Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;
 • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;
 • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

Seminář pro knihovníky vysokých škol: Práce s nástroji pro tvorbu multimediálních výukových materiálů, ČZU, Praha, 26. leden 2011

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu

Kontakt

 • Předsedkyně VV AKVŠ ČR:
 • Mgr. Iva Prochásková
 • telefon: 466 036 546
 • Korespondenční adresa AKVŠ ČR:
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzitní knihovna
 • Studentská 519
 • 532 10 Pardubice
 • Sídlo AKVŠ ČR:
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výpočetní a informační centrum
 • Zikova 4/1903
 • 166 36 Praha 6-Dejvice
 • IČO: 70977062

Aktualizováno 2011-01-15 | 2003–2011 © Asociace knihoven vysokých škol ČR | Editor: Daniela Tkačíková; Stanislav Ulman

Licence Creative Commons 3.0 Česká republika Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla