Dnes je 27.11.2010
Svátek má Xenie.
[26.06.2010 00:22]

PSYCHOLOGICKÁ BIOGRAFIE se zaměřením na arteterapii

Studium je koncipováno jako dvouletý cyklus přednášek, workshopů a praktických dílen z oboru psychologické biografie se zaměřením na osobnostní růst. Lektorkou je chorvatská umělecká terapeutka Katica Radonic.

Úvod

Instituce akreditovaná Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy - MŠMT

Akademie Alternativa "Chceš – li poznat sebe sám, do světa pohleď do všech stran. Chceš – li poznat tento svět, do svých vlastních hlubin hleď..."

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná MŠMT. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli věku 18 let a složili úspěšně maturitní zkoušku. Pro speciální pedagogy a psychology navíc nabízíme akreditaci oborů, které jsou profesně uznány jako  prohlubování odborné kvalifikace MŠMT. V nabídce tříletého a pětiletého víkendového studia naleznete specializované obory muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, terapie zpěvem, psychologická biografie - zaměření na arteterapii,  ale i obor terapeutická studia, který je koncipován jako komplexní studium prolínající poznatky z oblasti uměleckých terapií. Výuka probíhá převážně o víkendech formou skupinových setkání a respektuje individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, sebezkušenostní techniky  a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Nedílnou součástí studia je intenzivní sebezkušenostní výcvik. Lektory jsou přední odborníci z tuzemska i zahraničí, terapeuté, psychologové a lékaři. Absolvent získá Diplom Akademie Alternativa s  akreditací nebo garancí participujících subjektů dle zvoleného oboru, specilaizace a dosaženého vzdělání (MŠMT, ČHS SPHT – společnost pro hudební terapii, MAUT – Moravská asociace uměleckých terapií - člen Evropské konfederace muzikoterapie, Orpheus – chorvatská škola). Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi, terapeutickými dovednostmi i praktickými zkušenostmi pro práci terapeuta dle zvoleného oboru v pedagogické, psychologické, lékařské a sociální oblasti a v  pomáhajích profesích. Výuka všech oborů probíhá ve školícím středisku v Olomouci. Přijímací řízení pro všechny obory se koná v Olomouci. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška ke studiu (zde) a úspěšné absolvování přijímacího řízení (podmínky přijetí). Akademie Alternativa pořádá i víkendové a týdenní semináře pro odbornou i laickou veřejnost. (pozvánky)