ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“

--   Cíle a poslání   Českého Institutu   --

 

  ČESKÝ INSTITUT  

 

 Co nabízíme ?  Z čeho vycházíme ? 

-   pomocnou ruku všem vážně hledajícím

-   nové výhledy a vědění

-   přednášky a semináře

-   odpovědi na životní otázky

-   z obsahu Díla „Ve Světle Pravdy“

-   z odkazu myšlenek českých osobností ducha :   
( Karel IV, J.Hus, J.A.Komenský, T.G.Masaryk )

-   z vlastní práce důsledného zkoumání a bádání

-   z přesvědčení o smysluplnosti života člověka

-   z jistoty o jsoucnosti Stvořitele - Boha!

 

 Proč pracujeme jako   Český institut ?  Co očekáváme od vás ?

-   jakožto nejjednodušší forma možnosti spolupráce na veřejném poli

-   neboť nám záleží na osudu vznešených myšlenek Díla   „Ve Světle Pravdy

-   protože hledáme všechny, kdo mají stejný vysoký duchovní cíl

-   to nejryzejší, nejpoctivější úsilí !

-   ochotu ke zkoumání a uvažování o vážných životních otázkách

-   schopnost zdravého sebeocenění

-   slušnost a lidskost v pravém slova smyslu

„Jen ten, kdo se sám pohybuje, může se duchovně dostati kupředu.“    (  Z knihy  „Ve Světle Pravdy“ )

 

 

 

»»   Více se  o  Českém Institutu    můžete dočíst v  následujícím textu ...  ««

 

 

-  Α Ω  -

 

 

 

©  VOLÁNÍ, s.r.o.

 

     

 


ČESKÝ INSTITUT pro rozvoj a ochranu díla „VE SVĚTLE PRAVDY“