidí, požadujíce pronikavou změnu k čistému myšlení, v němž jedině spočívá záchrana lidstva.

Tato Síla zasahuje nyní současně převratným způsobem také i všechna nervová vlákna myšlenkového ústrojí. Nenastane-li proto v dobrovolném vzchopení se k lepšímu u člověka přepojení na dráhy myšlení čistého druhu, potom vystavuje se takový člověk nepřekonatelnému protitlaku Síly Vyšší Vůle. Tento tlak se nyní znásobuje!

Nebude ve schopnostech člověka nakonec vůbec možné obstát při trvalém stavu vysílání nízkých a nedobrých myšlenek bez toho, aby zůstal nezasažen. Jeho stav se nutně projeví depresemi, duševním útlakem, psychickými výpadky, až nakonec nadejde úplné myšlenkové zhroucení.

Také i u vlastního orgánu mozku může docházet stále častěji k poškození tkáně, která je též vystavena ve své nervové citlivosti sílícímu tlaku. Zdravotní poškození, které bude následovat, stane se tak jen přirozeným následkem popisovaného dění ve světě myšlenek.

Český Institut, na základě těchto výše uvedených poznatků, proto co nejnaléhavěji volá:

„Změňte svůj způsob myšlení! Staňte se čistými! Staňte se plně zodpovědnými za své myšlenky!“

Mnohé bude moci být snad ještě ulehčeno a usnadněno, učiní-li to jeden každý z lidí v dobrovolnosti napřed, v poznání skutečnosti, že změna stávajícího stavu je nyní nevyhnutelnou.

 

Lidský vzdor a zpupnost nastupující vládě Vyšší Vůle na zemi dále neodolají!

 

 ( viz. též článek    ČESKÉHO INSTITUTU    O LIDSKÉM MOZKU … )

nebe

Obrázky byly převzaty z knihy [ ZEMĚ od James F. Luhra, vydal Knižní klub v r. 2004 ] 



 

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“