ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

www.ao-institut.cz

Upozornění Českého institutu

7/2006

 

Český Institut upozorňuje!

Český institut s nejvyšší vážností upozorňuje !  

Východisko z dnešního stavu lidstva spočívá jedině ve správné znalosti Zákonů Stvoření a jejich naplňování.

Jen ve znalosti Velkých Zákonů, vložených od prapočátku do Stvoření, nalezne lidstvo mír, porozumění, výstavbu.

Poznání Zákonů ukazuje nový směr cesty jednotlivcům i celku.

Budoucí vládci národů a států budou těmi prvními, kdo se cele a čistě ve svém produchovnění budou zařizovat podle těchto Zákonů ve všech státních záležitostech a především vlastním příkladem v osobním životě. Tito vládci a správci musí se tak stát nejprve čistými služebníky ducha, kteří poznávají a respektují zmíněné Zákony Božího Díla Stvoření.

Jako příkladní musí tak stát všichni, kdo z pozice svého postu vedou druhé lidi. Pravá moudrost a příkladnost však vyplývá jedině ze správné znalosti Pravěčných Zákonů Stvoření a jejich dodržování v životě. Tyto Zákony jsou lidem nejlepším způsobem přiblíženy v Desateru přikázání.

Kdo se nenaučí dodržovat v celém svém bytí Přikázání Desatera, ten podle poznatků Českého Institutu povede s největší pravděpodobností nadále sebe i druhé jen ke stavu zoufalství a beznaděje.

Ti lidé, kteří však nastoupí z vlastního rozhodnutí napřed cestu čistého, poctivého myšlení a jednání vůči bližním, budou v nastávajícím zesíleném dění ve Vesmíru posíleni, vnitřně povzbuzeni k plné důvěře v ochranu a podporu, kterou jim budou přinášet Spravedlivé, nepřemožitelné Zákony Boží ve Stvoření.

Vše ostatní se v tlaku nedalekých vesmírných změn zhroutí v zániku do sebe. Dění ve Vesmíru nadejde tak, jak o tom hovoří mnohá proroctví a vidění omilostněných. Záznamy tohoto druhu v bibli i v dalších dávných spisech zůstávají v nejvyšší platnosti.

 

( více v díle „Ve světle pravdy“ 

a také v knize „Zákony pro život na zemi“ )

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“