ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

 

edice - Nové vědění

 

 

 

 

O lidském mozku

 

Texty zpracoval A.Svoboda

©  2006, Nakladatelství a vydavatelství VOLÁNÍ, spol. s.r.o.

P.O.BOX 667, 111 21, Praha 1

www.ao-institut.cz

Veškerá práva, zvláště práva překladu, vyhrazena.


 

Úvodem
 

Lidský mozek! Tělesný orgán člověka, o kterém bylo v celé historii lékařství, v mnoha společenských vědách i ve filosofii obecně napsáno nesčetně pojednání, článků a knih. Přesto je lidský mozek stále, a možná právě díky tomu všemu, ještě více obestřen zvláštním tajemstvím. Tajemstvím, jež skrývá odpovědi na nezodpovězené otázky mnohých hledajících.

Je opravdu mozek tím místem, které nás činí vědomými lidskými bytostmi? Je původ naší inteligence, instinktů a emocí skutečně obsažen jen v buňkách tohoto orgánu? A jaká je opravdová „kapacita“ našeho mozku? Jsou v něm opravdu skryty schopnosti, které „jen“ neumíme používat, a nebo je to vše záležitost divokých fantazijních představ autorů vědeckofantastických bestsellerů a nejrozličnějších šarlatánů?

Jaký také panuje vztah mezi orgánem mozku a duchovním rámcem člověka? Kde hledat místo pro pojem duch právě v souvislosti s naší inteligencí, se schopnostmi mozku číst, psát, počítat?

V následujících jednotlivých kapitolách jsme vynaložili velké úsilí pro to, nalézt bližší spojitosti mezi uvedenými pojmy mozek – duch, rozum – cit, hmota – nadhmotné. Jako výchozího materiálu využili jsme široké základní objasnění mozku a duchovního nitra člověka, tak jak je popisuje dílo „Ve Světle Pravdy“ od německého autora O.E.Bernhardta, píšícím pod jménem Abd-ru-shin.

Ponecháváme zcela na úsudku člověka, jaká objasnění v záležitosti poznání schopností orgánu mozku si z jednotlivých kapitol pro sebe vyzíská. Neusilujeme ani o to, za každou cenu bezvýhradně přesvědčit čtenáře o přijetí všech uvedených poznatků, ač jsme si vědomi, že se jedná v mnoha případech o poznatky zcela nového převratného druhu. Čtenář tak nechť sám u sebe posuzuje a zkoumá.

K tomu je přece právě dobře vybaven, jak se také na mnohých místech v jednotlivých kapitolách dočte, schopnostmi svého mozku – uvažovat, rozlišovat a spojovat jednotlivosti. Jeho cit mu pak umožní připojovat k těmto psaným poznatkům i onu část vjemů z nám neviditelného světa. Duchovní nitro samo může mu napovědět při hledání cesty ke Světlu, při poznávání sebe sama.

Jediné, co je tak podmínkou pro úspěšné čtení této knihy, je činorodá námaha, jakou musíme vyvíjet vždy při poznávání nových souvislostí o sobě samém i o světě, v němž žijeme. S touto námahou pak má jít ruku v ruce věcnost a nezávislost v odkrývání smyslu existence nás samých i celého lidského společenství.

Přejeme vám krásné prožitky při čtení knihy.

 

Redakce nakladatelství Volání

[Facebook]   [Twitter]   [Linkuj.cz]

 Další

    
 


 


Obsah

I. Orgány mozku

 

1. MALÝ A VELKÝ MOZEK- spolupráce obou částí mozku dle zákonů stvoření

2. THALAMUS, HYPOTHALAMUS

3. ŠIŠINKA MOZKOVÁ  (Epiphysa)

4. SLUNEČNÍ PLETEŇ  (Plexus Solaris)

5. MALÁ SLUNEČNÍ PLETEŇ

6.  Telencephalon – velký mozek ve svém původním poslání.

7. duchovní vývoj člověka ve spojení s TELENCEPHALONEM - VELKÝM MOZKEM

8. Mozek jako tělesný orgán v souvislosti se skladbou a vyzařováním krve

9. Žlázy s vnitřní sekrecí

10. Hypnóza – Velký a malý mozek v hypnotickém stavu

11. Modlitba – jistá cesta pro spojení ducha s nadhmotnými výšinami

 

 

II. Schopnosti lidského mozku

 

12. Duchovní inspirace

13. Instinkt

14. Inteligence ( 1. část )

15. Inteligence ( 2. část )

16. Inteligence ( 3. část )

17. Napodobovací pud u  dětí

18. Pohlavní pud ve vztahu k Limbickému systému v mozku člověka

19. Intuice

20. Nemoci a léčba skrze orgány mozku

21. Rozdíly mužského a ženského uzpůsobení mozkového orgánu ( 1. část )

22. Rozdíly mužského a ženského uzpůsobení mozkového orgánu ( 2. část )

23. Rozdíly mezi mužskými a ženskými předpoklady mozkových schopností ( 3. část )

24. Rozdíly mezi mužskými a ženskými předpoklady mozkových schopností ( 4. část )

25. Proč si muži a ženy nerozumějí

 

 

III. Symbolika projevů ducha skrze orgány mozku a nervů

 

26. Srdce člověka

27. Obrazy svatozáře

28. Světlý plamen učedníků Páně

 


 

O lidském mozku II.

 

Milí čtenáři ao-institutu

Velmi vám děkujeme za váš nečekaně překvapivý zájem o přednášky ao-institutu, zabývající se novými poznatky o lidském mozku.

Ke dni 31.3.2007 si přečetlo tyto kapitoly od začátku uveřejňování již více než 18.000 čtenářů. Z toho zhruba dvě třetiny byli čtenáři z České republiky a jedna třetina čtenářů pak byla ze Slovenské republiky.

Děkujeme také všem za zaslané dotazy i za objednávky knižního vydání přednášek „O lidském mozku“.

Milí čtenáři, jsme rádi, že vám právě nyní zde můžeme také sdělit zprávu o přípravě nových přednášek, opětně úzce souvisejících s činností lidského mozku z pohledu duchovní existence člověka. Pokračování zařadíme v nejbližších měsících. Abychom vám však dnes alespoň pootevřeli výhled do obsahu připravovaných textů, přinášíme vám již nyní jednu ze zcela nových přednášek.
 

Ještě jednou vám děkujeme za váš zájem a těšíme se na všechny vaše případné otázky.

 

30. Jak to, že žijeme?

31. Svět myšlenek

32. Svět myšlenek a jemnohmotnost

33. Svět myšlenek - logické uvažování jako cesta k poznání existence myšlenkových forem

34. Duch a srdce

35. Zdraví - duševní dispozice a skutečnost

36. Lze se dožít 120 a více let?

 
 

 

 

 

 

 

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“